Mitos

Mitos

Tanrıların tarihçesini, dünyanın yaradılışını, tanrıların hayatlarını ve tabiatüstü varlıkları anlatan inanç ve duygulara dayanan tarih öncesi hikayelerdir.


Mit, efsane veya mitos kelimesi, basitçe "hikaye" anlamına gelen Yunanca mitos kelimesinden türemiştir. Mitoloji kelimesi ise mitoslar (mitler) üzerine yapılan çalışmalar veya onların toplanmasıdır. Mit, 'kutsal hikaye', 'geleneksel anlatı' veya 'tanrıların hikayesi' anlamına gelebilir. Bir şeyin varoluşunu açıklayan bir hikaye olabilir.

İnsan kültürlerinin mitolojileri, genellikle, dünyanın kökeni veya dünyasının nasıl varolduğu konusunda bir kozmografik veya yaratılış efsanesi içerir. Mitlerdeki aktif varlıklar genellikle tanrılar ve tanrıçalar, kahramanlar ve kahramanlar, hayvanlar ve bitkilerdir. Çoğu efsane kaydedilen zamandan veya kritik tarihin başlangıcından önce zamansız bir geçmişe sahiptir. Bir efsane, birden fazla anlam taşıyabilen sembolleri içeren bir hikaye olabilir.

Bir efsane kutsal bir anlatıdır, çünkü söylenenler için dini veya manevi önemi vardır. Mit ayrıca, bir kültürün düşünce ve değerler sistemlerine katkıda bulunur ve onları ifade eder. Dolayısıyla efsaneler çoğunlukla abartılı veya hayali olarak anlaşılan hikayelerdir.


Anahtar Kelimeler
Mitos, efsane, mit, Myth
İlgili Diğer Konular

Cem Karaca (Müzik) Cem Karaca (1945 - 2004) Anadolu Rock ekolünün efsane isimlerinden birisidir.

İlgili Kişiler
İlgili Özlüsözler


Sitede yayınlanmasını istediğiniz Word veya PDF formatındaki özgün yazılarınızı denizemesaj@gmail.com adresine gönderebilirsiniz. Arzu ederseniz kendi isminizle yayılanır. Yine bu adresten görüş ve fikirlerinizi iletmeniz de mümkün.
You can send your original articles in Word or PDF formats that you want to be published on this site to denizemesaj@gmail.com. If you wish, it will publish by your own name. It is also possible to send your opinions and ideas at this address.