Osmanlı padişahları'nda içki ve oğlancılık konusu

Padişahlar içki içerler miydi ? Oğlancılık gibi cinsel sapkınlıklar nasıl karşılanıyordu ?

Padişahların büyük bir kısmı içki içmiştir. İlber Ortaylı, Fatih içiyor olabilir kadehini saymadım. Bayezit de esrar kullanıyordu. Esrar daha çok kullanılmış o dönemde. Saray kayıtlarında görünmez ama hayat hikayelerinden bunu görüyoruz. 4. Murat mesela başkalarına yasaklarken kendisi çok içerdi. 5. Murat kriz ve paranoya seviyesinde içerdi. Abdülhamit veliaht iken içerdi ama sonradan içtiğine dair bilgi yok. Oğlancılık ise her yerde olduğu kadar Osmanlıda'da vardır.

Başka bir Youtube videosunda da (https://www.youtube.com/watch?v=ZihC7V8qApA) Halil İnalcık: Osmanlı Saraylarında içki içilirdi. Lale Devri'ne kadar gizli yapılırdı. Lale Devrinde halkın önünde içilmeye başlandı ve ayaklanma çıktı.


Anahtar Kelimeler
Osmanlı padişahları'nda içki ve oğlancılık konusu, osmanlı, içki, islam
İlgili Diğer Konular

Dolmabahçe Sarayı (Fotoğraf) İstanbul'daki bu saray Osmanlı nın son demlerinde kendini gösterme çabasının bir ürünü.

İstanbul Arkeoloji Müzesi (Fotoğraf) İstanbul'daki bu müze arkeoloji tarihi ile ilgili çok önemli eserleri barındırıyor.

Hacı Bektaş Veli (Ünlü Kişiler) Anadolu'da yaşamış, mistik, seyyid, mutasavvıf şair ve İslam filozofu.

Farabi (Ünlü Kişiler) Aristo’nun felsefesini İslami açıdan yorumlayarak İslam düşüncesiyle bağdaştırmaya çalışmıştır.

İşrakilik (Felsefe Terimleri Sözlüğü) 12. yüzyılda Shahab el-Din Suhrawardi tarafından kurulmuş olan İslam felsefesinin Ortaçağ okuludur.

İbni Rüşd (Ünlü Kişiler) Batıya Aristo’yu tanıtan ve felsefenin yayılmasında öncülük eden önemli bir İslam filozofudur.

Turan Dursun (Ünlü Kişiler) 1990 yılında görüşlerinden dolayı öldürülen İslam bilimleri konusunda uzman aktivist - düşünür.

Platon / Eflatun (Ünlü Kişiler) Görüşleri Islam ve Hristiyan felsefesine derin etkide bulunmuş önemli bir Antik Yunan filozofudur.

Mevlana, Celaleddin-i Rumi (Ünlü Kişiler) Islâm ve tasavvuf dünyasında tanınmış Iranlı şair, düşünce adamı ve Mevlevi yolunun öncüsüdür.

İslam Mekke yerine başka bir yerde mi doğdu ? (Tarih) Son zamanlarda İslam'ın doğduğu coğrafyanın Arabistan'ın Mekke şehri yerine Bakka vadisi ve Petra şehri olduğuna dair ciddi fikirler ortaya atılıyor. Ural Haşim'in yazısı bunlardan birisi. Ayrıca ilgili belgeseli de bulacaksınız.

İslam Felsefesi (Felsefe Terimleri Sözlüğü) Hristiyan skolastiğine paralel olarak Müslüman inançlarını antik Yunan felsefe ekolleri ile açıklama ve doğrulama çabasıdır.

Ali Şeriati (Ünlü Kişiler) İranlı Müslüman sosyolog, aktivist, düşünür ve yazar.

Ibn Bacce (Ünlü Kişiler) Matematik, fizik, astronomi, felsefe, siyaset, tıp ve müzik gibi birçok bilimle uğraşmış, özellikle Aristo şerhleri ile Batı'da felsefenin gelişmesine katkı sağlamış Endülüs'lü Müslüman filozof.

Monoteizm (Felsefe Terimleri Sözlüğü) Tanrının dünyadan ayrı ve tek olduğuna inanma.

Aranedencilik (Felsefe Terimleri Sözlüğü) Bütün olayların tek gerçek nedeninin Tanrı olduğunu öne süren, insana neden gibi görünen bütün öbür şeylerin Tanrının istencini yansıtan birer araneden olduğunu savunan felsefe öğretisi.

Aristoculuk (Felsefe Terimleri Sözlüğü) Antikçağ Yunan filozofu Aristoteles'in öğretisine dayanan, deneyci ve gerçekçi eğilimleriyle öne çıkan bir düşünce okulu.

Sitede yayınlanmasını istediğiniz Word veya PDF formatındaki özgün yazılarınızı denizemesaj@gmail.com adresine gönderebilirsiniz. Arzu ederseniz kendi isminizle yayılanır. Yine bu adresten görüş ve fikirlerinizi iletmeniz de mümkün.
You can send your original articles in Word or PDF formats that you want to be published on this site to denizemesaj@gmail.com. If you wish, it will publish by your own name. It is also possible to send your opinions and ideas at this address.