Zorbalık

Zorbaca davranış.

O, kendine yapılan zorbalık üzerine kara kara düşündü. - She brooded over the bullying done to her.

Zorbalık, şiddet, kabadayılık, kötülük, despotluk, dikta, diktatörlük, müstebitlik

Zorbalık, şiddet, kabadayılık, kötülük, despotluk, dikta, diktatörlük, müstebitlik

Zorbalık konusunda özlüsözler

Zorbalık

"Birey haklarını ihlal etmek demek, onu kendi yargısının aksi yönde davranmaya zorlamak veya onun değerlerini kamulaştırmak demektir. Esas olarak bunu yapmanın yalnız bir yolu vardır: Fiziksel zor kullanımı. Insan haklarının iki olası ihlalcisi vardır; suçlular ve siyasi yönetim."

Politika Zorlamak Zulüm Zorbalık
Zorbalık

"Ulu çamlar fırtınalı diyarlarda yetişir."

Zorluk Zorbalık Başarı Tecrübe Deneyim
Zorbalık

"Amacınız zarar vermekse güce ihtiyacınız vardır. Diğer her şey için ise sadece sevgi yeterlidir."

Sevgi Zorbalık Güç
Zorbalık

"En önemlisi, kaabiliyetinizi koruyabilmeniz, dünyanın neresinde olursa olsun her haksızlığı kendinize karşı yapılmış gibi hissetme kaabiliyetinizi. Bu bir devrimcinin en önemli özelliğidir."

Haksızlık Devrimcilik Zorbalık
Zorbalık
Zorbalık

"İnsanlar kendilerine verilen küçük çaplı zararlardan intikam almaya kalkarlar, ama verilen zarar çok ağır olduğunda buna kalkışamazlar; bundan da şu sonuç çıkar: Bir insana zarar verilmesi söz konusu olduğunda, bunu söz konusu kişinin intikam almasını imkansız kılacak biçimde gerçekleştirmek gerekir."

Acı Çekmek Zorbalık Itaat
Zorbalık

"Zalimce eylemlerin hepsinin bir arada yapılması gerekir; böylece insanlar daha az acı çekeceklerinden dolayı, halk arasında daha az kızgınlığa neden olacaktır. Buna karşılık iyilikler yavaşça birbirini izlemelidir ki tadına daha iyi varılabilsin."

Zorbalık Zulüm Acı Çekmek Baskı
Zorbalık

"Despotizm bile, altında bireysellik yaşanabildiği sürece en kötü etkilerini üretmez; Ve bireyselliği ezen her şey despotluktur. Tanrı iradesi veya mahkeme kararı gibi adı ne olursa olsun."

Anarşizm Birey Diktatörlük Liberalizm Zorbalık Baskı Bireysellik
Zorbalık

"Düşüncelerini kafa tutarak, buyruk vererek ortaya koyanlar akıldan yana güçsüz olduklarını belli ediyorlar."

Zorbalık Emretmek Güç
Zorbalık

"Güçsüz iktidar adaletsizdir, adaletsiz güç zorbadır."

Adalet Güç Zorbalık

Tamamlayıcı Konular

Acı Çekmek Ölüm, yangın, deprem vb. olayların yarattığı üzüntü, keder, elem.

Irkçılık İnsanların toplumsal özelliklerini biyolojik, ırksal özelliklerine indirgeyerek bir ırkın başka ırklara üstün olduğunu öne süren öğreti.

Adalet Hak ve hukuka uygunluk, hakkı gözetme

Asilik Yasalara veya kişilere başkaldırıcı, karşı olma hali.

Diktatörlük Egemen ve mutlak siyasi bir gücün, bir veya birçok kişinin oluşturduğu bir yürütme organınca, denetimsiz olarak yürütüldüğü siyasi düzen.

Fikir Özgürlüğü

Affetmek Hoşgörü ile karşılamak, mazur görmek, bağışlamak.

Şiddet Bireyin fiziksel, cinsel, psikolojik veya ekonomik yönden zarar görmesiyle ya da acı çekmesiyle sonuçlanan veya sonuçlanması muhtemel hareketleri, buna yönelik tehdit ve baskıyı ya da özgürlüğün keyfi engellenmesini de içeren, fiziksel, cinsel, psikolojik, sözlü veya ekonomik her türlü tutum ve davranıştır.

Zorlamak Birine bir şey yaptırmak amacıyla güç kullanmak, boyun eğdirmeye çalışmak.

Kötülük Zarar verecek davranış veya söz.

İntikam Öç almak. Hınç ve acı çıkarmak.

Etik Felsefenin ahlaki değerle ilgili olan alt dalıdır.

Günah Cezayı gerektiren eylem. Dine aykırı iş.

Ahlak Bir toplum içinde kişilerin uymak zorunda oldukları davranış biçimleri ve kuralları.

Hata İstemeyerek ve bilmeyerek yapılan yanlış.

Faşizm