Konuşmak

Düşüncesini herhangi bir araç kullanarak anlatmak.

I only wanted to talk to Harun. - Sadece Harun'la konuşmak istedim.

Konuşmak, sohbet, lakırdı, görüşme, anlatmak

Konuşmak, sohbet, lakırdı, görüşme, anlatmak

Konuşmak konusunda özlüsözler

Konuşmak

"Siz eğer konuşabiliyorsanız, kendinizden, kendi aşklarınızdan, sıkıntılarınızdan ve hayallerinizden söz etmeniz çok insafsız ve namertçe bir şey olur."

Konuşmak Aşk Hayal
Konuşmak

"Arzu birşeyi istemek ve söylemektir."

Arzu Konuşmak
Konuşmak

"Hiç bir şey söyleyemiyorsan susmak zorunda değilsin. Yazabilirsin."

Susmak Konuşmak Direnmek
Konuşmak

"Yalnızca tek bir dil konuşuyorum. O da benim dilim değil."

Konuşmak Algı
Konuşmak

"Hiç kimse bir matematikçiyi, fizikçiyi veya yabancı dilde konuşana birini anlamıyorum diye kızmaz. Ama kendi dilinde konuşan biri olduğunda durum değişir."

Konuşmak Anlamak Düşmanlık
Konuşmak

"Dyojen'e bir adamın ne kadar akıllı olduğunun nasıl anlaşıldığını sordular. Yanıtı kısa oldu; "Konuşmasından" dedi. Bir soru daha sordular "Peki adam ya hiç konuşmazsa". Dyojen'in yanıtı bu kez şöyle oldu: "O kadar akıllı olanı henüz yok dünyada."

Akıl Konuşmak
Konuşmak

"Düşünmeden konuşmanın cezası, sonradan çok çok düşünmeye mahkum olmaktır."

Düşüncesiz Düşünce Konuşmak
Konuşmak

"Dertlerini dökecek dostları olmayanlar kendi yüreklerini kemirirler."

Dost Dert Konuşmak Paylaşmak
Konuşmak

"Medeniyetin kurucusu ilk defa mızrak atmak yerine küfür kullanmış olan insandır."

Medeniyet Savaş Konuşmak
Konuşmak

"Dil sürçmesi yoktur; bilinçdışında saklanılan bir gerçeğin, bilinçsiz bir anda ağızdan kaçırılması vardır."

Bilinç Konuşmak
Konuşmak

"Söylediklerinize dikkat edin, düşüncelere dönüşür... Düşüncelerinize dikkat edin, duygularınıza dönüşür... Duygularınıza dikkat edin, davranışlarınıza dönüşür... Davranışlarınıza dikkat edin, alışkanlıklarınıza dönüşür... Alışkanlıklarınıza dikkat edin, değerlerinize dönüşür... Değerlerinize dikkat edin, karakterinize dönüşür... Karakterinize dikkat edin, kaderinize dönüşür."

Konuşmak Düşünmek Fikir Duygu Davranış Alışkanlık Değer Karakter Kader
Konuşmak

"Bizi sevenlerin gönüllerinde biz oturur, dillerinde de biz konuşuruz."

Benzemek Sevgi Dost Konuşmak Fikir Birliği Etkileşim
Konuşmak

"İncinsen de, incitme. İnsan dilinin arkasında gizlidir."

İnsan Konuşmak Incitmek Eleştiri
Konuşmak

"Az gelişmiş, ilkel halklarda dil, daha zengindir; uygarlığın gelişmesi ve dilbilgisinin oluşması, dili yoksullaştırır. "

Konuşmak Medeniyet Uygarlık
Konuşmak

"Dünyanın altını üstüne getiren büyük olayların tamamı yazı ile değil sözle meydana getirilmiştir."

Konuşmak Etkileşim
Konuşmak

"Sözcükleri doğru kullanırsanız, sözcükler birşeyden geçen röntgen ışınları gibi olabilir."

Konuşmak Söz
Konuşmak

"Kişiler ancak birazcık sevinçli oldukları zaman gevezedirler. (Milena'ya Mektuplar)"

Mutluluk Konuşmak
Konuşmak

"Kelimelerin gücünü anlamadan, insanların gücünü anlayamazsın."

Konuşmak Güç
Konuşmak

"Konuşmaya değer insanlarla konuşmazsan insanları, konuşmaya değmez insanlarla konuşursan kelimeleri yitirirsin. Sen öyle biri ol ki ne insanları, ne de kelimeleri yitir."

İnsan Konuşmak
Konuşmak

"Olgun insan güzel söz söyleyen değil, söylediğini yapan ve yapabileceklerini söyleyen kişidir."

Olgunluk Konuşmak
Konuşmak

"Susmak, insanı ele vermeyen sadık bir arkadaştır."

Konuşmak Susmak
Konuşmak

"Aynı dili konuşanlar değil, aynı duyguları paylaşanlar anlaşabilir."

Konuşmak Duygu
Konuşmak

"En eski ve en kısa kelimeler olan 'evet' ve 'hayır' konuşulurken en çok düşünülerek kullanılması gereken kelimelerdir."

Düşünmek Konuşmak
Konuşmak

"Bilge insanlar konuşurlar çünkü söyleyecek bir şeyleri vardır. Aptal insanlar konuşurlar çünkü bir şey söylemek zorundadırlar."

Bilgelik Aptallık Konuşmak
Konuşmak

"Konuşma yağlı olduğunda vücudun belli bölgelerini yağlanması gibi daima yumuşak olur."

Konuşmak
Konuşmak

"Konuşmak ihtiyaç olabilir, fakat susmak bir sanattır."

Konuşmak Susmak

Tamamlayıcı Konular

Tartışmak Bir konu üzerinde, birbirine ters olan görüş ve inançları karşılıklı savunmak.

İnsan

Söz Bir düşünceyi eksiksiz olarak anlatan kelime dizisi.

Fikir Birliği

Fikir Özgürlüğü

Sosyalleşmek Birey kişilik kazanarak belli bir toplumsal çevreye hazırlanmak, toplumla bütünleşmek.

Öğretmek İnsan veya hayvana bir konuda bilgi ve beceri kazandırmak.