Irrasyonalizm

Irrasyonalizm

Yaşamada ve bilgilerde usdışı öğelere tek yanlı olarak ağırlık veren görüş.


Alm. Irrationalismus, Fr. irrationalisme, İng. irrationalism.

Şu türleri vardır:

1. (Bilgi öğretisinde) Görü, sezgi, sevgi, duygu ve içgüdüleri bilginin kaynağı sayan görüş.

2. (Fizikötesinde) Usdışı bir evren temelinin bulunduğunu kabul eden görüşlere verilen ad.


Anahtar Kelimeler
Irrasyonalizm, usdışıcılık, akıldışıcılık
İlgili Diğer Konular

Akıldışıcılık (Felsefe Terimleri Sözlüğü) Aklın ve bilimin katı kalıplarına karşı herhangi bir yorumun keyfi olarak seçilmesidir. İrrasyonalizm

İlgili Kişiler

Schopenhauer, Arthur (Ünlü Kişiler) İrrasyonalist ve karamsar olarak bilinen Alman düşünür.

İlgili Özlüsözler


Sitede yayınlanmasını istediğiniz Word veya PDF formatındaki özgün yazılarınızı denizemesaj@gmail.com adresine gönderebilirsiniz. Arzu ederseniz kendi isminizle yayılanır. Yine bu adresten görüş ve fikirlerinizi iletmeniz de mümkün.
You can send your original articles in Word or PDF formats that you want to be published on this site to denizemesaj@gmail.com. If you wish, it will publish by your own name. It is also possible to send your opinions and ideas at this address.