Kültür

Tarihsel, toplumsal gelişme süreci içinde yaratılan bütün maddi ve manevi değerler ile bunları yaratmada, sonraki nesillere iletmede kullanılan, insanın doğal ve toplumsal çevresine egemenliğinin ölçüsünü gösteren araçların bütünü, hars, ekin.

Culture makes a man free. - Kültür bir insanı özgür yapar.

O geçen sene Japon kültürüyle ilk defa temas kurdu. - She first came into contact with Japanese culture last year.

Kültür, medeniyet, birikim, şehirleşme

Kültür, medeniyet, birikim, şehirleşme

Kültür konusunda özlüsözler

Kültür

"Insan için kültür, vücut için ekmek kadar önemlidir."

Kültür Bilim Bilgi Fikir Hayatın Anlamı İnsan Medeniyet
Kültür

"Kültür sahibi olmak isteyen insanın ulaşacağı ilk hedef tedbirdir."

Bilgi Bilim Kültür

Tamamlayıcı Konular

Medeniyet Bir ülke veya toplumun, maddi ve manevi varlıklarının, düşünce, sanat, bilim, teknoloji ürünlerinin tamamını ifade eder.

Eğitim İnsanın yeteneklerinin, özellikle ahlak yetilerinin geliştirilmesi için ona yön ve biçim verilmesi; bu yolda yapılan bilinçli ya da bilinçsiz etkilerin tümü.

Uygarlık Bir ülkenin, bir toplumun, maddi ve manevi varlıklarının, fikir, sanat çalışmalarıyla ilgili niteliklerinin tümü, medeniyet.

Teknoloji

Aydınlanma Bir sorun üzerine gereği kadar bilgi edinmek, tenevvür etmek.

Hayvan Duygu ve hareket yeteneği olan, içgüdüleriyle hareket eden canlı yaratık.

Demokrasi Halkın egemenliği temeline dayanan yönetim biçimi.

Adalet Hak ve hukuka uygunluk, hakkı gözetme

Tecrübe Bri konuda daha önce bilgi ve uygulama olarak deneyim sahibi olmak.