Tutarlılık

Benzer durumlarda benzer ve uyumlu tepkilerin verilmesi.

Beynimiz ve ruhumuz durumlara karşı farklı tepkiler verebilir. Kişi konu hakkında bilinçli ve farkındalığa sahipse yaklaşımı benzer ve süreçlere uyumlu olur. Kendi içlerinde bir sistemleri vardır.

İçsel ve dışsal olarak ikiye ayrılır. Yani hem kendi içimizde hemde bunun dışa yansımasında uyumluluk, kararlılık ve benzerlik olmalıdır.

Tutarlı insanlar tahmin edilebilir davrandıklarından toplumda bu özellikleriyle sevilirler.

Tutarlılık, bütünlük, uyum, farkındalık, bilinç, kararlılık, benzerlik

Tutarlılık, bütünlük, uyum, farkındalık, bilinç, kararlılık, benzerlik

Tutarlılık konusunda özlüsözler

Tutarlılık

"İnsanın en nadir görülen iyi özelliği tutarlılıktır."

İnsan Tutarlılık Kararlılık

Tamamlayıcı Konular

Uyum (Armoni) Çokluğun ve karşıtlığın düzenli bir birlik oluşturması.

Düzen Belli yöntem, ilke veya yasalara göre kurulmuş olan durum.

Farkındalık Farkında olma durumu, bilinç.

Duymak Bilgi almak, öğrenmek, haber almak, işitmek

Düşünmek Aklından geçirmek, göz önüne getirmek.

Algı Bir şeye dikkati yönelterek o şeyin bilincine varma, idrak.

Gözlemlemek Dış dünyadaki bir şeyi iyi bilmek için dikkati onun üzerinde tutmak, müşahede etmek.

Hayatın Anlamı

Görmek Belirli bir zamanın içinde bir olaya tanık olmak, yaşamak.

Akıl Düşünme, anlama ve kavrama gücü, us.

Gerçek Bir durum, bir nesne veya bir nitelik olarak var olan, varlığı inkâr edilemeyen, olgu durumunda olan, hakiki

Ilgi Belirli bir olay veya etkinliğe yakınlık duyma, ondan hoşlanma ve ona öncelik tanıma.

Bilinç İnsanın çevresini ve kendisini anlamasını sağlayan anlıksal süreçlerin toplamı.

Bilinç Algı ve bilgilerin zihinde duru ve aydınlık olarak izlenme süreci, şuur.

Ben Bireyin öznel bütünlüğü. Ego

Bilmek Bir şeyi anlamış veya öğrenmiş bulunmak.

Bilim Evrenin veya olayların bir bölümünü konu olarak seçen, deneye dayanan yöntemler ve gerçeklikten yararlanarak sonuç çıkarmaya çalışan düzenli bilgi, ilim.

Felsefe Varlık, anlam gibi sorunların araştırılmasına yönelik düşünsel etkinlikler.

Eğitim İnsanın yeteneklerinin, özellikle ahlak yetilerinin geliştirilmesi için ona yön ve biçim verilmesi; bu yolda yapılan bilinçli ya da bilinçsiz etkilerin tümü.

İrade Bir şeyi yapıp yapmamaya karar verme gücü.

Düşünce Uzay ve zamanın ötesinde, öznenin dışında, kendiliğinden var olan, duyularla değil, yalnızca ruhen algılanabilen asıl gerçeklik.

Fikir Düşünce, mülahaza, mütalaa.

Cehalet "Benim ülkemde, şok edici bir düzeyde matematiksel cehalet var."

Tekbencilik

Kararlılık Kararlı olma durumu, istikrar.

Azim Bir işteki engelleri yenme kararlılığı.

Sıradanlık Herşey veya herkesle çok fazla ortak özelliklere sahip olmak.