Öğrenmek

Yetenek, beceri kazanmak için yapılan faaliyetler.

Asla öğrenmezsin, değil mi? - You never learn, do you?

Öğrenmek, bilgilenmek, alışmak, ezberlemek, haberdar olmak, tedris

Öğrenmek, bilgilenmek, alışmak, ezberlemek, haberdar olmak, tedris

Öğrenmek konusunda özlüsözler

Öğrenmek
Öğrenmek

"Bildiğimizi zannetmemiz öğrenmemizin en büyük düşmanı olmuştur."

Bilmek Öğrenmek Öğretmek
Öğrenmek

"Öğrencilere öğrenecekleri değil, yapacakları bir şey verin. Yapmak, düşünmeye zorlar ve doğal öğrenme ile sonuçlanır."

Öğrenmek Düşünmek Eğitim
Öğrenmek

"Cahillik hiç ayıplanacak bir şey değildir hatta cahil tutarlıdır kendi içinde. Kötü olan yarı cahillerdir."

Cahillik Eğitim Öğrenmek
Öğrenmek

"Düşünmeden öğrenmek faydasız, öğrenmeden düşünmek tehlikelidir."

Düşünmek Eğitim Öğrenmek
Öğrenmek

"Sebebini bilmediğin hiç bir hareketi yapma ve bilmediğini de öğren. Bu senin için yaşama sevincinin kurallarından biridir."

Mutluluk Öğrenmek
Öğrenmek

"Hayat size hiçbir şeyi söylemez ancak her şeyi gösterir."

Hayat Öğrenmek
Öğrenmek

"En iyi öğrettiğin şey en çok öğrenmen gereken şeydir."

Öğrenmek Öğretmek
Öğrenmek

"Sizi yenebilecek bir rakibe karşı oynadığınızda en fazla şeyi öğrenirsiniz."

Öğrenmek Mücadele
Öğrenmek

"Olabildiğince az şey dilemek ve çok şey öğrenmek istiyorum."

Dilemek Öğrenmek

Tamamlayıcı Konular

Gözlemlemek Dış dünyadaki bir şeyi iyi bilmek için dikkati onun üzerinde tutmak, müşahede etmek.

Iletişim Duygu, düşünce veya bilgilerin akla gelebilecek her türlü yolla başkalarına aktarılması, bildirişim, haberleşme, komünikasyon.

Görmek Belirli bir zamanın içinde bir olaya tanık olmak, yaşamak.

Farkındalık Farkında olma durumu, bilinç.

Gerçek Bir durum, bir nesne veya bir nitelik olarak var olan, varlığı inkâr edilemeyen, olgu durumunda olan, hakiki

Öğretmek İnsan veya hayvana bir konuda bilgi ve beceri kazandırmak.

Eğitim İnsanın yeteneklerinin, özellikle ahlak yetilerinin geliştirilmesi için ona yön ve biçim verilmesi; bu yolda yapılan bilinçli ya da bilinçsiz etkilerin tümü.