Kötülük

Zarar verecek davranış veya söz.

It's not necessary to do evil in order to accomplish good. - İyiyi başarmak için kötülük yapmak gerekli değil.

Kötülük, fenalık, musibet, fena, zararlı, talihsizlik, şer

Kötülük, fenalık, musibet, fena, zararlı, talihsizlik, şer

Kötülük konusunda özlüsözler

Kötülük

"Iyi, basit; kötü ise çok yönlüdür."

Iyi Kötülük
Kötülük

"İyi iki anlama gelir. Birisi mutlak olan iyidir. Diğeri ise birisi için iyi olandır."

Iyi Kötülük
Kötülük

"Öfkeyi sevgiyle, kötülüğü iyilikle yen. Açgözlülüğü cömertlikle, yalanı gerçekle yen."

Iyilik Kötülük Açgözlülük Cömertlik Yalan Gerçek
Kötülük

"Kötü ile iyi arasındaki savaş, aslında sadece iki kötü arasındaki savaştır."

Iyi Kötülük Savaş
Kötülük

"Dünya; kötülük yapanlar değil, seyirci kalıp hiçbir şey yapmayanlar yüzünden tehlikeli bir yerdir."

Kayıtsızlık Kötülük
Kötülük

"Bilim atom bombasını üretti, fakat asıl kötülük insanların beyinlerinde ve kalplerindedir."

Kötülük Bilim
Kötülük

"Uygarlaşmış toplum, insanın insana duyduğu düşmanlık hislerinden dolayı, sürekli bir dağılma ve parçalanma tehdidi altındadır."

Toplum Medeniyet Uygarlık Kötülük Düşmanlık
Kötülük

"Çalışan insan kötülük düşünmez."

Çalışmak Kötülük
Kötülük

"Ben hem iyiyim hem de kötüyüm, sen hangisini tercih edersen öyleyim."

Iyilik Kötülük
Kötülük

"İyi ve kötü fikrini, din ya da mistik bir vicdanla ilgisi yoktur. Hayvan ırklarının doğal bir ihtiyacıdır. Dinlerin kurucuları, filozoflar ve ahlakçılar bize ilahi veya metafizik varlıkları açıklarken, bir karınca veya serçenin kendi küçük toplumunda uyguladıklarının benzerini yapıyorlar. Bu toplum için yararlı mı? O halde iyidir. Bu zararlı mı? O zaman kötü."

Ahlak Iyi Kötülük Din Felsefe
Kötülük

"İyi şeyler yaptığımda kendimi iyi hissediyorum. Kötü yaptığımda ise kötü. İşte bu benim dinim."

Din Iyilik Kötülük
Kötülük

"İnsanlarda kötülük arayanlar mutlaka bulurlar."

Kötülük Eleştiri
Kötülük

"Her şey, zevk ve acı vermesi bakımından iyi ya da kötü olarak adlandırılır."

Acı Çekmek Iyi Kötülük Zevk
Kötülük

"Erkekler arzuları güçlü olduğu için değil, vicdanları zayıf olduğu için kötü davranırlar. (On Liberty)"

Kötülük Arzu Erkek
Kötülük

"Kötülük akılda yer etmiş, inatçı ve ancak mucize ile iyileşebilen bir ruh hastalığıdır."

Kötülük Psikoloji
Kötülük

"Kötülüklerin ilki ve en büyüğü, haksızlıkların cezasız kalmasıdır."

Haksızlık Adalet Kötülük
Kötülük

"Erdemin ne olduğunu anlamak için kendimizi ahlaksızca sunmalıyız."

Ahlak Erdem Kötülük
Kötülük

"Dünyanın özü kötüdür. Yapılması gereken en iyi şey yaşam istencini reddetmektir."

Kötülük
Kötülük

"Doğada "kötü" olarak nitelenebilecek hiç bir olay olmaz."

Doğa Kötülük
Kötülük

"Herkesin aynı zamanda iyi ya da kötü diyebileceği hiçbir şey yoktur doğal durumda; çünkü doğal durumdaki herkes, kendi çıkarına bakar, kendi keyfine göre iyi ya da kötü olanı bilir. Böylece kendi çıkarı ardında koştukça, kendinden başka herhangi başka bir yasaya karşı sorumlu tutmaz kendini; demek ki, doğal durumda günah diye bir şey düşünülemez; ancak herkesin iyi ya da kötüye ortaklaşa karar verdiği ve kendini devlete karşı sorumlu gördüğü sivil durumda olabilir"

Iyi Kötülük Ahlak Doğa Devlet Toplum Günah Ego
Kötülük

"Kötü insanlar, iyi insanları sınamaya yarar."

İnsan Kötülük
Kötülük

"Aile, her türlü iyilik ve kötülüğün öğretildiği bir okuldur."

Aile Iyilik Kötülük Eğitim

Tamamlayıcı Konular

Zorbalık Zorbaca davranış.

İntikam Öç almak. Hınç ve acı çıkarmak.

Etik Felsefenin ahlaki değerle ilgili olan alt dalıdır.

Günah Cezayı gerektiren eylem. Dine aykırı iş.

Ahlak Bir toplum içinde kişilerin uymak zorunda oldukları davranış biçimleri ve kuralları.

Hata İstemeyerek ve bilmeyerek yapılan yanlış.

Felaket Her türlü türde büyük kayıp, üzüntü ya da tatsızlığa neden olan öngörülemeyen bir olay.