Tutku

Güçlü istek ve eğilimin yöneldiği amaç.

Between men and women there is no friendship possible. There is passion, enmity, worship, love, but no friendship. - Erkekler ve kadınlar arasında arkadaşlık olamaz. Tutku, düşmanlık, aşk, aşırı sevgi olabilir ama dostluk asla.

Tutku, hırs, düşkünlük, öfke, ihtiras, özlem, aşk

Tutku, hırs, düşkünlük, öfke, ihtiras, özlem, aşk

Tutku konusunda özlüsözler

Tutku
Tutku

"Aklın öğütlediği her şeyi tutkuya kapılmaksızın yerine getirmek için sağlam bir kararlılık gerekir. Bence erdem, bu karar sağlamlığıdır."

Akıl Tutku Kararlılık Erdem
Tutku

"Tutkusuz hiçbir büyük iş yapılmadı bu dünyada.. Tutku, enerjinin biçimsel ve bunun sonucunda da öznel yanıdır."

Tutku Çalışmak Enerji
Tutku

"Senin var olduğunu ve senin olduğun yerde bütün öteki şeylerin yok olduğunu anlatmaya çalıştım. (Milena'ya Mektuplar)"

Aşk Sevgi Tutku
Tutku

"Bütün tutkular bize suç işletir ama, bizi en gülünç hatalara düşüren aşktır."

Aşk Hata Suç Tutku
Tutku

"Arzularımız o kadar şiddetlidir ki bazen birbirimizi parçalamak isteriz. Ama topluluk duygusu bizi durdurur. Lürfen not edin: İşte bu , neredeyse ahlakın tanımıdır."

Ahlak Arzu Tutku Toplum
Tutku

"Biz arzulanana değil arzulamanın kendisine aşığızdır."

Arzu Tutku Aşk
Tutku

"Mutlu olabilmek için güçlerinizin ölçüsünü bilmeniz, tutkularınızın meyvelerini tatmanız ve dünyadaki yerinizi öğrenmiş olmanız gerekir."

Mutluluk Tutku Kendini Bilmek
Tutku

"Her suçun kökeni, ya algıdaki bir sorun; ya sebeplendirmedeki bir sorun; ya da ani bir tutku nöbetidir."

Algı Suç Tutku

Tamamlayıcı Konular

Haz Hoşa giden duygulanma, hoşlanma, zevk.

Hırs Sonu gelmeyen istek, aşırı tutku.

İrade Bir şeyi yapıp yapmamaya karar verme gücü.

Açgözlülük Açgözlü olma durumu, doymazlık, gözü doymazlık, harislik, tamah, tamahkarlık

Alışkanlık Bir şeye alışmış olma durumu.

Öfke Engelleme, incinme veya gözdağı karşısında gösterilen saldırganlık tepkisi.

Nefret Bir kimsenin kötülüğünü, mutsuzluğunu istemeye yönelik duygu.

İntikam Öç almak. Hınç ve acı çıkarmak.

Geçmiş

Özlemek Bir kimseyi veya bir şeyi görmeyi, kavuşmayı istemek, göreceği gelmek.

Aşk Aşırı sevgi ve bağlılık duygusu, sevi, sevda.

Sevgi İnsanı bir şeye veya bir kimseye karşı yakın ilgi ve bağlılık göstermeye yönelten duygu.