Yoksunluk

Bir şeyi yapabilmeyi gerektiren ihtiyaçlara sahip olmamak.

Yoksunluk, mahrumiyet, yokluk, acziyet

Yoksunluk, mahrumiyet, yokluk, acziyet

Yoksunluk konusunda özlüsözler

Yoksunluk

"Fakirlerin asıl trajedisi beklentilerinin fakirliğidir."

Fakirlik Beklenti Yoksunluk Ümit
Yoksunluk

"Hızımızı artırdık, ama bunun tutsağı oIduk. BoIIuk getiren makineIeşme bizi yoksuI kıIdı. Edindiğimiz biIgiIer bizi çıkarcı yaptı, zekâmızı da katı ve acımasız."

Hırs Zeka Medeniyet Uygarlık Çıkar Yoksunluk
Yoksunluk

"Fiziksel güçle ve mülkiyetle olan bağlarımı niçin koparıyorum? Çünkü ancak kendimi mahvederek ruhumun gerçek gücünü keşfedebilirim."

Acı Çekmek Anarşizm Aydınlanma Bağımsızlık Uygarlık Bilinç Erdem Imkansızlık Kaybetmek Sadelik Sahip Olmak Varlık Yoksunluk
Yoksunluk

"En sahici dostluklar ortak varlıklar üzerine değil, ortak yoksunluklar üzerine kurulanlardır."

Acı Çekmek Dost Yoksunluk Zenginlik
Yoksunluk

"Körlerin ülkesinde, tek gözlü insan kral olur."

Yoksunluk Yetenek Beğenmek Güvenmek
Yoksunluk

"Tüm istekler ihtiyaçtan, dolayısıyla yoksunluktan, dolayısıyla ızdıraptan doğar."

Acı Çekmek Istek Ihtiyaç Yoksunluk
Yoksunluk

"Bu dünyayı Tanrı yarattıysa, onun yerinde olmak istemem doğrusu. Çünkü, dünyanın sefaleti yüreğimi parçalar. Yaratıcı bir ruh düşünülürse, yarattığı şeyi göstererek ona şöyle bağırmak hakkımızdır: "bunca mutsuzluğu ve bu üzüntüyü ortaya çıkarmak uğruna, hiçliğin sessizliğini ve kıpırdamazlığını bozmaya nasıl kalkıştın?"

Din Tanrı Yoksunluk Acı Çekmek Adalet
Yoksunluk

"Aza sahip olan değil çok isteyen fakirdir."

Açgözlülük Zenginlik Yoksunluk

Tamamlayıcı Konular

Imkansızlık İmkânsız olma durumu, olanaksızlık

Istek Yerine getirilmesi (başkasından) istenilen şey, talep.

Ihtiyaç

Hiçlik İnkâr sonucu, gerçekteki özelliklerinin, durumlarının ortadan kaldırılması sonucu bir şeyin var olmayışı, yokluk.Sitede yayınlanmasını istediğiniz Word veya PDF formatındaki özgün yazılarınızı denizemesaj@gmail.com adresine gönderebilirsiniz. Arzu ederseniz kendi isminizle yayılanır. Yine bu adresten görüş ve fikirlerinizi iletmeniz de mümkün.
You can send your original articles in Word or PDF formats that you want to be published on this site to denizemesaj@gmail.com. If you wish, it will publish by your own name. It is also possible to send your opinions and ideas at this address.