Şikayet

Hoşnutsuzluk belirten söz veya yazı.

That's the biggest complaint we get. - O aldığımız en büyük şikayet.

Şikayet, sızlanma, sızıltı, yakınma, yakıntı

Şikayet, sızlanma, sızıltı, yakınma, yakıntı

Şikayet konusunda özlüsözler

Şikayet

"En çok gürültü boş tenekelerden çıkar."

Eğitim Bilgelik Bilgi Şikayet

Tamamlayıcı Konular