Fransız devrimi Fransız halkına nasıl soykırım yaptı.

Fransız devrimi Fransız halkına nasıl soykırım yaptı.

Fransız devrimi devrim karşıtı bölgelerde yaşayanlara karşı soykırıma varan katliamlara sebep olmuştur. Bu şiddet sonrasında da sürdürüldü.

14 Temmuz'da 1789'da Fransız devrimciler Bastille Kalesi'ne ve monarşinin baskı sembolü olan Paris'teki bir devlet hapishanesine baskın düzenledi ve Fransız Devrimi'nin başlattılar.

Öfkeli ve saldırgan Devrimci bir Fransız çetesinin Bastille hapishanesini hedef almasının sebebi orada mahkumları serbest bırakmak değil, yaklaşık 15 tonluk barutu ele geçirmekti. Bastille Fransız devriminde bir dönüm noktasıdır. Fransa'daki monarşiyi kaldıracak ve laik bir diktatörlükle değiştirecek silahlı bir ayaklanmaya dönüştürecektir.

Bastille'den sadece birkaç hafta sonra, Ulusal Meclis feodalizmi kaldırdı, anayasa, İnsan ve Vatandaş Hakları Bildirgesi'ni kabul etti.

Çoğu insanın Fransız Devrimi hakkında farkında olmadığı şey, katılmayı reddedenlere karşı ne kadar katil, vahşi ve delirmiş olduğudur. Çoğu insan Robespierre, Jacobins ve elbette giyotini duymuştur. Ancak, Fransız devrimcilerin kadınlar ve çocuklar da dahil olmak üzere özellikle de Vendée'nin Fransız bölgesinde, kasaplık ettiklerini çok az insan bilir. Fransız devrimine karşı ana muhalefet, Paris'teki devrimcilere karşı açık isyan içinde olan Fransa'daki Vendée bölgesiydi.

1794'ün başlarında Fransız askerleri Vendée bölgesine yürüdü. Onların emirleri basitti, gördükleri herkesi öldürmek ve Vendée isyanını her pahasına yatıştırmak. Kadınlar ve çocuklar da dahil olmak üzere binlerce insan soğuk kanlılıkla katledildi, bölgedeki çiftlikler ve köyler yakıldı ve yıkıldı.

Nantes şehrinde, Devrimci komutan Jean-Baptiste Carrier, Vendéean savaş esirlerini korkunç derecede verimli bir kitle infazı uyguladı. Çıplak erkekler, kadınlar ve çocuklar, özel olarak inşa edilmiş teknelerde birbirine bağlandı, Loire nehrinin ortasına çekildi ve batırıldı.

Reynald Secher gibi tarihçiler bu olayları Vendée halkını yok etmeyi amaçlayan "soykırım" olarak nitelendirdi. Ancak birçok Fransız tarihçi bunun etnik bir soykırım değil bir iç savaş olduğunu söyleyerek bu görüşe karşı çıktı.

Hangi görüşe sahip olursanız olun, Fransız ordusu Vendée bölgesinden Paris'e geri döndüğünde, 170.000 - 200.000 insan devrimci güçler tarafından öldürülmüştü.

Fransız devrimcilerin, devrime katılmayı reddeden Fransız halkına karşı davranışları, gelecekte neler olacağına bir işaretti. İmparator Napolyon yönetiminde askeri bir diktatörlüğe dönüşen Devrimci Fransa, Avrupa'daki Fransız devrimine karşı çıkan, Fransa, Rusya ve tüm Avrupa'daki milyonlarca insanın ölümüne neden olan bir fetih dalgası başlattı.

Fransız devriminin Fransa ve Avrupa'ya yaydığı tüm bu terör, ölüm ve yıkım, devrimciler tarafından üç basit Fransızca sözcükle - "Liberté, égalité, fraternité" (Özgürlük, eşitlik, kardeşlik) haklı çıkarılmaya çalışılmıştır.

dispropaganda.com/single-post/2019/07/14/How-the-French-revolution-genocided-the-French-people


Anahtar Kelimeler
Fransız devrimi Fransız halkına nasıl soykırım yaptı., Fransız devrimi
İlgili Diğer Konular

Voltaire (Ünlü Kişiler) Fransız devrimi ve aydınlanmasına büyük katkısı olmuş yazar.

Aristokrasi (Felsefe Terimleri Sözlüğü) Üstün değerde insanların bulunduğu bir zümrenin hakim olduğu devlet idaresidir.

Chateaubriand (Ünlü Kişiler) Fransız romantizm akımının başlatıcısı yazar.

Sitede yayınlanmasını istediğiniz Word veya PDF formatındaki özgün yazılarınızı denizemesaj@gmail.com adresine gönderebilirsiniz. Arzu ederseniz kendi isminizle yayılanır. Yine bu adresten görüş ve fikirlerinizi iletmeniz de mümkün.
You can send your original articles in Word or PDF formats that you want to be published on this site to denizemesaj@gmail.com. If you wish, it will publish by your own name. It is also possible to send your opinions and ideas at this address.