Sahip Olmak

Sahip olma durumu

Honor is the most precious thing we possess. - Onur sahip olduğumuz en değerli şey.

Günün birinde, bir yelkenliye sahip olmak istiyorum. - Someday, I would like to possess a sailboat.

Şehvet, sahiplenme arzusunu doğurur. Sahiplenme de öldürme güdüsünü. - Lust awakens the desire to possess. And that awakens the intent to murder.

Sahip Olmak, sahiplik, tasarruf

Sahip Olmak, sahiplik, tasarruf

Sahip Olmak konusunda özlüsözler

Sahip Olmak

"Şunu asla aklından çıkarma, ister üç bin yıl yaşa, ister otuz bin yıl, şu anda sahip olduğundan başka bir yaşamı yitiremezsin ve mevcut yaşamın sona erdikten sonra yeni bir yaşama da sahip olamazsın."

Sahip Olmak
Sahip Olmak
Sahip Olmak

"Sahip olmak istediklerin, sana sahip olurlar."

Sahip Olmak Biriktirmek Ihtiyaç Istek Mülkiyet
Sahip Olmak

"Fiziksel güçle ve mülkiyetle olan bağlarımı niçin koparıyorum? Çünkü ancak kendimi mahvederek ruhumun gerçek gücünü keşfedebilirim."

Acı Çekmek Anarşizm Aydınlanma Bağımsızlık Uygarlık Bilinç Erdem Imkansızlık Kaybetmek Sadelik Sahip Olmak Varlık Yoksunluk
Sahip Olmak

"Bir objeye duyulan sevgi, ona sahip olma isteğinden gelir."

Sevgi Sahip Olmak
Sahip Olmak

"Yaşamın büyük bir değeri yoktur, fakat ondan başka şeyimiz de yoktur."

Sahip Olmak
Sahip Olmak

"Insanlar sahip olduklarını küçümser, sahip olamadıklarını önemser."

Sahip Olmak Küçümsemek Önemsemek
Sahip Olmak

"Hiç bir şey benimdir deme yalnızca yanımdadır de . Çünkü ne altın, ne toprak, ne sevgili, ne eş, ne yaşam, ne ölüm, ne huzur, ne de keder her zaman seninle kalmaz."

Ölüm Sahip Olmak Varlık Zenginlik
Sahip Olmak

"İnsan sahip oIdukIarının topIamı değiI, fakat henüz gerçekIeştiremedikIerinin topIamıdır."

İnsan Sahip Olmak

Tamamlayıcı Konular

Hırsızlık Başkasının malını gizlice almak, hırsızlık etmek, aşırmak.

Mülkiyet Ev, arsa, araç gibi malların sahibi olma durumu.

Biriktirmek Bir şeyi ölçülü kullanarak artırmak, tasarruf etmek.