Tarihteki En Vahşi Olaylar: Almanlar'ın Namibya Soykırımı

İkinci Dünya Savaşı sırasında toplam 6 milyon Yahudiyi, toplamda 15 milyon kişiyi öldüren Nazi Holokostu, Alman devletinin uyguladığı ilk devlet onaylı toplu katliam değil. Aslında, 20. yüzyılın ilk Alman soykırımı bile değil.

Adolf Hitler'in iktidara gelişinden 30 yıl önce Almanlar, Afrika'daki kolonileri Namibya'da toplama kampları, tıbbi deneyler ve kitlesel öldürmeler içeren bir soykırım yapmıştı.

1880'lerde Güney Batı Afrika'da Almanya kendi kolonisini kurdu, afrika hakkında tecrübesiz bir askeri vali atadı ve yerleşimciler gönderdi. O yıllarda koloninin başı, ünlü Nazi lideri Herman Goering'in babası olan Heinrich Ernst Goering idi.

Alman sömürgecileri Nama ve Herero kabilelerini birbirine karşı kışkırttı. Daha çok beyaz yerleşimci geldi ve yerliler topraklarından uzaklaştırıldı. Sonra Namib'in elmasları keşfedildi ve yerleşimcilerin sayısı hızla arttı.

Ocak 1904'te, Namibya'nın yerli halkı olan Hererolar, topraklarını ve otlaklarını ellerinden alan, su kaynaklarına erişimlerini sınırlayan Alman sömürgecilerin yasa ve vergilerine karşı ayaklandılar. Samuel Maherero'nun liderliği altında çok sayıda Alman yerleşimciye saldırmaya başladılar. Alman erkekleri öldürdüler ancak kaybetmek kadınları, çocukları, misyonerleri ve İngiliz çiftçilerini bağışladılar.

Berlin’deki Alman hükümeti, Namibya’daki Alman ordusu komutanı Korgeneral Lothar von Trotha’ya, soykırım taktikleri kullanarak Herero isyanını bastırmasına izin verdi. Bütün Herero'lar ükeyi terk edecekler, terketmeyenler silahlı veya silahsız tutuklanmadan doğrudan öldürülecekti. Hereo erkekleri öldürüldü, geriye kalan kadın ve çocuklar açlıktan ve hastalıktan ölecekleri çöllere sürüldüler.

Hemen ardından 22 Nisan 1905 de Nama kabilesi de isyan etti. Aynı yöntem onlara da uygulandı ve sonuç olarak 1904-1909 yılları arasında 100 bin yerli öldürüldü. Trotha, Namibya'da toplama kampları kurdu ve buralarda Alman bilimadamları korkunç deneyler yaptılar. Tutsaklara hastalık yapacı veya öldürücü maddeler vererek vücütları üzerindeki etkilerini incelediler.

1907'de "toplama kampı" kapatılınca, binlerce kişi dayak ve zorunlu çalışma nedeniyle de hayatlarını kaybetmişti. 1908 de yerli halk 46 milyon hektar alandan tamamen temizlenmişti. Herero ve Nama Soykırımı, 20. yüzyılın ilk soykırımı ve Nazi Almanyası'nın gelecekteki suçlarının öncüsü olarak kabul edildi. Namibya'daki soykırım makinesi İkinci Dünya Savaşı trajedisi ile "ırk üstünlüğü" ne dayalı toplama kamplarının oluşumu ve katliamlarda kullanımı, mahkumlar üzerinde işkence ve deneylerin yapılması, Alman halkına "yaşam alanı" açılması gibi şaşırtıcı benzerlikler gösterir. Bu arada, Namibya'daki Alman Askerleri, iktidara geldiğinde daha sonra Hitler'in Nazileri tarafından giyilecek olan aynı meşhur kahverengi gömlekleri giymişti.


Anahtar Kelimeler
Tarihteki En Vahşi Olaylar: Almanlar'ın Namibya Soykırımı, soykırım, faşizm, vahşet, işkence
İlgili Diğer Konular

Fransız devrimi Fransız halkına nasıl soykırım yaptı. (Tarih) Fransız devrimi devrim karşıtı bölgelerde yaşayanlara karşı soykırıma varan katliamlara sebep olmuştur. Bu şiddet sonrasında da sürdürüldü.

Tarihteki En Vahşi Olaylar: Kongo'da Belçikalılar (Tarih) Belçika Kralı Leopold'un kontrolünde 1880'lerin ortası ile 1910 arasında yaklaşık 15 milyon kişinin öldürüldüğü ve 5 milyondan fazlasının ellerinin, kollarının ve hatta bacaklarının kesildiği tahmin ediliyor.

Tarihteki En Vahşi Olaylar: İspanyol Engizisyon Mahkemesi (Tarih) İspanya Engizisyonu, İspanya'dan ayrılmayı reddeden ve katalokliğe geçen Yahudiler ve Müslümanları kafir olarak adlandırdı ve yakılarak öldürülmelerine hükmetti.

Naziler Neden Kafeinsiz Kahveyi Sevdi (Tarih) Hitler Almanyası, kafeinsiz içecekleri resmi devlet politikası yaptı.

Hitler (Ünlü Kişiler) Almanya'yı faşist söylemlerle 2. Dünya Savaşı'na sürükleyen ve milyonlarca insanın ölümüne neden olan devlet adamıdır.

Auschwitz Toplama Kampı'na Gönüllü Giren Adam (Tarih) Auschwitz'e gitmeye gönüllü olan Witold Pilecki'nin inanılmaz hikayesi.

Nietzsche (Ünlü Kişiler) "Güç Istenci", "Üstinsan", "Bengüdönüş" gibi özgün fikirlerle tanınan varoluşçu Alman filozof.

Tarihteki En Vahşi Olaylar: Asurlu Vahşeti (Tarih) Asurlular dünyanın ilk büyük ordusunu ve dünyanın ilk büyük imparatorluğunu yarattı. Kuşatma savaşındaki üstün yetenekleri ve katıksız teröre dayanmaları iki temel özellikleriydi. Onlara direnenlere örnek olması için aşırı vahşet göstermek Asur politikasıydı.

Tarihteki En Vahşi Olaylar: Aztekler'in Kurban Törenleri (Tarih) İnkaların zalimlikleri, daha sonra onları fethedecek olan İspanyolları bile korkuttu. Eski Meksika'nın bu kadar kolay fethedilmesinin bir nedeni, Azteklerin fethettiği yerel kabilelerin, İspanyolların kontrolü altında olmayı tercih etmeleriydi.

Tarihteki En Vahşi Olaylar: Churchill'in Savaş Suçları (Tarih) Winston Churchill 3 milyon Hintli'nin açlıktan ölümünden, kimyasal silahların kullanmasından ve Polonya'nın ve Avrupa'nın yarısının Ruslara satılmasından sorumlu tutuluyor.

Belden ikiye ayrılarak idam (Tarih) Çin'de tarihte bilinen en korkunç infaz şekillerinden birisi uygulandı.