Modernizm

Modernizm

19. yüzyılın sonu ve 20. yüzyılın başlarında Batı toplumunda geniş çaplı ve çok kapsamlı dönüşümlerden kaynaklanan felsefi bir harekettir.


Modernizmi şekillendiren unsurlar arasında, modern sanayi toplumlarının gelişimi ve kentlerin hızla büyümesi, ardından da I. Dünya Savaşı'ndaki korku tepkileri geliyordu. Modernizm Aydınlanma düşüncesinin kesinliğini reddetti ve birçok modernist dini inancı reddetti. Bazı yorumcular, modernliği bir düşünce biçimi olarak tanımlarlar. Bir eleştirmene göre, modernizm, Endüstri Devrimi'nin ve burjuva değerlerin etkilerine karşı verilen Romantizm'in ayaklanması ile gelişti.


Anahtar Kelimeler
Modernizm, modern, modernlik, postmodernizm
İlgili Diğer Konular

Modern Dönem (Felsefe Terimleri Sözlüğü) 19 ve 20. yüzyılları kapsayan dönemdir.

Batıcılık (Felsefe Terimleri Sözlüğü) Doğu ülkelerinde toplumlarını Batı toplumları örneğine göre düzenleme isteğiyle 19. yüzyılda başlamış olan burjuvalaşma akımı.

Rönesans Felsefesi (Felsefe Terimleri Sözlüğü) Rönesans dönemi, kabaca, 15. ve 16. yüzyılları kapsar. Ortaçağ felsefesi ile Modern felsefenin başlangıcı arasında bir köprü olarak görülebilir.

Erken Modern Dönem (Felsefe Terimleri Sözlüğü) 17. yy Felsefesi de denilen, bilimin hakimiyet kurmaya başladığı, akılcılığın öne çıktığı dönemdir.

Endişe Çağı - Paul Tillich (Felsefe) Aşağıdaki üç seçki, bir ilahiyatçının (Paul Tillich), bir psikiyatrisin (Franz Alexander) ve bir filozofun (C. E. M. Joad) Batı düşüncesinde ve kültüründeki mevcut değişmelere dair derin endişelerine ışık tutuyor.

Felsefi Akımlar (Felsefe) Felsefenin günümüze kadar evrimindeki köşe taşları.

Postmodernizm (Felsefe Terimleri Sözlüğü) Batı felsefesinin ve özellikle 18. yüzyıl Aydınlanmasının temel varsayımlarını eleştiren felsefi bir eğilimdir.

İlgili Kişiler

Kafka, Franz (Ünlü Kişiler) 20. yüzyılın ve Alman modern edebiyatının önde gelen yazarlarındandır.

Lawrence (Ünlü Kişiler) İngiliz romancı, şair, oyun yazarı, denemeci, edebiyat eleştirmeni ve ressam.

Çehov, Anton (Ünlü Kişiler) Rus, modern kısa öyküler ve tiyatro yazarı.

Galile (Ünlü Kişiler) Modern fiziğin ve teleskobik astronominin kurucularından olan Italyan bilim adamı.

Bentham, Jeremy (Ünlü Kişiler) İngiliz filozof, hukukçu ve toplum reformcusu. Modern utilitarizmin kurucusu kabul edilir.

Charlie Chaplin (Ünlü Kişiler) Kendi oluşturduğu modern palyaço tiplemesi olan “Şarlo” ile özdeşleşmiş bir sinema yönetmenidir.

Jaspers, Karl (Ünlü Kişiler) Felsefede varoluşçu akımın teorisyenlerinden Alman filozof ve psikiyatrist. Modern psikiyatri, din felsefesi, tarih felsefesi ve siyaset felsefesinde önemli etkileri olmuştur.

Nietzsche (Ünlü Kişiler) "Güç Istenci", "Üstinsan", "Bengüdönüş" gibi özgün fikirlerle tanınan varoluşçu Alman filozof.

Kant, Immanuel (Ünlü Kişiler) Felsefe tarihinin kendisinden sonraki dönemini belirleyici olarak etkilemiş, Alman felsefesinin kurucu isimlerinden biridir.

İlgili Özlüsözler


Sitede yayınlanmasını istediğiniz Word veya PDF formatındaki özgün yazılarınızı denizemesaj@gmail.com adresine gönderebilirsiniz. Arzu ederseniz kendi isminizle yayılanır. Yine bu adresten görüş ve fikirlerinizi iletmeniz de mümkün.
You can send your original articles in Word or PDF formats that you want to be published on this site to denizemesaj@gmail.com. If you wish, it will publish by your own name. It is also possible to send your opinions and ideas at this address.