Onaylamak

Yapılan bir işi doğru ve yerinde bularak kabul etmek.

Harun seems to be unwilling to acknowledge that Mine is a better swimmer than he is. - Harun Mine'nin ondan daha iyi bir yüzücü olduğunu onaylamak için isteksiz görünüyor.

Du solltest deinen Misserfolg anerkennen. - You should acknowledge your failure.

Onaylamak, tasdik etmek, kabullenmek, itiraf etmek, kabul etmek, teyid etmek

Onaylamak, tasdik etmek, kabullenmek, itiraf etmek, kabul etmek, teyid etmek

Onaylamak konusunda özlüsözler

Onaylamak

"Çabuk yanlış yapan, onu çabuk da tasdik eder."

Onaylamak

Tamamlayıcı Konular

Kabullenmek İsteksizce kabul etmek.

Inanmak Bir şeyin varlığını, doğruluğunu kabul etmek.

Eleştiri Bir insanı, bir eseri, bir konuyu doğru ve yanlış yanlarını bulup göstermek amacıyla inceleme işi, tenkit.

Fikir Birliği

Affetmek Hoşgörü ile karşılamak, mazur görmek, bağışlamak.

Anlaşmak Düşünce, duygu, amaç bakımından birleşmek.Sitede yayınlanmasını istediğiniz Word veya PDF formatındaki özgün yazılarınızı denizemesaj@gmail.com adresine gönderebilirsiniz. Arzu ederseniz kendi isminizle yayılanır. Yine bu adresten görüş ve fikirlerinizi iletmeniz de mümkün.
You can send your original articles in Word or PDF formats that you want to be published on this site to denizemesaj@gmail.com. If you wish, it will publish by your own name. It is also possible to send your opinions and ideas at this address.