Kürşat Demirci - Dinler Tarihi

3:42 saatlik programda dinlerin ortaya çıkış süreci anlatılıyor.


Anahtar Kelimeler
Kürşat Demirci - Dinler Tarihi, din
İlgili Diğer Konular

Konfüçyüs (Kişiler) Ünlü bir Çinli filozoftur. Zannedilenin aksine bir din adamı değildir ve dinle ilgili çok fazla konuşmamıştır.

Dogmatizm (Felsefe Terimleri) Din tarafından ya da belli yetke(otorite)lerce ileri sürülen düşünce ve ilkeleri kanıt aramaksızın, incelemeksizin, sorgulamaksızın ve eleştirmeksizin kabul eden, benimseyen anlayış.

Manişeizm (Felsefe Terimleri) İranlı Mani'nin kurduğu Hıristiyan-Zerdüşt karması dualist din.

Pythagorasçılık (Felsefe Terimleri) Pythagoras ve ona bağlı olanların felsefe, matematik, ahlak ve din öğretisi.

İlber Ortaylı - Yahudi Tarihi (Tarih) Yarım saatlik kısa belgeselde Yahudilik anlatılıyor.

Morgan Freeman - İnancın Hikayesi, Yaratılış (Tarih)

İşrakilik (Felsefe Terimleri) 12. yüzyılda Shahab el-Din Suhrawardi tarafından kurulmuş olan İslam felsefesinin Ortaçağ okuludur.

James, William (Kişiler) Charles Sanders Peirce ve John Dewey ile birlikte pragmacılık görüşünün kurucuları arasında gösterilen Amerikalı ruhbilimci ve felsefeci.

Jaspers, Karl (Kişiler) Felsefede varoluşçu akımın teorisyenlerinden Alman filozof ve psikiyatrist. Modern psikiyatri, din felsefesi, tarih felsefesi ve siyaset felsefesinde önemli etkileri olmuştur.