Zorbalık

Zorbaca davranış.

O, kendine yapılan zorbalık üzerine kara kara düşündü. - She brooded over the bullying done to her.

Zorbalık, şiddet, kabadayılık, kötülük, despotluk, dikta, diktatörlük, müstebitlik

Zorbalık, şiddet, kabadayılık, kötülük, despotluk, dikta, diktatörlük, müstebitlik

Zorbalık konusunda özlüsözler

Zorbalık

"Birey haklarını ihlal etmek demek, onu kendi yargısının aksi yönde davranmaya zorlamak veya onun değerlerini kamulaştırmak demektir. Esas olarak bunu yapmanın yalnız bir yolu vardır: Fiziksel zor kullanımı. Insan haklarının iki olası ihlalcisi vardır; suçlular ve siyasi yönetim."

Politika Zorlamak Zulüm Zorbalık
Zorbalık

"Ulu çamlar fırtınalı diyarlarda yetişir."

Zorluk Zorbalık Başarı Tecrübe Deneyim
Zorbalık

"Amacınız zarar vermekse güce ihtiyacınız vardır. Diğer her şey için ise sadece sevgi yeterlidir."

Sevgi Zorbalık Güç
Zorbalık

"En önemlisi, kaabiliyetinizi koruyabilmeniz, dünyanın neresinde olursa olsun her haksızlığı kendinize karşı yapılmış gibi hissetme kaabiliyetinizi. Bu bir devrimcinin en önemli özelliğidir."

Haksızlık Devrimcilik Zorbalık
Zorbalık
Zorbalık

"İnsanlar kendilerine verilen küçük çaplı zararlardan intikam almaya kalkarlar, ama verilen zarar çok ağır olduğunda buna kalkışamazlar; bundan da şu sonuç çıkar: Bir insana zarar verilmesi söz konusu olduğunda, bunu söz konusu kişinin intikam almasını imkansız kılacak biçimde gerçekleştirmek gerekir."

Acı Çekmek Zorbalık Itaat
Zorbalık

"Zalimce eylemlerin hepsinin bir arada yapılması gerekir; böylece insanlar daha az acı çekeceklerinden dolayı, halk arasında daha az kızgınlığa neden olacaktır. Buna karşılık iyilikler yavaşça birbirini izlemelidir ki tadına daha iyi varılabilsin."

Zorbalık Zulüm Acı Çekmek Baskı
Zorbalık

"Düşüncelerini kafa tutarak, buyruk vererek ortaya koyanlar akıldan yana güçsüz olduklarını belli ediyorlar."

Zorbalık Emretmek Güç
Zorbalık

"Güçsüz iktidar adaletsizdir, adaletsiz güç zorbadır."

Adalet Güç Zorbalık

Tamamlayıcı Konular

Acı Çekmek Ölüm, yangın, deprem vb. olayların yarattığı üzüntü, keder, elem.

Irkçılık İnsanların toplumsal özelliklerini biyolojik, ırksal özelliklerine indirgeyerek bir ırkın başka ırklara üstün olduğunu öne süren öğreti.

Asilik Yasalara veya kişilere başkaldırıcı, karşı olma hali.

Diktatörlük Egemen ve mutlak siyasi bir gücün, bir veya birçok kişinin oluşturduğu bir yürütme organınca, denetimsiz olarak yürütüldüğü siyasi düzen.

Adalet Hak ve hukuka uygunluk, hakkı gözetme

Fikir Özgürlüğü

Affetmek Hoşgörü ile karşılamak, mazur görmek, bağışlamak.

Zorlamak Birine bir şey yaptırmak amacıyla güç kullanmak, boyun eğdirmeye çalışmak.

Kötülük Zarar verecek davranış veya söz.

İntikam Öç almak. Hınç ve acı çıkarmak.

Etik Felsefenin ahlaki değerle ilgili olan alt dalıdır.

Günah Cezayı gerektiren eylem. Dine aykırı iş.

Hata İstemeyerek ve bilmeyerek yapılan yanlış.

Ahlak Bir toplum içinde kişilerin uymak zorunda oldukları davranış biçimleri ve kuralları.

FaşizmSitede yayınlanmasını istediğiniz Word veya PDF formatındaki özgün yazılarınızı denizemesaj@gmail.com adresine gönderebilirsiniz. Arzu ederseniz kendi isminizle yayılanır. Yine bu adresten görüş ve fikirlerinizi iletmeniz de mümkün.
You can send your original articles in Word or PDF formats that you want to be published on this site to denizemesaj@gmail.com. If you wish, it will publish by your own name. It is also possible to send your opinions and ideas at this address.