Anadolu'nun Ortodoks Türkleri: Karamanlılar

Anadolu'nun Ortodoks Türkleri: Karamanlılar

Karamanlılar kimisine göre ortodoksluğa geçmiş eski türkler, kimlerine göre ise Yunancayı unutmuş Rumlardır. Rumca bilmezler. Türkçeyi kendilerine özgü bir ağızla konuşurlar, buna karşılık Grekçe dua ederler. Grekçe alfabele kullanmışlardır.

Konu Fotosu: Bir evin kapısında bulunan Karamanlı Türkçesiyle yazı (MAΣAΛAΧ “Maşallah”) - İncesu (Kayseri)

Grekçe alfabelerinde delta, theta, ksi, psi ve omega harfleri yokken, Yunan alfabesinde olmayan b, d, ş, k, ö ve ü harfleri vardır. Kara­manlıların yoğun bir şekilde yaşadıkları yerlerdeki gayrimüslim nüfus arasın­da Türkçe isim kullanımının yoğunluğu kadar sahip oldukları adet, gelenek ve görenekleri ve bugün dahi dilimiz dedikleri Türkçeyi konuşmaları Kara­manlıları Anadolu’da yaşamış olan Rum Ortodoks nüfustan ayıran en önemli özellikleridir.

Osmanlı döneminde ağırlıklı olarak Aydın, Antalya, Adana, Hüdavendigâr (Bursa), Ankara, Kayseri, Tokat, Kastamonu, Konya, Sivas, Nevşehir, Niğde ve Göller Bölgesi’nde (Burdur-Isparta yöresi) yaşadılar. İşgal esnasında Yunanistanı destekleyen diğer Rumlardan farklı olarak milli mücadeleyi desteklemişler, Ankara hükümetine ters düşen Fener Patrikliğini reddedip Türk Ortodoks kilisesinin altında toplanmışlardır.

1923 tarihli Lozan Barış Antlaşması’nın bir parçası olarak göçe tâbi tutulacaklar ‘Müslümanlar’ ve ‘Hıristiyanlar’ olarak belirlenince, Türkçe konuşan Ortodoks Karamanlılar da mübadeleye tâbi tutulmuştu. Anadolu’nun çeşitli yerlerinden çıkarılarak İstanbul, İzmir ve Mersin limanlarından Yunanistan’a gönderilirken yürek paralayan sahneler yaşanmıştı. “Biz sizdeniz, göndermeyin!” yalvarmaları işe yaramamıştı. Böylece Anadolu’nun en yerli halklarından biri olan Karamanlıların köküne kibrit suyu dökülmüştü.


Anahtar Kelimeler
Anadolu'nun Ortodoks Türkleri: Karamanlılar, Türkler, Anadolu, Rumlar, Yunanlılar
İlgili Diğer Konular

Hacı Bektaş Veli (Ünlü Kişiler) Anadolu'da yaşamış, mistik, seyyid, mutasavvıf şair ve İslam filozofu.

Pavlikanlar (Tarih) Anadolu'da isyancı bir Hristiyan mezhebidir. Ortaya Çıkışları, Temel İnançları ve Genel Siyasi Tarihleri

Prof.Dr. Refik Duru - Göbeklitepe ve Diğer Anadolu Neolitik Yerleşkeleri (Tarih) 3.3.2015 tarihinde, Üsküdar da Göbeklitepe konulu konferanstan.

Gaziantep'te Esnaf ve Zanaatkarlık (Fotoğraf) Gaziantep Esnaflari ve yok olmaya yüz tutan zanaatları

Demiourgos (Felsefe Terimleri Sözlüğü) Düzenleyici Tanrı.

Sitede yayınlanmasını istediğiniz Word veya PDF formatındaki özgün yazılarınızı denizemesaj@gmail.com adresine gönderebilirsiniz. Arzu ederseniz kendi isminizle yayılanır. Yine bu adresten görüş ve fikirlerinizi iletmeniz de mümkün.
You can send your original articles in Word or PDF formats that you want to be published on this site to denizemesaj@gmail.com. If you wish, it will publish by your own name. It is also possible to send your opinions and ideas at this address.