Aponia

Aponia

İlkçağ Yunan felsefesinde ruhun kargaşadan uzak durmasına ataraksia adı verilirken, “bedenin acıdan sakınması” ya da “acının bedene uğramayışı” durumuna aponia denirdi.


Yine, denildiğine göre, eğer kişi bu iki huzur verici ortamı birarada yaşayabilirse, hem ruhen hem de bedenen zahmetsiz (aponos) bir şekilde hazza ulaşacaktır.


Anahtar Kelimeler
Aponia, ataraksia
İlgili Diğer Konular
İlgili Kişiler
İlgili Özlüsözler


Sitede yayınlanmasını istediğiniz Word veya PDF formatındaki özgün yazılarınızı denizemesaj@gmail.com adresine gönderebilirsiniz. Arzu ederseniz kendi isminizle yayılanır. Yine bu adresten görüş ve fikirlerinizi iletmeniz de mümkün.
You can send your original articles in Word or PDF formats that you want to be published on this site to denizemesaj@gmail.com. If you wish, it will publish by your own name. It is also possible to send your opinions and ideas at this address.