Komünizm

Komünizm veya komünistlik, sosyal örgütlenme üzerine bir kuramsal sistem ve üretim araçlarının ortak mülkiyetine dayalı bir politik harekettir.

Communism was the biggest issue in the campaign. - Komünizm kampanyada en büyük konu oldu.

Komünizm, politika, siyaset, sosyalizm, devlet, ekonomi, karl marks, marksizm

Komünizm, politika, siyaset, sosyalizm, devlet, ekonomi, karl marks, marksizm

Komünizm konusunda özlüsözler

Komünizm

"Sosyalizmin olmadığı özgürlüğün ayrıcalık ve haksızlık olduğuna inanıyoruz. Özgürlüksüz sosyalizm ise kölelik ve vahşettir."

Anarşizm Özgürlük Komünizm
Komünizm

"Korumacılık, sosyalizm ve komünizm yasal soygunun çeşitleridir."

Devletçilik Komünizm
Komünizm

"Yirmisinde komünist olmayanın kalbi, kırkında hala komünist olanın aklı yoktur."

Gençlik Komünizm Vicdan Akıl

Tamamlayıcı Konular

Anarşizm Kişi özgürlüğünü amaç edinen, devlet, din ve kişi gibi tüm otoriteleri reddeden felsefi düşünce.

Politika Devlet işlerini yürütme ve yönetme; bir amaca varmak için izlenen yöntem.

Devletçilik Bir milletin yönetimle ve ekonomiyle ilgili işlevlerinin devletçe birleşik bir yönetim altında bütünleştirilmesi siyaseti ve öğretisi.

Demokrasi Halkın egemenliği temeline dayanan yönetim biçimi.

Iktidar Bir işi yapabilme gücü.

Fikir Özgürlüğü

Siyaset Felsefesi Demokrasi, yasama, siyasal ahlak gibi hukuku, siyasal yaşamı, toplumsal konuları ilgilendiren genellikle normatif sorunlar üzerine eğilen bir araştırma alanıdır.

Aristokrasi Üstün değerde insanların bulunduğu bir zümrenin hakim olduğu devlet idaresidir.

Aydınlanma Dönemi 18. yüzyıl da insan, aklıyla dine ve geleneklere bağlı kalmadan kendi hayatını aydınlatmaya çalışmıştır.

Bilimsel Sosyalizm Marksist sosyalizmdir.

Asya tipi üretim tarzı Toprağın özel mülkiyeti bulunmadığı halde sömürülme olayının gerçekleştiği üretim biçimi. (Marksbilim)

Devrimcilik Belli bir alanda hızlı, köklü ve nitelikli değişiklik yapma.

Marksçılık Karl Marx ve Friedrich Engels in geliştirdiği, bilimsel sosyalizm doğrultusundaki felsefe, toplum ve ekonomi öğretisi.

Devlet Toprak bütünlüğüne bağlı olarak siyasal bakımdan örgütlenmiş millet veya milletler topluluğunun oluşturduğu tüzel varlık.

Ordu Bir devletin silahlı kuvvetlerinin tümü.

Adalet Hak ve hukuka uygunluk, hakkı gözetme

Asilik Yasalara veya kişilere başkaldırıcı, karşı olma hali.

Din Tanrı'ya, doğaüstü güçlere, çeşitli kutsal varlıklara inanmayı ve tapınmayı sistemleştiren toplumsal bir kurum, diyanet

Kapitalizm Temel üretim araçlarının onları işleten emekçilere ait olmadığı ekonomik ve sosyal sistem.

Modern Dönem 19 ve 20. yüzyılları kapsayan dönemdir.