Medeniyet

Bir ülke veya toplumun, maddi ve manevi varlıklarının, düşünce, sanat, bilim, teknoloji ürünlerinin tamamını ifade eder.

Modern civilization is founded on science and education. - Modern medeniyet bilim ve eğitim üzerine kurulmuştur.

Medeniyet, uygarlık, kültür

Medeniyet, uygarlık, kültür

Medeniyet konusunda özlüsözler

Medeniyet

"Ölüm bir istatistik ve devlet işi oldu mu, dünya işleri artık iyi gitmiyor demektir."

Ölüm Medeniyet Politika
Medeniyet

"İzmler idrakimize giydirilen deli gömlekleridir."

Fikir Birliği Fikir Özgürlüğü Medeniyet
Medeniyet

"Siz insanIar güçIüsünüz. MakineIeri yapacak güç sizdedir. Bu hayatı oIağanüstü bir mutIuIuk serüvenine çevirecek oIan yine sizIersiniz."

Medeniyet İnsan
Medeniyet

"Hızımızı artırdık, ama bunun tutsağı oIduk. BoIIuk getiren makineIeşme bizi yoksuI kıIdı. Edindiğimiz biIgiIer bizi çıkarcı yaptı, zekâmızı da katı ve acımasız."

Hırs Zeka Medeniyet Uygarlık Çıkar Yoksunluk
Medeniyet

"MakineIeşmeyIe geIiştirdiğimiz hızın içine sıkışıp kaIdık. Bereket bizi terketti. BiIgimiz bizi aIaycı kıIdı. AkIımız ise anIaşıImaz ve kaba. Çok düşünüp az hissettik. TeknoIojiden çok insanIığa, zekadan çok nezakete ihtiyacımız yok mu?"

Uygarlık Akıl Alçakgönüllülük Medeniyet Bilim Bilgi
Medeniyet

"Biz televizyon izleyerek, milyonerler, sinema tanrıları, rock yıldızları olacağımıza inanarak büyüdük ama olmayacağız. Hepimiz heba oluyoruz. Bütün bir nesil benzin pompalıyor, garsonluk yapıyor ya da beyaz yakalı köle olmuş... Reklamlar yüzünden araba ve kıyafet peşindeyiz. Nefret ettiğimiz işlerde çalışıyor, gereksiz şeyler alıyoruz. Bizler tarihin ortanca çocuklarıyız. Bir amacımız yok; ne büyük savaş ne de büyük bir buhran yaşadık. Bizim savaşımız ruhani savaş. Ve bunalımımız kendi hayatlarımız."

Anarşizm Algı Uygarlık Farkındalık Kanun Medeniyet Özgürlük Toplum Varlık Yabancılaşmak Yozlaşma
Medeniyet

"Insan için kültür, vücut için ekmek kadar önemlidir."

Kültür Bilim Bilgi Fikir Hayatın Anlamı İnsan Medeniyet
Medeniyet

"Nedeni ne olursa olsun Roma, servetini yitirmeye başlamıştı. Örgüt çözülüyordu; iktidar çöküyor; gurur, duygusuzluğa dönüşüyordu. Büyük şehirler taşra kentleri olup çıktı, karayolları bozuldu, ticaret uğultusu dindi; okumuş Romalıların küçük aileleri, her yıl sınırdan içeri süzülen, okuması yazması olmayan, güçlü kuvvetli kişilerin etkisi altında kaldı; putataparlık kültürünün yerini, Doğu’dan gelen töreler aldı; İmparatorluk da, hemen hemen kimse farkına varmaksızın Papalığın eline geçti."

Tarih Medeniyet Din Uygarlık
Medeniyet

"Kanunları zenginlerin çıkarı için yapıyorsunuz."

Kanun Zenginlik Medeniyet
Medeniyet

"Milletlerin gelişmesi ve ilerlemesi insan tasarımının bir sonucu değil, insan faaliyetlerinin bir sonucudur."

Millet Medeniyet
Medeniyet

"Medeniyet üçkağıtçılara saraylar yaptırır, dahilere kümes."

Medeniyet Aldatmak Dahilik
Medeniyet

"Medeniyetin ilk şartı adalettir."

Adalet Medeniyet
Medeniyet

"Medeniyetin kurucusu ilk defa mızrak atmak yerine küfür kullanmış olan insandır."

Medeniyet Savaş Konuşmak
Medeniyet

"Uygarlaşmış toplum, insanın insana duyduğu düşmanlık hislerinden dolayı, sürekli bir dağılma ve parçalanma tehdidi altındadır."

Toplum Medeniyet Uygarlık Kötülük Düşmanlık
Medeniyet

"Özgürlük medeniyetin insana bir armağanı değildir. Hiç medeniyet yokken insanoğlu çok daha özgürdü."

Özgürlük Medeniyet Uygarlık
Medeniyet

"Az gelişmiş, ilkel halklarda dil, daha zengindir; uygarlığın gelişmesi ve dilbilgisinin oluşması, dili yoksullaştırır. "

Konuşmak Medeniyet Uygarlık
Medeniyet

"Hayvana geri dönülüyor. Böylesi, insanca yaşamaktan çok daha kolay... Herkes sürüye katıldığından ötürü güven içerisinde, kentlerin yollarından geçip işe, yemliklerin başına ve eğlenceye gidiyor. Tıpkı büroda olduğu gibi, sınırları iyice çizilmiş bir yaşam. Böylesi bir yaşamda mucizeler değil, yalnızca kullanma talimatları, doldurulacak başvuru formları ve kurallar var. Özgürlükten ve sorumluluktan korkuluyor. O nedenle insanlar, kendi yaptıkları parmaklıkların ardında boğulmayı yeğliyorlar."

Hayvan İnsan Özgürlük Medeniyet
Medeniyet

"Iki Mustafa Kemal vardır: Biri ben, et ve kemik, geçici Mustafa Kemal... Ikinci Mustafa Kemal, onu "ben" kelimesiyle ifade edemem; o, ben değil, bizdir! O, memleketin her köşesinde yeni fikir, yeni hayat ve büyük ülkü için uğraşan aydın ve savaşçı bir topluluktur. Ben, onların rüyasını temsil ediyorum. Benim teşebbüslerim, onların özlemini çektikleri şeyleri tatmin içindir. O Mustafa Kemal sizsiniz, hepinizsiniz. Geçici olmayan, yaşaması ve başarılı olması gereken Mustafa Kemal odur!"

Toplum Aydınlanma Medeniyet Millet
Medeniyet

"Medeniyetin emir ve talep ettiğini yapmak insan olmak için yeterlidir."

İnsan Medeniyet
Medeniyet

"Alım,satım, borçlanma, kira, miras bölüştürme gibi her türlü hukuksal işlerin birer yazılı antlaşma ile yapılması ilk Sümerlilerde başlamıştır. Evlenme boşanmalar da, yasal sayılması icin yazılı bir antlaşma ile kanıtlanmalıydı. Taşınmaz mallar ilk olarak bir kadastro yoluyla Sümer'de güvence altına alınmıştır."

Medeniyet Adalet Toplum
Medeniyet

"Otorite ve merasimlerle çevrili 21. yüzyılda, özgürlük boğulmak isteniyor. Görmüyor musun? Dünyanız güvenli hale getirilmek isteniyor, özgür değil."

Medeniyet Özgürlük

Tamamlayıcı Konular

Uygarlık Bir ülkenin, bir toplumun, maddi ve manevi varlıklarının, fikir, sanat çalışmalarıyla ilgili niteliklerinin tümü, medeniyet.

Kültür Tarihsel, toplumsal gelişme süreci içinde yaratılan bütün maddi ve manevi değerler ile bunları yaratmada, sonraki nesillere iletmede kullanılan, insanın doğal ve toplumsal çevresine egemenliğinin ölçüsünü gösteren araçların bütünü, hars, ekin.

Teknoloji

Aydınlanma Bir sorun üzerine gereği kadar bilgi edinmek, tenevvür etmek.

Hayvan Duygu ve hareket yeteneği olan, içgüdüleriyle hareket eden canlı yaratık.

Demokrasi Halkın egemenliği temeline dayanan yönetim biçimi.

Adalet Hak ve hukuka uygunluk, hakkı gözetme

Bilim Evrenin veya olayların bir bölümünü konu olarak seçen, deneye dayanan yöntemler ve gerçeklikten yararlanarak sonuç çıkarmaya çalışan düzenli bilgi, ilim.

Felsefe Varlık, anlam gibi sorunların araştırılmasına yönelik düşünsel etkinlikler.

Ahlak Bir toplum içinde kişilerin uymak zorunda oldukları davranış biçimleri ve kuralları.

Eğitim İnsanın yeteneklerinin, özellikle ahlak yetilerinin geliştirilmesi için ona yön ve biçim verilmesi; bu yolda yapılan bilinçli ya da bilinçsiz etkilerin tümü.