Özgürlük

Herhangi bir kısıtlamaya, zorlamaya bağlı olmaksızın düşünme veya davranma, herhangi bir şarta bağlı olmama durumu.

Bütün istediğim özgürlüktür. - All I want is freedom.

Wir wollten Freiheit für alle. - Biz, herkes için özgürlük istedik.

Özgürlük, Serbestlik, hürriyet

Özgürlük, Serbestlik, hürriyet

Özgürlük konusunda özlüsözler

Özgürlük

"Özgür toplumu savunmak isteyen bir kimse, özgür toplumun vazgeçilmez temelinin birey hakları ilkesi olduğunu bilmelidir. Birey haklarını muhafaza etmek isteyen bir kimse, kapitalizmin birey haklarını karşılayabilecek ve koruyabilecek tek sistem olduğunu anlamalıdır."

Özgürlük Birey Kapitalizm
Özgürlük

"Sosyalizmin olmadığı özgürlüğün ayrıcalık ve haksızlık olduğuna inanıyoruz. Özgürlüksüz sosyalizm ise kölelik ve vahşettir."

Anarşizm Özgürlük Komünizm
Özgürlük

"Hepimiz çılgın olarak doğarız. Bazılarımız öyle kalır."

Çılgınlık Delilik Risk Özgürlük
Özgürlük

"Insan isimlere, formlara ve maddesel dünyaya bağlanır ve onların zihnin bir yanılsaması olduğunu, zihinde oluştuğunu unutur ve hata yapar böylece zihnin özgürlüğü engellenmiş olur."

Zeka Bağımsızlık Bağlılık Özgürlük Bilinç
Özgürlük

"Ateşten ve yiyecekten yoksun bir insan için özgürlük, hiç de acelesi olmayan bir lükstür."

Özgürlük Ihtiyaç
Özgürlük

"Özgürlük sadece bir talep değil aynı zaman da sorumluluğumuzdurda."

Özgürlük Sorumluluk
Özgürlük

"Bir uçurtmanın özgürlüğü ancak yere bağlı olduğu müddetçedir."

Özgürlük
Özgürlük

"Gücün olduğu yerde özgürlük olmaz."

Güç Özgürlük
Özgürlük

"Her şeyi yapabilecek kadar özgür olabilmen için her şeyini kaybetmen lazım."

Kaybetmek Özgürlük
Özgürlük

"Biz televizyon izleyerek, milyonerler, sinema tanrıları, rock yıldızları olacağımıza inanarak büyüdük ama olmayacağız. Hepimiz heba oluyoruz. Bütün bir nesil benzin pompalıyor, garsonluk yapıyor ya da beyaz yakalı köle olmuş... Reklamlar yüzünden araba ve kıyafet peşindeyiz. Nefret ettiğimiz işlerde çalışıyor, gereksiz şeyler alıyoruz. Bizler tarihin ortanca çocuklarıyız. Bir amacımız yok; ne büyük savaş ne de büyük bir buhran yaşadık. Bizim savaşımız ruhani savaş. Ve bunalımımız kendi hayatlarımız."

Anarşizm Algı Uygarlık Farkındalık Kanun Medeniyet Özgürlük Toplum Varlık Yabancılaşmak Yozlaşma
Özgürlük

"Özgürlük kelimesinin bir anlamı varsa, bu da yalnızca kendine sadakattir."

Özgürlük
Özgürlük

"Insan özgür olmadan, huzurlu ve mutlu olamaz."

Özgürlük Huzur Mutluluk
Özgürlük

"Sadece eğitimli olanlar özgürdür."

Eğitim Bilinç Bilgi Özgürlük
Özgürlük

"En büyük bilgelik kendine egemen olabilmektir."

Bilgelik Kendini Bilmek Özgürlük Kişilik Kontrol
Özgürlük

"Özgürlük medeniyetin insana bir armağanı değildir. Hiç medeniyet yokken insanoğlu çok daha özgürdü."

Özgürlük Medeniyet Uygarlık
Özgürlük

"Maddenin özü, yer çekimidir, zihnin özü ise özgürlüktür. Evrensel tarih, özgürlük bilinci içinde bir ilerlemedir. Bu ilerlemeyi zorunluluğu içinde öğrenmemiz gerekir."

Özgürlük Bilim Tarih Zeka Madde
Özgürlük

"Eğer bir millet özgür olacaksa; gurura, irade gücüne, meydan okumaya, nefrete, nefrete ve yine nefrete ihtiyaç duyar."

Özgürlük Millet İrade Meydan Okuma Nefret
Özgürlük

"Ama konfor istemiyorum. Tanrı'yı, şiirimi istiyorum, gerçek tehlike istiyorum, özgürlük istiyorum, iyilik istiyorum. Günah istiyorum."

Rahatlamak Tanrı Özgürlük Iyilik Günah Tehlike Konfor
Özgürlük

"Köpek efendi istemezdi, efendi köpeğin dünyasını yıkmasaydı eğer."

Özgürlük Bağlılık Adanmak
Özgürlük

"Hayvana geri dönülüyor. Böylesi, insanca yaşamaktan çok daha kolay... Herkes sürüye katıldığından ötürü güven içerisinde, kentlerin yollarından geçip işe, yemliklerin başına ve eğlenceye gidiyor. Tıpkı büroda olduğu gibi, sınırları iyice çizilmiş bir yaşam. Böylesi bir yaşamda mucizeler değil, yalnızca kullanma talimatları, doldurulacak başvuru formları ve kurallar var. Özgürlükten ve sorumluluktan korkuluyor. O nedenle insanlar, kendi yaptıkları parmaklıkların ardında boğulmayı yeğliyorlar."

Hayvan İnsan Özgürlük Medeniyet
Özgürlük

"Özgürlüğün de eşitliğin de adaletin de kaynağı ulusal egemenliktir."

Adalet Özgürlük Eşitlik Bağımsızlık
Özgürlük

"Özgürlük ve bağımsızlık benim karakterimdir. Bir millete şerefin, haysiyetin, namusun ve insanlığın vücut ve beka bulabilmesi mutlaka o milletin özgürlük ve bağımsızlığına sahip olmasıyla kaimdir. "

Bağımsızlık Özgürlük
Özgürlük

"Ancak hür fikirlere sahip olan insanlar vatanlarına faydalı olabilirler ve onlardır ki vatanlarını kurtarıp muhafaza etme kudretine malik olurlar."

Özgürlük Bağımsızlık
Özgürlük

"Fertlerin inkişafına mani olmamak, onların her noktai nazardan olduğu gibi bilhassa iktisadi sahadaki hürriyet ve teşebbüsleri önünde devlet kendi faaliyeti ile bir mani vücuda getirmemek, demokrasi prensibinin en mühim esasıdır. O halde diyebiliriz ki, ferdiyet inkişafının mani karşısında kalmaya başladığı nokta, devlet faaliyetinin hududunu teşkil eder."

Devlet Demokrasi Özgürlük
Özgürlük

"Bir ülkede adaletin varlığı kişinin kendini özgürce ifade etmesinden anlaşılır. Bir ülkede adaletsizliğin varlığı ise kişilerin başına buyruk davranışından anlaşılır. Iyi insanlar sorunları önlemek için çaba sarf ederler."

Adalet Özgürlük Fikir Özgürlüğü Iyilik Davranış
Özgürlük

"Amerika asla dışardan yok edilemeyecek. Özgürlüklerimiz konusunda tereddüt eder ve kaybedersek, bu bizim kendimizi mahfedişimizdir."

Özgürlük Toplum Devlet
Özgürlük

"İsmini hak eden tek özgürlük, kendi iyiliğimizi kendi yolumuzda sürdürmemizdir. Ancak başkalarını kendilerinkinden mahrum bırakmaya çalışmadığımız veya bunu elde etme çabalarını engellemediğimiz sürece."

Özgürlük Bireysellik Anarşizm
Özgürlük

"Yaşamak bir ağaç gibi tek ve hür ve bir orman gibi kardeşçesine."

Özgürlük
Özgürlük

"Özgürlük diye böğürmeyi seversiniz hepiniz en çok; oysa ben, çevresinde çokca böğürme ve duman bulunan büyük olaylara inanmayı unuttum."

Özgürlük
Özgürlük

"Topluma mutlak şekilde teslim olmak, bütünüyle onun esiri olmak gerekir. Toplum ancak o zaman —yalnızca kölelere, ruhsal olarak intihar etmiş kimselere— saygı duyar."

Özgürlük Toplum Ruh Psikoloji Acı Çekmek Adanmak Ahlak
Özgürlük

"Hayatın hedefi özgürlüktür. Özgürlük olmadan hayatın anlamı yoktur. Özgürlük politik, sosyal ya da ekonomik özgürlük anlamına gelmez. Özgürlük zamandan, zihinden, arzudan özgür olmaktır. Zihnin varolmadığı anda evrenle bir olursun; evren kadar sınırsız ol."

Hayat Özgürlük Politika Akıl Bilinç
Özgürlük

"Bırakınız yapsınlar, bırakınız geçsinler, dünya kendi kendine gider."

Anlayış Özgürlük
Özgürlük

"Uçmak, bir martının en doğal hakkıdır. Özgürlük ise, varoluşun bir parçasıdır. Boş inançlar olsun, gelenekler olsun, özgürlüğü kısıtlayan ne varsa, kaldırıp atmak gerek."

Özgürlük Inanç
Özgürlük

"Tek gerçek yasa, özgürlüğü sağlayan yasadır. Başka yasa yoktur."

Anarşizm Yargılamak Özgürlük
Özgürlük

"Cehaletimizi kırabiliriz, becerilerimizi, yeteneklerimizi ve zekamızı kullanarak kendimizi bulabilir, kendimiz olabiliriz ! Uçmayı öğrenebiliriz."

Akıl Kendi Olmak Kendini Bilmek Özgürlük Cehalet
Özgürlük

"En yüksekten uçan martı, en uzağı görendir."

Aydınlanma Bilgelik Bilgi Özgürlük
Özgürlük

"Yaşamın gerçek anlamını arayan, bulmaya çalışan bir martıdan daha sorumluluk sahibi biri olabilir mi?"

Sorumluluk Özgürlük
Özgürlük

"Otorite ve merasimlerle çevrili 21. yüzyılda, özgürlük boğulmak isteniyor. Görmüyor musun? Dünyanız güvenli hale getirilmek isteniyor, özgür değil."

Medeniyet Özgürlük
Özgürlük

"Sınırlarını tartış; çünkü onlar kesinlikle senindir."

Özgürlük Birey
Özgürlük

"Eğitimin amacının zihinsel özgürlük olduğu bir dünya isterdim. Gençlerin aklını, onları bütün hayatları boyunca nesnel kanıtların oklarından koruyacak olan bir zırhın içine sokmamalı. Dünyanın açık kalplere ve aydın insanlara ihtiyacı var ve bunu statik sistemlerle elde edemeyiz."

Eğitim Özgürlük Aydınlanma Bilim
Özgürlük

"Tüm sınırlamalar kişiyi mutlu kılar. Görme, etki ve temas alanımız ne denli dar ise o denli mutlu oluruz; ne denli geniş ise o denli sıklıkta kendimizi azap içinde ya da ürkütülmüş duyumsarız. Çünkü bu alanla birlikte kaygılar, istekler, ürkünç şeyler de çoğalır ve büyür."

Mutluluk Özgürlük Farkındalık Görmek
Özgürlük

"Özgür insanın ölümden daha az düşündüğü bir şey yoktur."

Özgürlük Ölüm
Özgürlük

"Özgürlükleri bağlayan her türlü zincir kırılmalı, en başta da kafalardaki 'iman zinciri'. İman zincirine bağlı düşünce sabittir, değişmezdir. Bu ise doğanın değişken yapısına terstir. Zincirli zihin gelişme gösteremez; değişmelere, gelişmelere ayak uyduramaz. Dünyamızdaki her türlü olumlu gelişme, dinin ve imanın ki başta olmak üzere, tabuların zincirinden kurtulabildiği, yol bulabildiği ölçüde gerçekleşebilmiştir. İnsan aklı, bilim, teknoloji, insan hakları alanında ulaşılan noktalar, bu yoldaki adımların ürünleridir."

Bilinç Bilim Inanç Din Özgürlük
Özgürlük

"İnsan, özgür olduğu sürece insandır."

İnsan Özgürlük
Özgürlük

"Rahat yaşamak uğruna gerçeği mezara mı götüreyim; halka gerçeği anlatmak uğruna ölümümü göze alayım?"

Aydınlanma Adanmak Ölüm Din Özgürlük
Özgürlük

"Fikirlerinizden nefret ediyorum. Ama onları savunabilmeniz için hayatımı feda etmeye hazırım."

Fikir Özgürlüğü Özgürlük Demokrasi
Özgürlük

"Insan, istediği an özgür olur."

Özgürlük
Özgürlük

"Bir insan kilitli olmayan, ama içeriye doğru açılan bir kapıyı boyuna itiyor, çekmek aklına gelmiyorsa, odada hapistir."

Özgürlük Bilinç Algı

Tamamlayıcı Konular

Tutsaklık Özgürlüğü kısıtlayıcı durum altında tutulmak.

Baskı Hak ve özgürlükleri kısıtlayarak zor altında bulundurma durumu, tahakküm.

Anarşizm Kişi özgürlüğünü amaç edinen, devlet, din ve kişi gibi tüm otoriteleri reddeden felsefi düşünce.

Bağımsızlık Davranışlarını, tutumunu, girişimlerini herhangi bir gücün etkisinde kalmadan düzenleyebilme.

Emretmek Buyurmak, emir vermek.

Fikir Özgürlüğü

Liberalizm Siyasal özgürlüklerde ve ekonomik sorunlarda genişlik ve serbestlik ifade eden öğreti.