Mutluluk

Bütün özlemlere eksiksiz ve sürekli olarak ulaşılmaktan duyulan kıvanç durumu.

What is happiness to you? - Senin için mutluluk nedir?

İkinize de mutluluktan başka bir şey dilemiyorum. - I wish you both nothing but happiness

Mutluluk, ongunluk, kut, saadet, sevinç, gönenç

Mutluluk, ongunluk, kut, saadet, sevinç, gönenç

Mutluluk konusunda özlüsözler

Mutluluk

"Kadının yetersizliğine ilişkin önyargı ve buna bağlı olarak erkeğin kendini beğenmişliği, her iki cinsiyet arasındaki uyumu sürekli bozarak inanılmayacak bir gerilimin doğmasına yol açar; ilgili gerilim, özellikle sevgi ilişkilerine de nüfuz ederek tüm mutluluk olanaklarını aralıksız tehdit altında tutar, hatta çok kez yok eder. Tüm aşk yaşamımızı zehirleyerek kurutup bir yangın yerine çevirir."

Aşk Sevgi Kadın Önyargı Erkek Mutluluk Kibir
Mutluluk

"Mutluluk, bizi zorlayan kadere karşı kazanılan zaferlerin en büyüğüdür."

Mutluluk Kader
Mutluluk

"Mutluluğun belirtileri: canlılık, berraklık, temizlik, duruluk."

Mutluluk
Mutluluk

"Din olumlu nedenlerin üstüne kurulmalı ve teolojiye olduğu kadar metafiziğe de sırt çevirmelidir. Insanlık dininin ilkesi, başkaları için yaşamaktır. Nereden geldiğimiz ve nereye gideceğimizi düşünmeden yaşamamızı daha mutlu kılabiliriz. Bu mutluluk, birbirimizi sevmek ve birbirimiz için yaşamakla gerçekleşir. Insanlığı bir insanı sevdiğiniz gibi seviniz ve insanlık için yaşayınız."

Din Metafizik Mutluluk Sevgi İnsan
Mutluluk

"Insan özgür olmadan, huzurlu ve mutlu olamaz."

Özgürlük Huzur Mutluluk
Mutluluk

"Hayatında olup biten şeylerin, dilediğin şekilde olmasını isteme. Nasıl oluyorlarsa, öyle olmalarını iste. Böylece her zaman mutlu olursun."

Dilemek Mutluluk
Mutluluk

"Bilginin amacı; insanı bilgisizlik ve boş inançlardan tanrı ve ölüm korkusundan kurtarmaktır. Ve bu olmadan mutlu olmaya imkan yoktur."

Bilgi Inanç Cahillik Tanrı Mutluluk Ölüm Korku
Mutluluk

"Felsefe mutlu bir yaşam sağlamak için, tutarlı eylemsel bir sistemdir."

Felsefe Mutluluk
Mutluluk

"Kendi kendinin mutluluğuna engel olmak yolunda insan fevkalade beceriklidir."

Mutluluk
Mutluluk

"Kadınların bizi mutlu etmek için bir tek usulleri vardır, oysa bizi mutsuz etmenin bin türlü yolunu bilirler."

Mutluluk Kadın
Mutluluk

"Çoktanrıcı ya da tek tanrıcı bütün dinler gereksizdir, insanların mutluluğu için doğanın ve aklın yasaları yeter."

Din Ateizm Akıl Doğa Mutluluk
Mutluluk

"Mutlu olamayacak hiç, çünkü bunun için de gücü yok. (Milena'ya Mektuplar)"

Güç Mutluluk
Mutluluk

"Kişiler ancak birazcık sevinçli oldukları zaman gevezedirler. (Milena'ya Mektuplar)"

Mutluluk Konuşmak
Mutluluk

"Cimrilik denen şey derin mutsuzluğun en açık belirtilerindendir"

Cimrilik Mutluluk
Mutluluk

"Mutlu olmak için içinde bulunduğunuz andan daha iyi bir zaman olduğuna karar vermek için beklemekten vazgeçin. Mutluluk bir varış değil, bir yolculuktur. Pek çokları mutluluğu insandan daha yüksekte ararlar, bazıları da daha alçakta. Oysa mutluluk insanin boyu hizasındadır."

Mutluluk
Mutluluk

"Huzuru kendi içimizde bulamazsak başka yerde aramak boştur."

Huzur Mutluluk
Mutluluk

"Insanların mutlulukları ya da mutsuzlukları, kaderin olduğu kadar da karakterlerinin eseridir."

Mutluluk Kader Karakter
Mutluluk

"Aşkta olduğu gibi dostlukta da, insan bildiği şeylerden çok bilmedikleri yüzünden mutludur"

Aşk Dost Bilmek Mutluluk
Mutluluk

"Aşk, başka birinin mutluluğundan memnun olmaktır. - Confessio Philosophi'den"

Aşk Mutluluk
Mutluluk

"Eğer sen, can konağını arıyorsan, bil ki, sen cansın. Eğer bir lokma ekmek peşinde koşuyorsan, sen bir ekmeksin. Bu gizli, bu nükteli sözün manasına akıl erdirirsen, anlarsın ki, aradığın ancak sensin sen."

Kendini Bilmek Mutluluk Amaç Hayatın Anlamı
Mutluluk

"Mutluluğu aramayı, arzularımı tatmin etmeye çalışmaktan ziyade onları sınırlayarak öğrendim."

Mutluluk Arzu
Mutluluk

"Eğer kişi sadece mutlu olmak istiyorsa, bu kolayca yapılabilir. Ama diğer insanlardan daha mutlu olmak istiyorsa bu daha zordur. Çünkü başkalarının bizden daha mutlu olduğuna inanırız."

Mutluluk Kanaatkarlık
Mutluluk

"Sebebini bilmediğin hiç bir hareketi yapma ve bilmediğini de öğren. Bu senin için yaşama sevincinin kurallarından biridir."

Mutluluk Öğrenmek
Mutluluk

"Sizi gerçek ailenize bağlayan kan bağı değil, birbirinizin hayatındaki saygı ve neşe bağıdır. Bir ailenin üyeleri nadiren aynı çatı altında büyürler."

Aile Saygı Mutluluk
Mutluluk

"Bütün mutlu aileler birbirine benzer; ama her mutsuz ailenin sadece kendine has bir hikayesi vardır."

Aile Mutluluk
Mutluluk

"Mutlu olabilmek için güçlerinizin ölçüsünü bilmeniz, tutkularınızın meyvelerini tatmanız ve dünyadaki yerinizi öğrenmiş olmanız gerekir."

Mutluluk Tutku Kendini Bilmek
Mutluluk

"Neyin mümkün olduğunu bilmek mutluluğun başlangıcıdır."

Mutluluk Imkansızlık
Mutluluk

"Tüm sınırlamalar kişiyi mutlu kılar. Görme, etki ve temas alanımız ne denli dar ise o denli mutlu oluruz; ne denli geniş ise o denli sıklıkta kendimizi azap içinde ya da ürkütülmüş duyumsarız. Çünkü bu alanla birlikte kaygılar, istekler, ürkünç şeyler de çoğalır ve büyür."

Mutluluk Özgürlük Farkındalık Görmek
Mutluluk

"Beraberinde getirdikleri umutlar ve korkularla akın akın gelen arzulara teslim olduğumuz sürece kalıcı mutluluğa ya da huzura hiçbir zaman kavuşamayız."

Arzu Korku Mutluluk Huzur
Mutluluk

"Doğuştan gelen tek bir yanılgı vardır. O da mutlu olmak için burada olduğumuzu sandığımızdır."

Mutluluk Hayatın Anlamı
Mutluluk

"Mutlu bir hayat olanaksızdır; insanın başarabileceği en iyi şey kahramanca bir hayattır."

Mutluluk Kahramanlık
Mutluluk

"Bütün mutlu aileler birbirlerine benzerler, her mutsuz ailenin ise kendine özgü bir mutsuzluğu vardır."

Aile Evlilik Mutluluk
Mutluluk

"Mutluluğu ihtiraslarda değil kendi yüreğinizde arayın. Mutluluğun kaynağı dışımızda değil içimizdedir."

Mutluluk Hırs

Tamamlayıcı Konular

Kynikler Okulu Yaşamın biricik ereğini hiçbir şeye gereksinme duymama ve kendi kendiyle yetinme, kısaca salt özgürlük olarak erdemde bulan Sokratesçi Yunan felsefe okulu. Bakınız: Kinisizm,

Joy Neşeli ve hoşça vakit geçirmek.

Haz Hoşa giden duygulanma, hoşlanma, zevk.