Mücadele

Herhangi bir amaca erişmek veya bir kuvvete karşı koyabilmek için bir kişi veya topluluğun güçlü, sürekli çabası, savaşım.

Life seems to have been a constant struggle for her ever since she left home. - Evi terk ettiğinden beri hayat onun için daimi bir mücadele haline geldi.

Es war ein Kampf wie um Leben und Tod. - That fight seemed like a life-or-death struggle.

Mücadele, savaşım, savaş, çabalamak, uğraşmak, canını dişine takmak, çırpınmak, döğüşmek

Mücadele, savaşım, savaş, çabalamak, uğraşmak, canını dişine takmak, çırpınmak, döğüşmek

Mücadele konusunda özlüsözler

Mücadele

"Mücadele etmektense kaybetmeyi tercih ederim."

Mücadele Kaybetmek
Mücadele

"Yaşama hakkın mücadele gücün kadardır."

Savaş Mücadele Güç
Mücadele

"Sınırlarımızın dört bir tarafında harp kudurmuşcasına devam ediyor. Başkentimizin etrafındaki harp çemberi gittikçe daralıyor. Düşman nihai hücumu yapmak niyetiyle bütün kuvvetlerini topladı... Mücadelenin son çeyrek saatini yaşıyoruz... Durum vahimdir. Çok vahimdir. Hatta ümitsiz gibidir. Yorgunluğa, bitkinliğe mağlup olabilir, cesaretsizliğe mahkûm olabilir, hattâ düşmanlarımızın zaafını unutmak derecesine düşebiliriz... Onların tutumları bizi elimizde kalan tek çıkış yoluna sürüklemektedir. Ümitsiz bir saldırıyla, arkamıza bakmadan, daima düşmanın karşısında, vatanın topraklarını adım adım müdafaa etmek için, mücadeleye devam etmek mecburiyetindeyiz. İnsan mücadele azmini muhafaza ettiği müddetçe, ümit daima var demektir... Hedefin burnu dibinde de zaferi koparmamız mümkündür. Bu iş için acaba uygun olan zamanı ele geçirebilecek miyiz?"

Adanmak Azim Bağımsızlık Savaş Mücadele
Mücadele

"Rekabet etmeyin! - Rekabet her zaman türler için zararlıdır ve bunu önlemek için bol miktarda kaynağınız var."

Kazanmak Rekabet Anarşizm Mücadele Savaş
Mücadele

"Düşman isterseniz dostlarınızı geçmeye çalışınız. Dost isterseniz , bırakın , dostlarınız sizi geçsin."

Düşmanlık Dost Mücadele Rekabet
Mücadele

"Bir insan hakları için değil, çıkarları için daha büyük bir savaş verir."

Çatışmak Çıkar Adalet Mücadele
Mücadele

"Sizi yenebilecek bir rakibe karşı oynadığınızda en fazla şeyi öğrenirsiniz."

Öğrenmek Mücadele

Tamamlayıcı Konular

Savaş Bir şeyi ortadan kaldırmak, yok etmek amacıyla girişilen mücadele.

Azim Bir işteki engelleri yenme kararlılığı.

Çatışmak Birbirine çatmak veya çatılmak, kavga etmek

Direnmek Herhangi bir düşüncede, bir durumda, bir istekte ayak diremek.

Rekabet Aynı amacı güden kimseler arasındaki çekişme.

Barış Anlaşmak, uyum, karşılıklı anlayış ve hoşgörü ile oluşturulan ortam.

Hırs Sonu gelmeyen istek, aşırı tutku.

Ordu Bir devletin silahlı kuvvetlerinin tümü.

Düşmanlık Düşmanca duygu veya davranış.