Şiddet

Bireyin fiziksel, cinsel, psikolojik veya ekonomik yönden zarar görmesiyle ya da acı çekmesiyle sonuçlanan veya sonuçlanması muhtemel hareketleri, buna yönelik tehdit ve baskıyı ya da özgürlüğün keyfi engellenmesini de içeren, fiziksel, cinsel, psikolojik, sözlü veya ekonomik her türlü tutum ve davranıştır.

Şiddet, baskı, zulüm, tehdit

Şiddet, baskı, zulüm, tehdit

Şiddet konusunda özlüsözler

Şiddet

"Cehalet korkuya, korku nefrete, nefret şiddete yol açar."

Cehalet Korku Nefret Şiddet

Tamamlayıcı Konular

Zorbalık Zorbaca davranış.

Zorlamak Birine bir şey yaptırmak amacıyla güç kullanmak, boyun eğdirmeye çalışmak.

Baskı Hak ve özgürlükleri kısıtlayarak zor altında bulundurma durumu, tahakküm.

Zulüm Güçlü bir kimsenin yasaya veya vicdana aykırı olarak başkasını uğrattığı kötü durum.

Fikir Özgürlüğü

Diktatörlük Egemen ve mutlak siyasi bir gücün, bir veya birçok kişinin oluşturduğu bir yürütme organınca, denetimsiz olarak yürütüldüğü siyasi düzen.

Düşmanlık Düşmanca duygu veya davranış.

Affetmek Hoşgörü ile karşılamak, mazur görmek, bağışlamak.