Nefret

Bir kimsenin kötülüğünü, mutsuzluğunu istemeye yönelik duygu.

We hate Harun. - Harun'dan nefret ediyoruz.

Nefret, öfke, kin, hoşlanmamak, sevmemek, kızmak, sinirlenmek

Nefret, öfke, kin, hoşlanmamak, sevmemek, kızmak, sinirlenmek

Nefret konusunda özlüsözler

Nefret

"Işleyebileceginiz en büyük günah, başkasından nefret etmek değil, ona kayıtsız kalmaktır. Insanlık dışı olmanın özü nefret değil kayıtsızlıktır."

Günah Kayıtsızlık Nefret
Nefret

"Nefret hiçbir zaman nefretle yok edilemez. Nefret sevgiyle yok edilir bu ölümsüz kanundur."

Nefret Sevgi
Nefret

"Doğada aşk ve nefret denilen kuvvetler vardır. Aşkın gücü, elemanların birbirine çekilmesine ve belirli bir form veya kişiye yerleşmesine, nefretin gücü ise şeylerin ayrışmasına neden olur."

Doğa Aşk Nefret Güç
Nefret

"Eğer bir millet özgür olacaksa; gurura, irade gücüne, meydan okumaya, nefrete, nefrete ve yine nefrete ihtiyaç duyar."

Özgürlük Millet İrade Meydan Okuma Nefret
Nefret

"Cehalet korkuya, korku nefrete, nefret şiddete yol açar."

Cehalet Korku Nefret Şiddet
Nefret

"İyiIikIer iade ediIebiIme sınırı içinde kaIdıkça hoşa gider, bu sınırı aşınca şükranın yerini nefret aIır."

Iyilik Nefret
Nefret

"Ne sevgiye ne de nefrete yol açmamak dünya bilgeliğinin yarısıdır: Hiçbir şey söylememek ve hiçbir şeye inanmamak da öteki yarısı."

Bilgelik Inanmak Nefret

Tamamlayıcı Konular

İntikam Öç almak. Hınç ve acı çıkarmak.

Düşmanlık Düşmanca duygu veya davranış.

Affetmek Hoşgörü ile karşılamak, mazur görmek, bağışlamak.

Öfke Engelleme, incinme veya gözdağı karşısında gösterilen saldırganlık tepkisi.

Tutku Güçlü istek ve eğilimin yöneldiği amaç.

Kin Öç almayı amaçlayan gizli düşmanlık, garaz.