Muhafazakarlık

Geçmişten gelen tarihi, kültürel ve medeni birikimlerini kaybetmeden, öz dinamiklerinin değişmesine karşı direnç göstermek.

Muhafazakarlık, tutuculuk, gericilik, dindarlık, milliyetçilik

Muhafazakarlık, tutuculuk, gericilik, dindarlık, milliyetçilik

Muhafazakarlık konusunda özlüsözler

Muhafazakarlık

"Bir şeye sırf kulaktan duydunuz diye körü körüne inanmayın, birkaç kuşaktan beri itibar görüyorlar diye, geleneklerin de doğru olduğuna inanmayın. Sırf hocalarınızın ya da rahiplerin otoritesine dayanıyor diye hiçbir şeye inanmayın. Ancak bizzat hissettiğiniz, denediğiniz ve doğru olarak kabul ettiğiniz, kendinizin ve başkalarının hayrına olan şeylere inanın ve tutumunuzu onlara uydurun."

Inanmak Muhafazakarlık Iyilik
Muhafazakarlık

"Eskimiş fikirler paslanmış çivilere benzer, söküp atmak çok güçtür."

Düşünce Fikir Eğitim Bilgi Dinlemek Geçmiş Inanmak Inanç Muhafazakarlık
Muhafazakarlık

"Bizi güçlü yapan yediklerimiz değil, hazmettiklerimizdir. Bizi zengin yapan kazandıklarımız değil, muhafaza ettiklerimizdir. Bizi bilgili yapan okuduklarımız değil, kafamıza yerleştirdiklerimizdir."

Güç Bütünleşmek Muhafazakarlık Eğitim Bilgelik
Muhafazakarlık

"Hiç kimse görmek istemeyen kadar kör değildir."

Muhafazakarlık Anlayış Algı Alışkanlık
Muhafazakarlık

"Uygarlık tarihimiz boyunca, iki gelenek, iki karşıt eğilim çatışmaktadır: Roma geleneği ve popüler gelenek, imparatorluk geleneği ve federalist gelenek, otoriter gelenek ve liberter gelenek."

Anarşizm Kapitalizm Muhafazakarlık Liberalizm Diktatörlük Devlet Devrimcilik
Muhafazakarlık

"Muhafazakarlık nedir? Eski ve denenmişe hayran olmamak, yeni ve denenmemişe muhalif olmak değil midir?"

Muhafazakarlık Deneyim
Muhafazakarlık

"Muhafazakarların genellikle aptal olduğunu demek istemedim. Demek istediğim, aptal insanların genellikle muhafazakar olduğudur."

Muhafazakarlık Aptallık

Tamamlayıcı Konular

Irkçılık İnsanların toplumsal özelliklerini biyolojik, ırksal özelliklerine indirgeyerek bir ırkın başka ırklara üstün olduğunu öne süren öğreti.

Din Tanrı'ya, doğaüstü güçlere, çeşitli kutsal varlıklara inanmayı ve tapınmayı sistemleştiren toplumsal bir kurum, diyanet

Milliyetçilik Maddi ve manevi açılardan millet ve ülkesinin çıkarlarını her şeyin üstünde tutma anlayışı, ulusçuluk.

Gurur Onur, övünme.