Kişilik

Bir kimseye özgü belirgin özellik, manevi ve ruhsal niteliklerinin bütünü, şahsiyet.

Mine görünüşlerin kişilikten daha önemli olduğunu düşünüyor. - Mine thinks that looks are more important than personality.

A connection between personality and blood type has not been scientifically proven. - Kişilik ve kan grubu arasında bir bağlantı bilimsel olarak kanıtlanmadı.

Er hat eine starke Persönlichkeit. - He has a strong personality.

Kişilik, şahsiyet, karakter, ferdiyet, kişisel

Kişilik, şahsiyet, karakter, ferdiyet, kişisel

Kişilik konusunda özlüsözler

Kişilik

"Sizler özel değilsiniz, Sizler güzel ya da eşi benzeri olmayan kar tanesi de değilsiniz, sizler işiniz değilsiniz, sizler paranız kadar değilsiniz, bindiğiniz araba değilsiniz, kredi kartlarınızın limiti değilsiniz, sizler iç çamaşırı değilsiniz, Sizler herkes gibi çürüyen birer organik maddesiniz."

Kapitalizm Kader Demokrasi Uygarlık Farkındalık Genellemek İnsan Kendi Olmak Kendini Bilmek Kişilik Özel Olmak Toplum Sıradanlık Yabancılaşmak
Kişilik

"En büyük bilgelik kendine egemen olabilmektir."

Bilgelik Kendini Bilmek Özgürlük Kişilik Kontrol
Kişilik

"Senin özgüvenin öylesine güçlüydü ki, tutarlı olmak zorunda bile değildin ve buna rağmen hep haklı çıkıyordun."

Kişilik Özgüven
Kişilik

"Beni öldür veya olduğum gibi kabul et. Çünkü değişirsem lanetleneceğim."

Kendi Olmak Kabullenmek Kişilik Ego

Tamamlayıcı Konular

Kendi Olmak Kişinin kendini tanıması ve ona uygun hareket etmesi.

Nefs Kişinin öz varlığı, kişinin kendisi, öz varlık, kişilik.

Karakter Bir nesnenin, bir bireyin kendine özgü yapısı, onu başkalarından ayıran temel belirti ve bireyin davranış biçimlerini belirleyen ana özellik, öz yapı, seciye.

Güleryüz