Önyargı

Konu hakkında yeterli bilgi sahibi olmadan peşin hüküm vermek.

Onun görüşü önyargısızdır. - His opinion is free from prejudice.

Prejudice will continue to exist. - Önyargı var olmaya devam edecektir.

Harun wird seine Vorurteile mir gegenüber nie ablegen können. - Harun will never be able to drop his prejudices against me.

Önyargı, peşin hüküm

Önyargı, peşin hüküm

Önyargı konusunda özlüsözler

Önyargı

"Kadının yetersizliğine ilişkin önyargı ve buna bağlı olarak erkeğin kendini beğenmişliği, her iki cinsiyet arasındaki uyumu sürekli bozarak inanılmayacak bir gerilimin doğmasına yol açar; ilgili gerilim, özellikle sevgi ilişkilerine de nüfuz ederek tüm mutluluk olanaklarını aralıksız tehdit altında tutar, hatta çok kez yok eder. Tüm aşk yaşamımızı zehirleyerek kurutup bir yangın yerine çevirir."

Aşk Sevgi Kadın Önyargı Erkek Mutluluk Kibir
Önyargı

"Gerçeğin peşinde giderken doğru anlamadığımız kavramların bizi yanlış yönlendirmesinden kaçınmalıyız. Bu temel bakışaçısıdır. Nerdeyse tüm filozoflar dikkat çekmektedir ki birazcık gözlemleyin."

Gözlemlemek Önyargı Gerçek Bilim Bilmek
Önyargı

"Önyargıyı yok etmek atomu parçalamaktan zordur."

Önyargı
Önyargı

"Sadece varsayımla bir şeyi kabul etmek ve araştırmamak, üzerini örtebilir, kör edebilir ve yoldan saptırabilir."

Araştırmak Önyargı Bilim

Tamamlayıcı Konular

Eleştiri Bir insanı, bir eseri, bir konuyu doğru ve yanlış yanlarını bulup göstermek amacıyla inceleme işi, tenkit.

Genellemek Varlıklar veya olaylar arasındaki benzerlik bağıntılarını bir düşüncede toplamak, tamim etmek

Fikir Birliği

Fikir ÖzgürlüğüSitede yayınlanmasını istediğiniz Word veya PDF formatındaki özgün yazılarınızı denizemesaj@gmail.com adresine gönderebilirsiniz. Arzu ederseniz kendi isminizle yayılanır. Yine bu adresten görüş ve fikirlerinizi iletmeniz de mümkün.
You can send your original articles in Word or PDF formats that you want to be published on this site to denizemesaj@gmail.com. If you wish, it will publish by your own name. It is also possible to send your opinions and ideas at this address.