Pythagorasçılık

Pythagorasçılık

Pythagoras ve ona bağlı olanların felsefe, matematik, ahlak ve din öğretisi.


Alm. Pythagoreismus, Fr. pythogorisme, İng. Pythagoreanism, es. t. Fisagoriye.

Bu öğretinin en belirgin görüşleri:

a. Sayı varlığın ilkesidir; nesnelerin özü "varlığın ana özdeği" sayıdır.

b. Evren yasası uyumdur. İlkin Pitagorasçılar evrene, onda egemen olan uyum ve düzenden dolayı "kosmos" demişlerdir.

c. Ruhlar biçim değiştirerek yeniden dünyaya gelirler: Dünya görüşleri ikici (dualist)dir: Düşünme ile duyumları, bedenle ruhu, nesnelerin matematiksel biçimleri ile algılanan görünüşlerini kesin olarak ayırırlar.


Anahtar Kelimeler
Pythagorasçılık
İlgili Diğer Konular
İlgili Kişiler
İlgili Özlüsözler