İslam Mekke yerine başka bir yerde mi doğdu ?

İslam Mekke yerine başka bir yerde mi doğdu ?

Son zamanlarda İslam'ın doğduğu coğrafyanın Arabistan'ın Mekke şehri yerine Bakka vadisi ve Petra şehri olduğuna dair ciddi fikirler ortaya atılıyor. Ural Haşim'in yazısı bunlardan birisi. Ayrıca ilgili belgeseli de bulacaksınız.

Bu makaleyi tarihsel bir bakış açısıyla, imani konulara pek girmeden yazmaya çalışacağım. Kuran'da, hz. Muhammedin doğumu, ölümü, evlilikleri, çocukları gibi bilgiler olmadığı için hadis ve rivayet bazlı bilgilerle birlikte ayet üzerinden de bir olguyu irdelemeye çalışacağım. ( 800 lü, tarihlerde rivayet usülü bir silsile ile yazılmışlardır. Atıf yaptıkları ancak elimize ulaşamayan kaynaklar 700 lü yıllara aittir. )

İslami bilgilere göre Hz. Muhammed 571 yılında Mekke de Kureyşin bir kabilesi olan Haşimoğullarında doğar, soy olarak Adnanilere bağlıdır. Adnaniler ürdünde yaşayan ve kendilerini Hz. İsmailin soyuna bağlayan bir kabiledir. Tevrat anlatımına göre ise İsmail PARAN ÇÖLÜNDE yaşamış ve ölmüştür. Bu bölgede mısırlı bir kadınla evlenmiş ve soyun da Sina yarım adasında yaşamış ve burada soy sona ermiştir. Verdiğim harita da yerini görebilirsiniz

İslami kaynaklara göre,Hz. Muhammed, 25 yaşında Hz. Hatice ile evlenir. Hz. Haticenin amcasının oğlu Varaka b. Nevfel b. Esed b. Abdüluzza bir nesturi hristiyandır. ancak hristiyan olmasına rağmen soy seceresinden anlaşılacağı üzere ataları putperesttir. Bu dönemlere ait isimlere baktığımız da uzun olduklarını ve birden fazla isim olduğunu görürüz. Bunun sebebi iki nedenledir. Bir pagan geleneği olarak taptıkları tanrıların adları eklenir ve birinden bahsederken şunun oğlu bunun oğlu diyerek soy seceresi de verilirdi. Ata kültünün yoğun olduğu bir toplum için bu normaldir. Mesela biz de o dönemde yaşasak, bizden de Haşim oğlu zeki oğlu Haşim şeklinde anılacaktık. Hz. hatice bu dönemde 40 yaşındadır. tarihler 596 yılını göstermektedir.

Varaka bir nevfel ile ilgili açıklamayı bir önceki postumdan bakabilirsiniz.

611 - 610 yıllarında , yani 40 yaşında Hz. Muhammede peygamberlik gelir, bu döneme kadar peygamberin durumu hakkında bir çok hadis kaynağı olmasına rağmen ayet bakımından azdır. bulabildiklerini aktarayım. Bu arada bu dönemde hristiyanlar arasındaki mezhep çatışması zirve yapmıştır. Kiliseler adeta birbirine girmiştir.

Ancak bir konu da da dikkatinizi çekmek istiyorum. Kuran ayetleri, iniş yeri bakımından ikiye ayrılır. Mekki sureler ve Medine sureleri, bu nedenle ayetlere manalar yüklerken bu duruma dikkat etmesi gerekir. Mesela mekki surede '' senin dinin sana benim dinim bana '' derken, Medine de gücü elde geçirdikten sonra '' din islam oluncaya kadar savaşın '' ayetleri bulunmaktadır.

Hz. Muhammed peygamberliği, 610 senesinde Hira dağında alır. Bu arada Hira daha bizlere aktarıldığı gibi mekke de değil, ırak mezopatamyasında ve hirelilerin merkezidir.

( dağ olgusu bir çok pagan dininde vardır. mesela sümerlerin baş tanrısı ANU dağların efendisi olarak Tevratta geçen ararat dağları ile bağlantılıdır. petra kentinin baş tanrısı DUSHARA ise dağların efendisidir. hadislere göre hubel - dushara ile aynıdır. )

12 sene BEKKE de kalır. buraya bir not düşmem lazım. Kurandan, kabenin nereden olduğuna dair geçen tek yer BEKKE şeklinde verilir. bunun dışında Kabe diye çevirdiğimiz kelimeler BEYT - İBRAHİMİN MAKAMI - MESCİDİ HARAM olarak bizlere sunulmaktadır. Bİ BEKKETE kelimesinde Allah harf hatası yapmadıysa burasının mekke olması imkansızdır.

bekke diyince aklıma bekaa vadisi gelmekte olduğunu söyleyeyim. haritadan bakarsanız bekaa vadisinin önemini görebilirsiniz. Tevrata göreEdom topraklarıdır. Peygamberin amcası Abbasın yaşadığı yer burasıdır. AKABE KÖRFEZİ aynı zamanda, yahudi hristiyanlarla, Akabe biatlarının yapıldığı yerdir. Roma - sasani savaşı sırasında, mezopotamyayı tutan sasaniler, Jüstiyeni sıkıştırmak için ticari hükümleri ağırlaştırıp bazı kurallar dayatmıştı. Bunun üzerine, Hindistan ticaret yolu, Deniz yoluyla Yemen ve Aksum limları başta olmak üzere, akabe körfezine ulaşıp buradan Roma'ya aktarılıyordu. Bazı kaynaklar, Haşimoğullarının hem akabe de hem de akdenizde limanları olduklarını iletmektedir. Bu arada Haşimoğulları ile Haşmoyenler aynı kabiledir. Baharat ticaret yolu gene bu hattan geçer. Bu yahudi kabilesinin tarihibi seleukoslardan başlayarak öğrenebilirsiniz.

Allahın en eski evi yani ibadet yeri BEKKE de dir deniyor. Biliyoruz ki, Kurandan anladığımıza göre en eski ibadet yeri BEYT yani pagan tanrının evi buradadır.

Ama neden MEKKE yerine Bu ayette BEKKE denilmiştir.B ve M harfleri kıraatte de karışabilecek harfler değildir. Kuranın Allahın indirdiği ve bizzat koruduğu iddiasın da olan bir kitap olduğuna göre BEKKE denmesinin bir hikmeti olmalıdır.

Tevrat'a baktığımızda mezmurlar(Psalm 84:6)84 bap 6. Ayette kutsal Bakka vadisinden bahsedilir: Bakka Vadisi'nden geçerken, pınar başına çevirirler orayı, ilk yağmurlar orayı berekete boğar. Buradaki baka kelimesi İbraniceden: baca, baka, bakah, becheh, bakka olarak seslendirilmiştir.Yağmur kelimesi ayrıca ise kutsanmış yer anlamına gelmektedir.Yine Tevrat'tan edindiğimiz bilgilerden : Bu vadinin çok önceden de kutsal vadi olduğu, güvenilir bir yer olduğu, çölde bulunduğu, kutsal suyun bulunduğu, Allahın kutsal mabedinin olduğunu ve aynen bu gün Müslümanların yaptığı gibi hac yapılan bir yer olduğunu öğreniyoruz. Hatta Hz.Yakup da burada hac yapmış.

BAKKA İbranicede ağlama anlamına gelmektedir. Arapça'da da aynı anlama gelmektedir. Hıristiyanların yaptığı Tevrat çevirilerinde ise farklı anlamlar verilmişse de daha çok göz yaşı şeklinde çevrilip, göz yaşı vadisi olarak adlandırılmıştır. Nedense Yahudiler ve Hıristiyanlar ağlama vadisinin nerede olduğunu bulamamaktadırlar. İsrail topraklarında olduğunu tahmin etmektedirler?

Bunlardan da anlaşıldığı gibi İsrail oğulları eski zamanlarda ve muhtemelen Babil sürgününe kadar olan zamana kadar Bekke'deki kabe ye hac yapmaktaydılar. Belkide bu gün ağlama duvarının önünde yaptıkları davranışın sebebi de bu hac zamalarından kaynaklanıyor olabilir.

BEKKE kelimesi Özellikle Ali İmran suresinde kullanılmıştır. Çünkü Bakara ve Ali İmran sureleri özellikle Hıristiyan ve Yahudilere hitab içermektedir.

BEKKE demekle tevrattaki BAKKA vadisi yani KABE nin bulunduğu vadi kast edilmektedir. MEKKE ile ise KABE nin de içinde bulunduğu BEKKE vadisi ve diğer vadileri de içeren şehir kast edilmektedir. Bu nedenle Fetih suresinde MEKKE diye bahsedilmektedir. Çünkü feth edilen şehir Mekke dir. Oysa Kabe den bahsedilen Ali İmran suresinde Bekke diye bahsedilmektedir. Çünkü Kabe Bekke vadisinde dir ve Mekke şehri BEYT'ten sonra oluşmuştur.

Yahudilerin Ağlama Duvarı dedikleri yerin orjinali Bekke Vadisi olmasın!

Görüleceği üzere Bekaa vadisi ile Bekke'nin aynı yer olduğunu söylemekle birlikte Bekaa vadisini uydurulmuş bir yer olan Mekke'nin yanına çekildiğini söyleyebilirim. Bunun için Abbasi ve Emevi çekişmesine bakmanız gerekmektedir. .

ali imran 96

1. inne : muhakkak ki
2. evvele beytin : ilk ev
3. vudia li en nâsi : insanlar için vaz'edildi, yapıldı
4. le ellezî : elbette ki o
5. bi bekkete : Bekke'de, Mekke'de
6. mubâreken : mübarek
7. ve huden : ve hidayet vesilesi olan
8. li el âlemîne : âlemler için

SAFFAT SURESİNDE, Hz. muhammedin, halka bir konu da seslenişine şahit oluyoruz. Bu bahsettiği yer, Lut peygamberin yaşadığı Sodom ve Gomorra civarlarıdır yani Petranın da içinde bulunduğu, Hz. İsmailin yaşayıp öldüğü paran çölünü de içine alan Edom topraklardır.

133. Lût da elbette peygamberlerdendi.

134. (134-136) Geridekiler arasında kalan yaşlı bir kadın dışında, Lût’u ve ailesinin hepsini kurtardık. Sonra diğerlerini yok ettik.

137. (137-138) (Ey insanlar!) Elbette siz de sabah ve akşam onlara uğruyorsunuz. Hâla akıllanmayacak mısınız?

Bir çok tefsirde bu kalıntılardan bahsederek Petrayı tarif ettiklerini görebilirsiniz. Bugün bizlere dayatılan Mekke ile lut peygamberin yaşadığı yer arasında 1200 km vardır. Haliyle hergün sabah akşam bütün halkın, önünden geçmeleri akıl dışıdır.

Bu ve bunun gibi bir çok kanıtlarla beraber Bekkenin bekaa vadisi olduğunu söyleyebiliz. Zaten tevrat anlatımınagöre Hz. İbrahim ve HZ. İsmail'in göç yolları bellidir. Hiçbir zaman mekkeye gitmemişlerdir. İmani bir konu ya da teolojik bir konu olmadığı için değiştirilmesine gerek duyulmayan bu bilgileri doğru kabul etmek zorundayız. Hiç bir haham 1000 sene ilerisini görüp yer isimleri ile oynamaz veya değiştirmez. Zaten Kuranda bu yer isimleri konusunda bir itiraz içermez.

Ayrıca bakınız: https://www.youtube.com/watch?v=5-4wIAmNxIs


Anahtar Kelimeler
İslam Mekke yerine başka bir yerde mi doğdu ?, islamiyet, muhammet, mekke, yahudilik, bekke
İlgili Diğer Konular

Muhammed ve Dört Halife'nin Muhtemel Gerçek Hikayesi (Tarih) Mehmet Sadık Öke bu yazısında, İslamiyet öncesi bazı olay ve kişilerin, İslamın temel olay ve figürlerini yarattığı görüşünü birkaç örnekle anlatıyor.

Yusuf Peygamber'in Muhtemel Kimliği (Tarih) İbranilerin mısırdaki esaretinin başlangıcı olduğu iddia edilen yusuf gerçekte kim?

Skolastik Felsefe (Felsefe Terimleri Sözlüğü) Orta Çağ düşüncesinde doğrunun zaten mevcut olduğu düşüncesine ve felsefenin okullarda okutularak öğretilmesine dayanan bir yaklaşım sergiler. Bu felsefenin temelinde teoloji vardır ve onu desteklemeye çalışır.

İslam Felsefesi (Felsefe Terimleri Sözlüğü) Hristiyan skolastiğine paralel olarak Müslüman inançlarını antik Yunan felsefe ekolleri ile açıklama ve doğrulama çabasıdır.

Ortadoğu Tarihi Kronolojisi (Tarih) Bu zaman çizelgesi, bir çok dinin ve kültürün ortaya çıktığı Ortadoğu'nun günümüze kadar önemli olaylarını listeliyor.

Ortaçağ Felsefesi (Felsefe Terimleri Sözlüğü) (6.YY - 16.YY) Felsefenin ortaçağ dönemi, Karanlık Çağların entelektüel kuraklığından sonra Batı felsefi düşüncesinin yeşermesini temsil eder.

İlber Ortaylı - Yahudi Tarihi (Tarih) Yarım saatlik kısa belgeselde Yahudilik anlatılıyor.

Monoteizm (Felsefe Terimleri Sözlüğü) Tanrının dünyadan ayrı ve tek olduğuna inanma.