Almanya'nın Bilinmeyen Namibya Soykırımı

Almanya'nın Bilinmeyen Namibya Soykırımı

İkinci Dünya Savaşı sırasında toplam 6 milyon Yahudiyi, toplamda 15 milyon kişiyi öldüren Nazi Holokostu, Alman devletinin uyguladığı ilk devlet onaylı toplu katliam değil. Aslında, 20. yüzyılın ilk Alman soykırımı bile değil.

Adolf Hitler'in iktidara gelişinden 30 yıl önce Almanlar, Afrika'da, kolonisi olan Namibya'da toplama kampları, tıbbi deneyler ve kitlesel öldürmeler içeren bir soykırım yapmıştı.

1880'lerde Güney Batı Afrika'da Almanya kendi kolonisini kurdu, afrika hakkında tecrübesiz bir askeri vali atadı ve yerleşimciler gönderdi. O yıllarda koloninin başı, ünlü Nazi lideri Herman Goering'in babası olan Heinrich Ernst Goering idi.

Alman sömürgecileri Nama ve Herero kabilelerini birbirine karşı kışkırttı. Daha çok beyaz yerleşimci geldi ve yerliler topraklarından uzaklaştırıldı. Sonra Namib'in elmasları keşfedildi ve yerleşimcilerin sayısı hızla arttı.

Ocak 1904'te, Namibya'nın yerli halkı olan Hererolar, topraklarını ve otlaklarını almış, su kaynaklarına erişimlerini sınırlamış Alman sömürgecilerın yasa ve vergilerine karşı ayaklandılar. Samuel Maherero'nun liderliğinde altında çok sayıda Alman yerleşimciye saldırmaya başladılar. Alman erkekleri öldürdüler ancak kaybetmek kadınları, çocukları, misyonerleri ve İngiliz çiftçilerini bağışladılar.

Berlin’deki Alman hükümeti, Namibya’daki Alman ordusu komutanı Korgeneral Lothar von Trotha’ya, soykırım taktikleri kullanarak Herero isyanını bastırmasına izin verdi. Bütün Herero'lar ükeyi terk edecekler, terketmeyenler silahlı veya silahsız tutuklanmadan doğrudan öldürülecekti. Hereo erkekleri öldürüldü, geriye kalan kadın ve çocuklar açlıktan ve hastalıktan ölecekleri çöllere sürülmüşlerdi.

Hemen ardından 22 Nisan 1905 de Nama kabilesi de isyan etti. Aynı yöntem onlara da uygulandı ve sonuç olarak 1904-1909 yılları arasında 100 bin yerli öldürüldü. Trotha, Namibya'da toplama kampları kurdu ve buralarda Alman bilimadamları korkunç deneyler yaptılar. Tutsaklara hastalık yapacı veya öldürücü maddeler vererek vücütları üzerindeki etkilerini incelediler.

1907'de "toplama kampı" kapatılınca, binlerce kişi dayak ve zorunlu çalışma nedeniyle de hayatlarını kaybetmişti. 1908 de yerli halk 46 milyon hektar alandan tamamen temizlenmişti. Herero ve Nama Soykırımı, 20. yüzyılın ilk soykırımı ve Nazi Almanyası'nın gelecekteki suçlarının öncüsü olarak kabul edildi. Namibya'daki soykırım makinesi İkinci Dünya Savaşı trajedisi ile "ırk üstünlüğü" ne dayalı toplama kamplarının oluşumu ve katliamlarda kullanımı, mahkumlar üzerinde işkence ve deneylerin yapılması, Alman halkına "yaşam alanı" açılması gibi şaşırtıcı benzerlikler gösterir. Bu arada, Namibya'daki Alman Askerleri, iktidara geldiğinde daha sonra Hitler'in Nazileri tarafından giyilecek olan aynı meşhur kahverengi gömlekleri giymişti.


Anahtar Kelimeler
Almanya'nın Bilinmeyen Namibya Soykırımı, soykırım, faşizm
İlgili Diğer Konular

Hitler (Ünlü Kişiler) Almanya'yı faşist söylemlerle 2. Dünya Savaşı'na sürükleyen ve milyonlarca insanın ölümüne neden olan devlet adamıdır.

Auschwitz Toplama Kampı'na Gönüllü Giren Adam (Tarih) Auschwitz'e gitmeye gönüllü olan Witold Pilecki'nin inanılmaz hikayesi.

Nietzsche (Ünlü Kişiler) "Güç Istenci", "Üstinsan", "Bengüdönüş" gibi özgün fikirlerle tanınan varoluşçu Alman filozof.

Sitede yayınlanmasını istediğiniz Word veya PDF formatındaki özgün yazılarınızı denizemesaj@gmail.com adresine gönderebilirsiniz. Arzu ederseniz kendi isminizle yayılanır. Yine bu adresten görüş ve fikirlerinizi iletmeniz de mümkün.
You can send your original articles in Word or PDF formats that you want to be published on this site to denizemesaj@gmail.com. If you wish, it will publish by your own name. It is also possible to send your opinions and ideas at this address.