Önerme

Önerme

Yargı belirten, doğruluğu veya yanlışlığı herkes tarafından tartışılmadan kabul edilen ifadelerdir.


Kesin olan cümleler yanlış veya doğru da olsa önermedir. Ayrıca cümlenin yanlış veya doğru olduğunun bilinmesi gerekmez. Önerme arasına bir cümlede kesinlikle soru ekleri (mi?, mı?) olmaz.

Bir önerme kısmen doğru ya da kısmen yanlış olamaz. Yani bir önerme ya tamamen doğru, ya da tamamen yanlış olmalıdır. İşte önermenin kısmen doğru ya da kısmen yanlış olamaması durumuna, ara değeri dışlama kuralı adı verilir.

Bir önerme hem yanlış, hem de doğru olamaz. Yani bir önerme ya doğrudur, ya da yanlıştır. İşte önermenin hem yanlış, hem de doğru olamaması durumuna, çelişki kuralı denir.

Haftada 7 gün vardır. -> Bu bir "önermedir" ve doğruluk değeri "doğrudur".

Bilgisayar suyla çalışır -> Bu bir "önermedir" ve doğruluk değeri "yanlıştır".


Anahtar Kelimeler
Önerme, Önerme, önerme nedir, önermeler arası ilişkiler, olumlu önerme, olumsuz önerme, basit önerme, karmaşık önerme, bileşik önerme, koşullu önerme, bağlantılı önerme, ekli önerme, nedenli önerme, tümel önerme, tikel önerme, tekil önerme, analitik önerme, sentetik önerme
İlgili Diğer Konular

Varsayım (Felsefe Terimleri Sözlüğü) İrdelenmeksizin doğru sayılan ilke, önerme ya da ön dayanak.

Paradoks (Felsefe Terimleri Sözlüğü) Kendi içinde çelişkiliymiş gibi görünen, mantıksal olarak hem doğruluğu, hem de yanlışlığı kanıtlanabilen önerme.

A Posteriori (Felsefe Terimleri Sözlüğü) Deneyden sonra ve onun ürünü olarak elde edilendir.

A Priori (Felsefe Terimleri Sözlüğü) Deneyden önce alan. Deneyden sonra olan anlamındaki Aposteriorinin karşıtıdır.

İlgili Kişiler
İlgili Özlüsözler


Sitede yayınlanmasını istediğiniz Word veya PDF formatındaki özgün yazılarınızı denizemesaj@gmail.com adresine gönderebilirsiniz. Arzu ederseniz kendi isminizle yayılanır. Yine bu adresten görüş ve fikirlerinizi iletmeniz de mümkün.
You can send your original articles in Word or PDF formats that you want to be published on this site to denizemesaj@gmail.com. If you wish, it will publish by your own name. It is also possible to send your opinions and ideas at this address.