Bağıntılılık Kuramı

Bağıntılılık Kuramı

Alman fizik bilgini Einstein'ın zaman-mekan-madde'nin bağımlılığını tanıtlayan kuramı.


Einstein (1876-1955) özel ve genel bağıntılılık kuramlarıyla felsefe alanda çok önemli sonuçlar doğuran fizik gerçekleri tanıtlamıştır. Einstein'ın pratikle doğruladığı gibi "evren, zaman-mekân-madde bağımlılığından ibarettir." Bu demektir ki evren özdeksel yapıdadır ve özdeksellik koparılamaz bir biçimde zaman ve mekan'ı da kapsamaktadır. Zamansız mekân ve mekânsız zaman düşünülemeyeceği gibi zaman-mekân'sız madde ve madde'siz zaman-mekân da düşünülemez.


Anahtar Kelimeler
Bağıntılılık Kuramı, Rölativite, Einstein
İlgili Diğer Konular

Rölativizm (Felsefe Terimleri Sözlüğü) Fizikte ölçümlerin ve fizik yasalarının, birbirlerine göre farklı hareket durumlarında bulunan gözlemciler bakımından değişebilirliğine ilişkin kavram.

İlgili Kişiler

Einstein (Ünlü Kişiler) Görecelik kuramını geliştirmiş, kuantum mekaniği, istatistiksel mekanik ve kozmoloji dallarına önemli katkılar sağlamış, 20. yüzyılın en önemli kuramsal fizikçisidir.

Schopenhauer, Arthur (Ünlü Kişiler) İrrasyonalist ve karamsar olarak bilinen Alman düşünür.

İlgili Özlüsözler


Sitede yayınlanmasını istediğiniz Word veya PDF formatındaki özgün yazılarınızı denizemesaj@gmail.com adresine gönderebilirsiniz. Arzu ederseniz kendi isminizle yayılanır. Yine bu adresten görüş ve fikirlerinizi iletmeniz de mümkün.
You can send your original articles in Word or PDF formats that you want to be published on this site to denizemesaj@gmail.com. If you wish, it will publish by your own name. It is also possible to send your opinions and ideas at this address.