Tutsaklık

Özgürlüğü kısıtlayıcı durum altında tutulmak.

Tutsaklık, esaret, özgürlük, esirlik

Tutsaklık, esaret, özgürlük, esirlik

Tutsaklık konusunda özlüsözler

Tutsaklık

"İsyan etmek hayatın doğal bir eğilimidir. Bir solucan bile onu ezen ayağa döner. Genel olarak, bir hayvanın canlılığı ve göreceli haysiyeti ayaklanma içgüdüsünün yoğunluğu ile ölçülebilir."

İsyan Devrimcilik Itaat Öfke Susmak Tutsaklık
Tutsaklık
Tutsaklık

"Biz gerçekten bir kukla sahnesindeyiz: Kuklacı Felek usta, kuklalar da biz. Oyuna çıkıyoruz birer, ikiser ikiser; Bitti mi oyun, sandıktayız hepimiz."

Tutsaklık Kader Ölüm
Tutsaklık

"Raslantı yeryüzünün en eski soyluluğu; geri verdim onu her şeye, her şeyi ben amaç tuksaklığından kurtardım."

Amaç Rastlantı Tutsaklık

Tamamlayıcı Konular

Emretmek Buyurmak, emir vermek.

Özgürlük Herhangi bir kısıtlamaya, zorlamaya bağlı olmaksızın düşünme veya davranma, herhangi bir şarta bağlı olmama durumu.

Baskı Hak ve özgürlükleri kısıtlayarak zor altında bulundurma durumu, tahakküm.

Anarşizm Kişi özgürlüğünü amaç edinen, devlet, din ve kişi gibi tüm otoriteleri reddeden felsefi düşünce.

Bağımsızlık Davranışlarını, tutumunu, girişimlerini herhangi bir gücün etkisinde kalmadan düzenleyebilme.

Fikir Özgürlüğü