Anima

Anima

Hem insanlarda hem de hayvanlarda yaşam kaynağı olarak bulunan “ruh” için kullanılan Latince terim.


Yine Latince olan anima mundi ise “dünya ruhu”na karşılık gelir.


Anahtar Kelimeler
Anima, ruh
İlgili Diğer Konular

Psikanaliz (Felsefe Terimleri Sözlüğü) Bazı ruh ve akıl hastalıklarının, sinir bozukluklarının iyi edilmesinde kullanılan bir tedavi usulüdür.

İlgili Kişiler

Freud, Sigmund (Ünlü Kişiler) Avusturyalı ruh doktoru, psikanalizin kurucusu

İlgili Özlüsözler

Duygu (Özlüsözler) Belirli nesne, olay veya bireylerin insanın iç dünyasında uyandırdığı izlenim.

Ruh (Özlüsözler) Varlığa karakterini sağlayan öz.

Üzüntü (Özlüsözler) Olması istenilmeyen olaylardan doğan ruh tedirginliği, teessür.Sitede yayınlanmasını istediğiniz Word veya PDF formatındaki özgün yazılarınızı denizemesaj@gmail.com adresine gönderebilirsiniz. Arzu ederseniz kendi isminizle yayılanır. Yine bu adresten görüş ve fikirlerinizi iletmeniz de mümkün.
You can send your original articles in Word or PDF formats that you want to be published on this site to denizemesaj@gmail.com. If you wish, it will publish by your own name. It is also possible to send your opinions and ideas at this address.