Aporia

Aporia

İnsanın anlamakta ya da açıklamakta güçlük çektiği bir sorunda çözüme ulaşmanın olanaksızlığı, çözümlenemezlik, çıkış yolunun yokluğu, çıkmaz.


Eski Yunanca’da olumsuzluk bildiren a- önekiyle “çıkış”, “yol”, “köprü” “geçit” anlamına gelen poros’tan türetilmiş bu sözcük, ilkçağ Yunan felsefesinde bir sorunun çözümünde karşılaşılan içinden çıkılamaz mantıksal güçlü anlamında kullanılmıştır. Nicolai Hartmann ise çok sonraları terimi “gidilecek yolun olmayışı” anlamında weglosigkeit sözcüğüyle karşılayarak Alman felsefesinde dolaşıma sokmuştur.


Anahtar Kelimeler
Aporia, çözümsüzlük, çıkmaz
İlgili Diğer Konular
İlgili Kişiler
İlgili Özlüsözler


Sitede yayınlanmasını istediğiniz Word veya PDF formatındaki özgün yazılarınızı denizemesaj@gmail.com adresine gönderebilirsiniz. Arzu ederseniz kendi isminizle yayılanır. Yine bu adresten görüş ve fikirlerinizi iletmeniz de mümkün.
You can send your original articles in Word or PDF formats that you want to be published on this site to denizemesaj@gmail.com. If you wish, it will publish by your own name. It is also possible to send your opinions and ideas at this address.