Amoral

Amoral

Ahlak dışılık anlamına gelmektedir. Temellerini ahlaki öğretilerden almayan düşünce biçimidir.


Tanrıtanımaz ateist bakış açısıyla bakıldığında tanrı yoksa ahlak da yoktur. Ancak ılımlı ateistler tanrı olmamasına rağmen ahlak ın varlığını kabul ederler.

Bir dine inanç, hayatın düzenlenmesinde bir mantık yaratır. Dini kuralların dışında, açıkta kalan alanlar bu mantığın yönettiği bakış açısıyla doldurulur. İşte bu nedenle tanrı yoksa ahlak da yoktur.

Evrim teorisine göre organizma varlığını sürdürmek için çevresel şartlara göre kurallarını değiştirir. Sosyal bir olgu olarak insan da benzer şekilde evrimsel olarak yaşamını sürüdürebilmek adına kurallarını değiştirir veya değiştirmek zorundadır. Bu nedenle değişmez tanrı kaynaklı kurallar geçerliliğini yitirir. Bir tasarımcıya ihtiyaç duymayan sosyal kanunlar devreye girer.

Şöyle bir soru akla gelebilir; Din ve dolayısıyla da ahlak olmadan toplum oluşabilir mi? İnsanların kişisel, çalışma ve sosyal yaşamlarından ahlakı alırsak neler olabilir ?

Bu noktada uyum, vicdan, yasalar ve etik kavramları devreye giriyor. Örneğin ahlaksız bir toplum varsayalım. X bir konunun doğru-yanlışlığı üzerine kişilere sorduğumuzda belli bir ahlaki temel olmadığından herkes farklı yanıtlar verebilir. Ancak soru hiç bir şekilde yanıtsız kalmayacaktır. Çünkü her insan vicdan ve yasalarla uyumluluk çerçevesinde bir fikir ortaya sürecek ve bu fikirlerin toplamından oluşacak toplumsal öngörü ile de uyumlu olmaya çalışacaktır. Sonuçta ortaya çıkan ortak bakış etik değerleri açığa çıkaracaktır. Dolayısıyla denklemin hiç bir yerinde tanrı yer almayacak.

Yazan: Cengiz Deniz


Anahtar Kelimeler
Amoral, ahlak dışılık, ahlaksızlık, ahlaksızcılık, etik
İlgili Diğer Konular

Egoizm (Felsefe Terimleri Sözlüğü) Kendine olan ilgiyi ahlakın temeli olarak gören etik bir teori.

Stoacılık (Felsefe Terimleri Sözlüğü) Kıbrıs’lı Zenon tarafından kurulan felsefe disiplinidir. Mantık, Metafizik, Etik olmak üzere 3 dala ayrılır.

Yararcılık (Felsefe Terimleri Sözlüğü) 19. yüzyılda İngiltere'de Etik ve Politik Felsefede, "çoğunluk için en iyisi" ahlaki bakış açısıyla öne çıkan bir harekettir.

Etik (Felsefe Terimleri Sözlüğü) Felsefenin ahlaki değerle ilgili olan alt dalıdır.

Ahlak (Felsefe Terimleri Sözlüğü) İnsanların toplum içindeki davranışlarını ve birbirleriyle ilişkilerini düzenlemek amacıyla başvurulan kurallar dizgesi, başka insanların davranışlarını olumlu ya da olumsuz biçimde yargılamakta kullanılan ölçütler bütünüdür.

Siyaset Felsefesi (Felsefe Terimleri Sözlüğü) Demokrasi, yasama, siyasal ahlak gibi hukuku, siyasal yaşamı, toplumsal konuları ilgilendiren genellikle normatif sorunlar üzerine eğilen bir araştırma alanıdır.

Felsefede Temel Doktrinler (Felsefe) Felsefede doktrinlerin kategorize edilmesiyle ortaya çıkan genel tablo.

İlgili Kişiler

Dewey, John (Ünlü Kişiler) Aletçilik olarak bilinen felsefe akımının kurucusu ünlü Amerikan filozof ve eğitim teorisyeni.

Cioran, Emil (Ünlü Kişiler) Filozof, deneme yazarı ve tanınmış 20. yy. retorik sentezcisidir.

Bentham, Jeremy (Ünlü Kişiler) İngiliz filozof, hukukçu ve toplum reformcusu. Modern utilitarizmin kurucusu kabul edilir.

İlgili Özlüsözler

Arsızlık (Özlüsözler) Utanması, sıkılması olmamak.