Kibir

Kendini büyük görme, başkalarından üstün tutma, büyüklenme.

There's often a fine line between confidence and arrogance. - Güven ve kibir arasında çoğu kez ince bir çizgi vardır.

Kibir, büyüklenmek, küstahlık, böbürlenme, kendini beğenmişlik, ukalalık, haddini bilmezlik, burnu havadalık

Kibir, büyüklenmek, küstahlık, böbürlenme, kendini beğenmişlik, ukalalık, haddini bilmezlik, burnu havadalık

Kibir konusunda özlüsözler

Kibir

"Kadının yetersizliğine ilişkin önyargı ve buna bağlı olarak erkeğin kendini beğenmişliği, her iki cinsiyet arasındaki uyumu sürekli bozarak inanılmayacak bir gerilimin doğmasına yol açar; ilgili gerilim, özellikle sevgi ilişkilerine de nüfuz ederek tüm mutluluk olanaklarını aralıksız tehdit altında tutar, hatta çok kez yok eder. Tüm aşk yaşamımızı zehirleyerek kurutup bir yangın yerine çevirir."

Aşk Sevgi Kadın Önyargı Erkek Mutluluk Kibir
Kibir

"Bana yukarıdan bakarsanız aptalın tekini görürsünüz. Bana aşağıdan bakarsanız tanrıyı görürsünüz. Bana tam karşıdan bakarsanız, kendinizi görürsünüz."

Aptallık Büyüklenmek Tanrı Eşitlik Kibir
Kibir

"Bir gün çok dar bir sokakta zenginliğinden başka hiçbir şeyi olmayan kibirli bir adamla karşılaşır. Ikisinden biri kenara çekilmedikçe geçmek mümkün değildir. Mağrur zengin, hor gördüğü filozofa: Ben bir serseriye yol vermem, der. Diyojen, kenara çekilerek gayet sakin şu karşılığı verir: Ben veririm!"

Alçakgönüllülük Kibir Zenginlik

Tamamlayıcı Konular

Narsizm Kendini beğenmek, üstün görmek.

Büyüklenmek Kendini büyük göstermek, büyüklük taslamak, kibirlenmek, heyheylenmek.

Ego Ben

Gurur Onur, övünme.