Keltler hakkında 10 ilginç bilgi

Keltler hakkında 10 ilginç bilgi

Keltler, tarihöncesi dönemlerinde Orta Avrupa'da ortaya çıkan ve günümüzde de altı ulusu oluşturan bir halktır.

Dört bin yıl kadar önce Keltler, anavatanları olan Orta Avrupa'dan göç ederek özellikle Büyük Britanya Adaları'na, İspanya'ya ve Galya'ya yerleştiler. Demir Çağında Britanya ve İrlanda'nın sakinlerini Keltler oluşturuyordu. Savaşçı ve avcı oldukları kadar mükemmel çiftçiydiler. Onların yaptığı yollara sonradan Romalılar taş döşeyecekti. Çoğu zaman birbirine rakip kabileler ve klanlar halinde toplanmış olan Keltler, gerek yaşama biçimi, gerek kültür yönünden özgün bir halktı. Ürünlerin koruyucusu sayılan kır tanrılarına taparlar, geleneklerin koruyucusu olan hem kâhin, hem yargıç niteliğindeki din adamlarının (druidler) yönetiminde yaşarlardı.

MS 1. yüzyılda Romalılar tarafından kısmen yıkılan Kelt uygarlığı, gene de, Orta Çağ'a kadar yaşayageldi. Bugün bile, bazı Breton ve İrlanda törelerinde bu uygarlığın varlığını sürdürdüğü görülür.

Kelt zaman çizelgesi:

M.Ö 1.400-. Orta Avrupa'nın Tuna bölgesindeki Kelt kültürünün başlangıcı.

M.Ö. 900 - Avrupa'da Kelt göçü, İskoçya'ya doğru başlar.

MÖ 700 - İskoçya'da Demir Çağı başlıyor.

MÖ 335 - Kelt kabileleri ile Büyük İskender arasındaki Antlaşma

M.Ö 58-51 - Julius Caesar, Galya Savaşlarında Romalılara önderlik eder. MÖ 55’de İngiltere’yi istila etti

MS 39 - Caratacus (1. yüzyılda İngiliz Catuvellauni kabilesinin şefi) İngiliz Keltlerine liderlik ediyor

MS 43 - İmparator Claudius, İngiltere'deki Keltleri bastırmak için yeni bir saldırı başlattı.

1. Keltler, Romalılara birçok bakımdan üstünlük kurdular:

Her ne kadar Romalıların Avrupa'daki ilk yolları inşa ettikleri bilinse de, Keltler, Avrupa’nın birçok yerinde Romalılar’ın birkaç yüzyıl öncesinde geniş bir ahşap yol ağı inşa etmişlerdir. Tahta yollar Kelt yerleşimlerinin birbirleriyle ticaret yapmasını sağlıyordu.

Kadın hakları söz konusu olduğunda, Keltler Romalıların önünde idi. Kelt toplumunda kadınlar, Romalılardan daha fazla haklara sahipti. Toprağa, iktidara ve sosyal statülere sahip olabiliyor ve boşanabiliyorlardı.

2. Yetenekli tüccarlar:

Çeşitli Kelt kabileleri Orta ve Batı Avrupa'da Demir Çağı sırasında birçok halkla ticaret yaptılar. Ayrıca Akdeniz kıyılarında da aktiftiler ve genellikle Demir alet, şarap ve çömlek alışverişi yaptılar. Birkaç Orta Avrupa ülkesinde, Hallstatt kültürüne ait çok sayıda Kelt eseri bulunmuştur.

3. Kökenleri:

Keltlerin ilkel coğrafi kökenini kesin olarak gösterebilecek bir kanıt bulunmamasına rağmen, Antik Yunanca ve Latince metinlerden en çok Batı Avrupa'da (Brittany, İber yarımadasında ve İngiliz Adalarında) ve Tuna nehri boyunca Orta ve Doğu Avrupa'ya doğru yayıldıkları bilinmektedir.

4. Kızıl saç geni:

Bazı genetik testlere göre, kızıl saç geninin Demir Çağı'nın Eski Kelt nüfuslarından kaynaklanmış olabileceği düşünülüyor. Alternatif bir teori de bunu bir İskandinav özelliği olduğu ve büyük olasılıkla Norveç'in güney kesiminde ortaya çıktığıdır. Buna göre, güneybatı Norveç’in, Orta Çağ’da ihlali ile birlikte İngiliz Adaları ve Batı Avrupa’da yayılmış olabileceğidir. Kızıl saç, genetik mutasyondan, özellikle de MC1R geninden kaynaklanır. Bu genin taşıyıcıları esas olarak İrlanda ve İskoçya'da bulunur ve burada her ikisi de toplam nüfusun yaklaşık % 13'ünü oluşturur.

5. Modern Kelt ulusları:

Modern Kelt ulusları Kelt ligini ya da modern Kelt dünyasını oluşturur. Kelt milletleri aşağıdakilerdir:

İrlanda
İskoçya
Man Adası
Cornwall
Galler
Brittany (kuzeybatı Fransa'da)
Galiçya (kuzeybatı İspanya'da bulunur)

6. Kelt teriminin etimolojisi:

"Kelt" teriminin ilk bilinen kullanımı, eski bir Yunan tarihçisi olan Mileus'lu Hecateus tarafından adıyla yazılmış bir metinde, günümüz Marsilya, Fransa'da yaşayan bir toplumu 'Keltoi' olarak adlandırılmasıdır. Başka bir Antik Yunan bilgin olan Herodot, Keltler hakkında, Batı Avrupa’da ve Tuna nehri çevresinde konumlandırarak yazdı. “Celt” kelimesinin etimolojisi hala belirsiz olsa da, dilbilimci Patrizia De Bernardo Stempel’e göre “Keltoi” “uzun boylu” anlamına gelebilir.

7. Kelt dilleri:

Modern Kelt dilleri: İrlanda (Gaeilge), İskoç Gal Dili (Gàidhlig), Manx, Cornish (Kernowek), Galce (Cymraeg) ve Breton (Brezhoneg) dir. Tüm bu dillerden Manx, 20. yüzyılın sonlarında yok oldu. Cornish de 18. yüzyılın sonlarına doğru tükenmişti. Ancak 20. yüzyıldan beri benzer bir diriliş süreci geçirmiştir. İrlanca 140.000, İskoçya 57.000, Cornish 20, Galce 740.000, Bretonca 210.000 anadilini kullanan insan tespit edilmiştir.

8. Keltler boynuzlu ve kanatlı miğfer taktılar:

Keltlerin miğferlerinde boynuzlar ve kanatlar vardı. Romanya'nın Ciumești kentinde 34 Celtic mezar höyüğü keşfedildi. Büyük olasılıkla bir Kelt şefine aitti ve çeşitli eserler içeriyordu. Bunların arasında büyük bir yırtıcı kuş ve buna bağlı iki kanat bulunan oldukça tuhaf bir miğfer de var.

9. Druidler:

Druidler, Kelt toplumunun eğitimli sınıfının üyeleriydi. Şairler, kanun yapıcılar, doktorlar ve dini liderlerdi. Druid için İngilizce kelime, Romalılar tarafından Kelt Galya kökenli olduğu düşünülen Latince “druides” den türemiştir.

Onlar hakkında çok az şey bilinmesine rağmen (kendi dillerinde onları tanımlayan yazılı metin olmadığı ve yalnızca birkaç Eski Yunanca, Roma ve İrlanda ortaçağından metinler olduğu gerçeği göz önüne alındığında), Druidler birçok kez popüler kültürde filmler aracılığıyla tasvir edilmiştir.

10. Keltler çıplak dövüşmedi:

Yaygın bir yanlış anlaşılmaya karşı (çoğunlukla Roma metinlerinden kaynaklanan), Keltler sofistike zırhları giydiler ve oldukça yetenekli demircilerdi. Deri dolgu kullanıyorlardı ve hem metal plakaları takıyorlardı. Ayrıca kılıçlar (tüm çeşitlerde, kısa, geniş ve uzun gelir), cirit, iki elle çekiç ve fiyonklar da dahil olmak üzere çok çeşitli silahlar kullandılar.


Anahtar Kelimeler
Keltler hakkında 10 ilginç bilgi, keltler, avrupa tarihi, romalılar, orta avrupa, ingilizler, irlandalılar, romalılar
İlgili Diğer Konular

Ortadoğu Tarihi Kronolojisi (Tarih) Bu zaman çizelgesi, bir çok dinin ve kültürün ortaya çıktığı Ortadoğu'nun günümüze kadar önemli olaylarını listeliyor.