Zeka

İnsanın düşünme, akıl yürütme, objektif gerçekleri algılama, yargılama ve sonuç çıkarma yeteneklerinin tamamı.

As George Bush has amply demonstrated, being president of the U.S. requires only a modicum of intelligence. - George Bush'un fazlasıyla gösterdiği gibi, ABD başkanı olmak yalnızca bir nebze zeka gerektirir.

Zeka, dirayet, feraset, akıl, kurnazlık

Zeka, dirayet, feraset, akıl, kurnazlık

Zeka konusunda özlüsözler

Zeka

"Insan isimlere, formlara ve maddesel dünyaya bağlanır ve onların zihnin bir yanılsaması olduğunu, zihinde oluştuğunu unutur ve hata yapar böylece zihnin özgürlüğü engellenmiş olur."

Zeka Bağımsızlık Bağlılık Özgürlük Bilinç
Zeka

"Hızımızı artırdık, ama bunun tutsağı oIduk. BoIIuk getiren makineIeşme bizi yoksuI kıIdı. Edindiğimiz biIgiIer bizi çıkarcı yaptı, zekâmızı da katı ve acımasız."

Hırs Zeka Medeniyet Uygarlık Çıkar Yoksunluk
Zeka
Zeka

"Çok zeki olduğumdan değil, sadece sorunların üstünde daha çok duruyorum."

Zeka Çalışmak Azim
Zeka

"Eğer bir adam herhangi bir dini öğretinin öne sürdüğü tüm saçmalıkları sorgulamaksızın kabul ediyor ve hatta bunlar arasındaki çelişkileri görmezden geliyorsa, o zaman bu adamın zekasından şüphe edebiliriz."

Din Aptallık Zeka
Zeka

"Maddenin özü, yer çekimidir, zihnin özü ise özgürlüktür. Evrensel tarih, özgürlük bilinci içinde bir ilerlemedir. Bu ilerlemeyi zorunluluğu içinde öğrenmemiz gerekir."

Özgürlük Bilim Tarih Zeka Madde
Zeka

"Zihin ne kadar güçlü ve özgün olursa, yalnızlık dinine o kadar çok meyleder."

Yalnızlık Zeka Akıl Özgün
Zeka

"Korkusuzluk, tehlike karşısında akıl ve zekanın kullanılmasıdır."

Cesaret Akıl Zeka
Zeka

"Zekam bana değil, dünyaya aittir."

Akıl Zeka

Tamamlayıcı Konular

Aptallık Zekâ yoksunu, alık, ahmakça hareketler.

Deha İnsan zekâsının, insan kişiliğinin erişebileceği en yüksek düzey.

Düşünmek Aklından geçirmek, göz önüne getirmek.

Düşünce Uzay ve zamanın ötesinde, öznenin dışında, kendiliğinden var olan, duyularla değil, yalnızca ruhen algılanabilen asıl gerçeklik.

Akıl Düşünme, anlama ve kavrama gücü, us.

Fikir Düşünce, mülahaza, mütalaa.

Kabiliyet Yetenek, kudret, yapabilme gücü.yetenek

Algı Bir şeye dikkati yönelterek o şeyin bilincine varma, idrak.

Hayvan Duygu ve hareket yeteneği olan, içgüdüleriyle hareket eden canlı yaratık.

Öğüt Bir kimseye yapması veya yapmaması gereken şeyler için söylenen söz.

İnsan

Fikir Birliği