Toplum

Aynı toprak parçası üzerinde bir arada yaşayan ve temel çıkarlarını sağlamak için iş birliği yapan insanların tümü.

Harun is a danger to society. - Harun toplum için bir tehlikedir.

O, binicilik toplumunun bir üyesi olmaya çalışıyor. - He's been trying to become a member of a horsemanship society.

Toplum, cemiyet, topluluk

Toplum, cemiyet, topluluk

Toplum konusunda özlüsözler

Toplum

"Toplumdan uzak kalmak isteyen biri için, örneğin hep kirli bir yaka ya da pejmurde bir ceketle toplum içinde görünmekten daha uygun ve daha etkili bir çare yoktur. Kendisini başkalarının dikkati, eleştirisi ve rekabetiyle yüzyüze getirecek bir işin başına geçmekten yakayı sıyırmada ya da sevgi ve evlilikten kaçma işinde, başkalarının karşısına bu ekilde çıkmaktan daha iyi ve mükemmel ne yardım edebilir kendisine?"

Sevgi Toplum Asosyallik Rekabet Evlilik
Toplum

"İnsanın kendi beklentileri için uğraşması başkaları için olandan çok daha zordur ve nadiren başarılı olur. Bu nedenle başarılı olarak gördüklerimiz iyi insan kolaycılığına meyleden çoğunluktur."

Iyilik Kendi Olmak Ahlak Toplum Aile Beklenti Hayatın Anlamı
Toplum

"Biz televizyon izleyerek, milyonerler, sinema tanrıları, rock yıldızları olacağımıza inanarak büyüdük ama olmayacağız. Hepimiz heba oluyoruz. Bütün bir nesil benzin pompalıyor, garsonluk yapıyor ya da beyaz yakalı köle olmuş... Reklamlar yüzünden araba ve kıyafet peşindeyiz. Nefret ettiğimiz işlerde çalışıyor, gereksiz şeyler alıyoruz. Bizler tarihin ortanca çocuklarıyız. Bir amacımız yok; ne büyük savaş ne de büyük bir buhran yaşadık. Bizim savaşımız ruhani savaş. Ve bunalımımız kendi hayatlarımız."

Anarşizm Algı Uygarlık Farkındalık Kanun Medeniyet Özgürlük Toplum Varlık Yabancılaşmak Yozlaşma
Toplum

"Sizler özel değilsiniz, Sizler güzel ya da eşi benzeri olmayan kar tanesi de değilsiniz, sizler işiniz değilsiniz, sizler paranız kadar değilsiniz, bindiğiniz araba değilsiniz, kredi kartlarınızın limiti değilsiniz, sizler iç çamaşırı değilsiniz, Sizler herkes gibi çürüyen birer organik maddesiniz."

Kapitalizm Kader Demokrasi Uygarlık Farkındalık Genellemek İnsan Kendi Olmak Kendini Bilmek Kişilik Özel Olmak Toplum Sıradanlık Yabancılaşmak
Toplum

"Toplum bize şeyleri nasıl kavrayacağımızı öğretir."

Toplum
Toplum

"Doğru kişi, ait olduğu yerde bulunan, elinden geleni yapan ve aldığının tam karşılığını veren kimsedir. Böylece doğru adamlar topluluğu, son derece uyumlu, mükemmel bir topluluk olacaktır; çünkü her öğe yerinde bulunacak, mükemmel bir orkestradaki aletler gibi, kendilerine düşen görevleri yapacaklardır."

Doğruluk Çalışmak Toplum
Toplum

"Ahlâk, birlikle, birbirine bağlı olmakla ve örgütle başlar. Toplum hayatı bireyin, egemenliğinin bir bölümünü ortak düzene bağışlamasını gerektirir. Sonunda davranış örneği (normu) topluluğun refahı demek olur."

Ahlak Toplum Davranış Huzur Normallik
Toplum

"Vicdan yaratılıştan var olmaz, sonradan elde edilir ve coğrafyaya göre değişir. Vicdan, gelişerek büyüyen bireyin zihninde, topluluğun ahlâksal geleneklerinin kalıntısıdır ve toplum onun aracılığıyla, düşmanının gönlünde kendi için bir dost yaratır."

Vicdan Ahlak Toplum
Toplum

"Din, toplumsal takıntımızdır, takıntılarılarımız ise bireysel dinimizdir."

Din Takıntı Toplum
Toplum

"Uygarlaşmış toplum, insanın insana duyduğu düşmanlık hislerinden dolayı, sürekli bir dağılma ve parçalanma tehdidi altındadır."

Toplum Medeniyet Uygarlık Kötülük Düşmanlık
Toplum

"Toplumun geri kalmışı, insanlarını yeteneğine göre değerlendiremeyen toplum demektir."

Toplum Yetenek
Toplum

"Bir opera eserini icra eden cemiyet, birçok işi topluca yapabilme ve örgütlenme kâbiliyetine sâhip demektir."

Politika Toplum Çalışmak Bütünleşmek Gelişmek
Toplum

"Birbirlerini tanımayan, birbirlerinden şüphe eden kitlelerin bulunduğu yerde ne barış, ne de onurlu bir eşitlik olur."

Barış Toplum Eşitlik
Toplum

"Bir topluluğu kontrol etmek, bireyi kontrol etmekten kolaydır. Bir topluluğun ortak bir amacı vardır. Bireyin amacı ise her zaman için şaibelidir."

Birey Toplum Yönetmek
Toplum

"İnsanlarla iç içe olmak, insanı kendini gözlemlemeye götürür."

Toplum Kendini Bilmek
Toplum

"Iki Mustafa Kemal vardır: Biri ben, et ve kemik, geçici Mustafa Kemal... Ikinci Mustafa Kemal, onu "ben" kelimesiyle ifade edemem; o, ben değil, bizdir! O, memleketin her köşesinde yeni fikir, yeni hayat ve büyük ülkü için uğraşan aydın ve savaşçı bir topluluktur. Ben, onların rüyasını temsil ediyorum. Benim teşebbüslerim, onların özlemini çektikleri şeyleri tatmin içindir. O Mustafa Kemal sizsiniz, hepinizsiniz. Geçici olmayan, yaşaması ve başarılı olması gereken Mustafa Kemal odur!"

Toplum Aydınlanma Medeniyet Millet
Toplum

"Devlet düzen içinde yönetildiğinde ancak dünyada barış tesis edilebilir."

Devlet Barış Politika Toplum
Toplum

"Amerika asla dışardan yok edilemeyecek. Özgürlüklerimiz konusunda tereddüt eder ve kaybedersek, bu bizim kendimizi mahfedişimizdir."

Özgürlük Toplum Devlet
Toplum

"Eski ve yeni haksızlıklarla devamlı huzursuzluk içinde yaşayan halka hiçbir zaman güvenilmez."

Haksızlık Toplum Güvenmek
Toplum

"Din, bunalmış mahlukun iç çekişi, merhametsiz bir dünyanın ruhu ve aynı zamanda akılsız bir çağın aklıdır. Din halkın afyonudur."

Din Akıl Acı Çekmek Toplum
Toplum

"Insan doğaya ne kadar yabancılaşırsa o kadar toplumsallaşır, ne kadar toplumsallaşırsa da o kadar kendine yabancılaşır."

Doğa Yabancılaşmak Toplum
Toplum

"Alım,satım, borçlanma, kira, miras bölüştürme gibi her türlü hukuksal işlerin birer yazılı antlaşma ile yapılması ilk Sümerlilerde başlamıştır. Evlenme boşanmalar da, yasal sayılması icin yazılı bir antlaşma ile kanıtlanmalıydı. Taşınmaz mallar ilk olarak bir kadastro yoluyla Sümer'de güvence altına alınmıştır."

Medeniyet Adalet Toplum
Toplum

"Arzularımız o kadar şiddetlidir ki bazen birbirimizi parçalamak isteriz. Ama topluluk duygusu bizi durdurur. Lürfen not edin: İşte bu , neredeyse ahlakın tanımıdır."

Ahlak Arzu Tutku Toplum
Toplum

"Topluma mutlak şekilde teslim olmak, bütünüyle onun esiri olmak gerekir. Toplum ancak o zaman —yalnızca kölelere, ruhsal olarak intihar etmiş kimselere— saygı duyar."

Özgürlük Toplum Ruh Psikoloji Acı Çekmek Adanmak Ahlak
Toplum

"Insanın yeryüzündeki en zayıf hayvan olduğu kabul edilmek zorundadır. Ve onun bütün davranışlarının, bütün aidiyetlerinin, gruplaşmalarının temeli budur. O kendisinden daha büyük bir şeyin parçası olmak zorundadır; ancak o zaman kendisini güvende hisseder."

İnsan Hayvan Psikoloji Toplum
Toplum

"Bütün olmaya çalış. Eğer ki olamazsan işe yarar bir parça olup bütüne katıl."

Bütünleşmek Birey Toplum
Toplum

"Kibar olun, tanıştığınız herkes zor bir savaştır."

Savaş Toplum Kibarlık Sosyalleşmek
Toplum

"Herkesin aynı zamanda iyi ya da kötü diyebileceği hiçbir şey yoktur doğal durumda; çünkü doğal durumdaki herkes, kendi çıkarına bakar, kendi keyfine göre iyi ya da kötü olanı bilir. Böylece kendi çıkarı ardında koştukça, kendinden başka herhangi başka bir yasaya karşı sorumlu tutmaz kendini; demek ki, doğal durumda günah diye bir şey düşünülemez; ancak herkesin iyi ya da kötüye ortaklaşa karar verdiği ve kendini devlete karşı sorumlu gördüğü sivil durumda olabilir"

Iyi Kötülük Ahlak Doğa Devlet Toplum Günah Ego

Tamamlayıcı Konular

Toplum Felsefesi Toplumun özü ve nasıl olması gerektiği üzerindeki felsefe öğretileri.

Millet Çoğunlukla aynı topraklar üzerinde yaşayan, aralarında dil, tarih, duygu, ülkü, gelenek ve görenek birliği olan insan topluluğu, ulus.

Evlilik Evli olma durumu.

Aile Evlilik ve kan bağına dayanan, karı, koca, çocuklar, kardeşler arasındaki ilişkilerin oluşturduğu toplum içindeki en küçük birlik.

Arkadaşlık Arkadaş olma durumu, arkadaşa yakışır davranış, omuzdaşlık, ünsiyet.

Iktidar Bir işi yapabilme gücü.

Siyaset Felsefesi Demokrasi, yasama, siyasal ahlak gibi hukuku, siyasal yaşamı, toplumsal konuları ilgilendiren genellikle normatif sorunlar üzerine eğilen bir araştırma alanıdır.

Ahlak Bir toplum içinde kişilerin uymak zorunda oldukları davranış biçimleri ve kuralları.

Fikir Özgürlüğü