Özel Olmak

Yalnız bir kişiye, bir şeye ait veya ilişkin olan.

Daha özel olmalıydım. - I should've been more specific.

Özel Olmak, ayrıcalık, ayrıcalıklı, kendine özgü, özgün, hususi, mahsus

Özel Olmak, ayrıcalık, ayrıcalıklı, kendine özgü, özgün, hususi, mahsus

Özel Olmak konusunda özlüsözler

Özel Olmak

"Sizler özel değilsiniz, Sizler güzel ya da eşi benzeri olmayan kar tanesi de değilsiniz, sizler işiniz değilsiniz, sizler paranız kadar değilsiniz, bindiğiniz araba değilsiniz, kredi kartlarınızın limiti değilsiniz, sizler iç çamaşırı değilsiniz, Sizler herkes gibi çürüyen birer organik maddesiniz."

Kapitalizm Kader Demokrasi Uygarlık Farkındalık Genellemek İnsan Kendi Olmak Kendini Bilmek Kişilik Özel Olmak Toplum Sıradanlık Yabancılaşmak

Tamamlayıcı Konular

Ego Ben

Ilgi Belirli bir olay veya etkinliğe yakınlık duyma, ondan hoşlanma ve ona öncelik tanıma.

Çıkar Dolaylı bir biçimde elde edilen kazan.

Birey Kendine özgü nitelikleri yitirmeden bölünemeyen tek varlık, fert.

Özgün Yalnız kendine özgü bir nitelik taşıyan, orijinal