Mezopotamya

Mezopotamya

Çivi yazısı ve Mezopotamya'nın keşfi insanlık tarihinde dinlerin ve medeniyetin kökenlerinin yeniden sorgulanmasının önünü açtı.

Mezopotamya Yunanca'da, Dicle ve Fırat nehri'ne atıfta bulunm 'iki nehir arasında' anlamına gelir. Doğu Akdeniz'de kuzeydoğuda Zagros Dağları ve güneydoğuda Arap Platosu tarafından sınırlandırılmış, bugünkü Irak’a karşılık gelen ve aynı zamanda günümüz İran, Suriye ve Türkiye'nin de bir kısmını içine alan bölgedir.

Kuzey Mezopotamya ve Suriye ilk gerçek şehir devletlerinin ortaya çıktığı bölgedir. Bu şehirler Sümer medeniyetinin çöküşüne kadar nispeten küçük devletler olarak kaldılar. Ardından gelen güç boşluğunda Ashur (üç ana Asur kentinden biri) ve Ebla ve Babil (her iki Amorite şehri) gibi şehirler hızla zenginlik ve güçle büyüdüler.

Mısır ya da Yunanistan'ın daha homojen medeniyetlerinin aksine, Mezopotamya, mitolojileri, tanrıları ve kadınlara karşı tutumları farklı olan çeşitli kültürlerin bir koleksiyonuydu. Örneğin, Akkad'ın gelenekleri, yasaları ve dili Babil'inkilerle uyuşmaz. Ancak, kadınların hakları, yazılı kültürleri ve tanrıların bölge genelinde paylaşıldığı görülür (tanrıların çeşitli bölgelerde ve dönemlerde farklı isimler olmasına rağmen). Bunun bir sonucu olarak, Mezopotamya, tek bir medeniyetten çok, birden fazla imparatorluk ve medeniyet üreten bir bölge olarak daha iyi anlaşılmalıdır.

Mezopotamya, Sümer bölgesinde, MÖ 4. binyılda meydana gelen iki gelişme nedeniyle “uygarlığın beşiği” olarak bilinir:

  • Şehirlerin ortaya çıkışı.
  • Yazının icadı (yazının ayrıca Mısır'da, Çin'deki İndus Vadisi'nde ve Mesoamerica'da bağımsız olarak şekillendiği bilinmektedir).

Tekerleğin icadı Mezopotamyalılara atfedilir. 1922 yılında tarihin en eski dört tekerlekli arabalarından Ur antik kentinde keşfedildi. Mezopotamyalılara atfedilen diğer önemli gelişmeler veya icatlar arasında, hayvanların, tarımın, yaygın aletlerin, gelişmiş silahların, savaş arabalarının, evcil hayvanların, şarap, bira, zamanın saat, dakika ve saniyelere ayrılması, dini törenler, yelkenliler ve sulama yer alır.

1840'lı yıllarda başlayan Arkeolojik kazılar Mezopotamya'da MÖ. 10.000 'e kadar uzanan döneme ait insan yerleşimlerini ortaya koydu. İki nehir arasındaki toprağın verimli koşullarının avcı-toplayıcı insanın yerleşmesine, tarıma başlamasına ve hayvanları evcilleştirmesine izin verdiğini gösteriyor. Ticaret de kısa bir süre sonra geldi ve refahla birlikte kentleşme ortaya çıktı. Genel olarak yazının ticaret nedeniyle, uzun mesafeli iletişim gerekliliği ve hesapların daha dikkatli takip edilmesi için icat edildiği düşünülmektedir.

Mezopotamya antik çağda öğrenmenin beşiği olarak kabul edilir. Hatta Miletli Thales in (ilk filozof olarak bilinir, MÖ 585) bu bölgede de yaşadığı düşünülmektedir. Daha çok rahipler için kurulmuş okullarda okuma-yazma, din, hukuk, tıp, astroloji gibi dersler verilirdi.

Mezopotampya kültürlerinde 1000 den fazla dinsel hikaye vardır. Bunların en ünlüleri Yaradılış efsanesidir (Enuma Elish). Adem ve Havva nın dünyaya inişi, Nuh Tufanı gibi hikayeler ayrıca İncil gibi kutsal kitaplara da konu olmuştur. Ayrıca Adapa Efsanesi ve Gılgamış destanı yazılı ilk en eski hikayelerdir. Onlar tanrılarla iş birliği içinde olduklarına, ruhların ruhlarla ve şeytanlarla aşılandığına inanırlardı (Şeytan, Kuran-İncil gibi kitaplardakinden farklıdır).

Dünyanın başlangıcı, tanrıların kaos güçlerine karşı kazandığı bir zaferdi. Ancak tanrılar kazanmış olsalar bile, bu kaosun bir daha gelmeyeceği anlamına gelmiyordu. Günlük ritüeller, tanrılara itaat, uygun cenaze uygulamaları, büyüklerini onurlandırmak, insanlara saygı ve basit toplumsal görevler sayesinde, Mezopotamya halkı, dünyadaki dengeyi korumaya yardımcı olduklarını, kaos ve yıkım güçlerini uzak tuttuklarına inanıyorlardı.

Hem kadınlar hem de erkekler çalışırdı. Eski Mezopotamya temelde bir tarım toplumu olduğu için temel meslekler ekin yetiştirmek ve hayvan yetiştiriciliğiydi. Diğer meslekler ise yazıcılık, şifacılık, dokumacılık, çömlekçilik, kunduracılık, balıkçılık, öğretmenlik ve rahiplik-rahibelik olarak sayılabilir.

Mezopotamya, çoğunlukla güneşte kurutulmuş tuğladan yapılmış ilk şehirlere sahipti. Her şehrin merkezindeki genellikle yükseltilmiş bir platformda bulunan tapınaklar aynı zamanda kentin yönetildiği yerlerdi.

Kralların rolü, MÖ 3600'den sonra ortaya çıktı. Bir kral kavramından önce rahip yöneticiler, yasaları işaretler ve ilham kaynaklı dini ilkelere göre dikte ettirirdi. Krallar da yine tanrıları onurlandırırken, direkt iletişim kurabilecek kadar güçlü bir temsilci olarak kabul edildi. Bu durum en çok Babil'de Hammurabi'nin (MÖ 1792-1750) meşhur kanunlarında açıkça görülmektedir. Ancak kralların bazıları, özellikle de Akkaran kralı Naram-Sin (MÖ. 2261-2224) kendini tanrının cisimleşmiş bir hali olarak ilan edecek kadar ileri gitti. İlahi iradesine göre karar veren iyi bir kral, hüküm sürdüğü bölgenin refahından sorumluydu.

Yine de, Akkad Sargon'u (MÖ. 2334-2279) gibi çok iyi yöneticiler bile, meşruiyetine karşı çıkan hiziplerle, sürekli ayaklanma ve isyanlarla uğraşmak zorunda kaldı. Mezopotamya çok sayıda kültür ve etnik kökene sahip çok geniş bir bölgeydi ve merkezi bir hükümetin yasalarını yürürlüğe koymaya çalışan tek bir yöneticinin büyük bir dirençle karşılaşması normaldi.

Yine de, Akkad Sargon'u (r. 2334-2279 BCE) gibi çok verimli yöneticiler bile, meşruiyetine karşı çıkan, hiziplere veya tüm bölgelere yönelik sürekli ayaklanma ve isyanlarla uğraşmak zorunda kaldı. Mezopotamya çok geniş bir bölge olduğundan, sınırları içinde çok sayıda kültür ve etnik kökene sahip olan merkezi bir hükümetin yasalarını yürürlüğe koymaya çalışan tek bir yönetici, her çeyrekten bir dirençle karşılanacaktı.

Mezopotamyalılar, uzun mesafeli ticaret ve kültürel yayılma yoluyla Mısır ve Yunanistan kültürlerini etkiledi ve bu kültürler aracılığıyla da batı medeniyetinin gelişimi ve yayılması için standart oluşturan Roma kültürünü etkiledi. Genel olarak Mezopotamya ve özellikle de Sümer, dünyaya en kalıcı kültürel yönlerinden bazılarını aktarmıştır.

19. yüzyılda, farklı milletlerden gelen arkeologlar, Eski Ahit'in incil hikayelerini destekleyecek kanıtlar için kazı yapmak üzere Mezopotamya'ya geldi. İncil'in dünyadaki en eski kitap ve sayfalarında bulunan hikayelerin orijinal kompozisyon olduğu düşünülüyordu. İncil hikayelerini desteklemek için fiziksel kanıtlar arayan arkeologlar, çivi yazıları ile karşılaştılar. 1872 de George Smith tarafından deşifre edildiler. Büyük Tufan ve Nuh'un Gemisi, İnsan yeryüzüne inişi hikayesi, Cennet Bahçesi kavramı, Mezopotamyalıların İncil metinlerinden yüzyıllar önce yazılmıştı.

Çivi yazısının okunabilmesiyle, Mezopotamya'nın antik dünyası modern çağa açıldı ve dünya tarihini değiştirdi. Sümer Uygarlığının keşfi ve çivi formundaki tabletlerin öyküleri, yeni bir entelektüel araştırma alanı sağladı. Kutsal Kitaptaki anlatıların orijinal İbranice eserleri olmadığı, dünya açıkça kilisenin iddia ettiğinden daha büyük olduğu, Mısır'ınkinden çok daha önce yükselmiş ve düşmüş olan medeniyetler olduğu anlaşıldı.

Kaynak: ancient.eu/Mesopotamia/


Anahtar Kelimeler
Mezopotamya, orta doğu, mezopotamya, Thales
İlgili Diğer Konular

Tarihteki En Vahşi Olaylar: Asurlu Vahşeti (Tarih) Asurlular dünyanın ilk büyük ordusunu ve dünyanın ilk büyük imparatorluğunu yarattı. Kuşatma savaşındaki üstün yetenekleri ve katıksız teröre dayanmaları iki temel özellikleriydi. Onlara direnenlere örnek olması için aşırı vahşet göstermek Asur politikasıydı.

Klaus Schmidt - What is Goebekli Tepe TED Conference (Tarih) 8 Tem 2014 tarihinde yayınlandı.

Göbeklitepe (NG) (Tarih) Bu makalede, Türkiye'de 11.600 yıllık bir sitede bulunan Gobeklitepe'de son dönemde yapılan araştırmaların, örgütlü dinin tarımdan önce olduğunu açığa çıkarması işleniyor.

Çiğdem Köksal Schmidt - Göbeklitepe Sunumu (Tarih) Üsküdar 3.3.2015

B.G. Sidharth - Göbeklitepe Sempozyumu (Tarih) Gobeklitepe üzerine yapılan ilk uluslararası sempozyum 6 Ekim 2012'de Şanlıurfa'da gerçekleşti.

Göbeklitepe'yi Arazi Sahibi Anlattı (Tarih) Mahmut Bey, Göbeklitepe nin bulunuşu ve anlamını bölgenin yerlisi olarak anlatıyor.

CNN Türk Göbeklitepe Haberi (Tarih) Bu video haberde, Cüneyt Özdemir, Göbeklitepe nin tarih ve turizm açısından önemini inceliyor.

Prof.Dr. Refik Duru - Göbeklitepe ve Diğer Anadolu Neolitik Yerleşkeleri (Tarih) 3.3.2015 tarihinde, Üsküdar da Göbeklitepe konulu konferanstan.

Klaus Schmidt - Gobeklitepe Sempozyumu (Tarih) Gobeklitepe üzerine yapılan ilk uluslararası sempozyum 6 Ekim 2012'de Şanlıurfa'da gerçekleşti.

Göbeklitepe The Worlds First Temple (Tarih) Ahmet Turgut Yazman yapımı belgesel 2010 tarihli.

Trevor Watkins - Gobeklitepe Sempozyumu (Tarih) Gobeklitepe üzerine yapılan ilk uluslararası sempozyum 6 Ekim 2012'de Şanlıurfa'da gerçekleşti.

Ortadoğu Tarihi Kronolojisi (Tarih) Bu zaman çizelgesi, bir çok dinin ve kültürün ortaya çıktığı Ortadoğu'nun günümüze kadar önemli olaylarını listeliyor.

Ibn Batuta - Tüm zamanların en büyük gezgini (Tarih) 14. yüzyılda, Faslı gezgin İbn Battuta yaklaşık 30 yılını Afrika, Orta Doğu, Hindistan ve Güneydoğu Asya'da 75.000 mil seyahat etti.

Thales, Miletli (Ünlü Kişiler) Felsefeyi başlatan filozof olduğu kabul edilir.

Pisagor (Ünlü Kişiler) İyonyalı filozof, matematikçi ve Pisagorculuk olarak bilinen akımın kurucusudur.

Arkhe (Felsefe Terimleri Sözlüğü) Felsefede ilk olanın “temel” “ana madde” anlamında kullanılmasıdır.

Felsefenin Başlangıcı (Felsefe Terimleri Sözlüğü) Felsefenin adı Yunanlılarca konmuş olsa da çok daha öncesinde Çin, Hindistan, İran ve Mısır'da felsefe yapılıyordu.

Milet Okulu (Felsefe Terimleri Sözlüğü) Felsefe tarihinde hem felsefenin başlangıç evresini oluşturur, hem de doğa felsefesi olarak adlandırılan felsefi eğilimin öncüsüdür.

Anaksimenes (Ünlü Kişiler) Doğa filozofu ve geleneksel olarak Batı dünyasının ilk filozofları kabul edilen Miletos'lu üç düşünürün sonuncusudur.

Anaksimender (Ünlü Kişiler) Düşüncesi hakkında çok şey bilinmeyen ilk Yunan filozofu ve gökbilimcisi.

Doğa Felsefesi (Felsefe Terimleri Sözlüğü) (M.Ö. 7.YY - M.Ö. 5.YY) Akıl yoluyla doğaya yönelerek “ilk neden” sorunu üzerinde duran ve elde ettiği sonuçları deney ve gözlemle temellendirmeye çalışan felsefi ekollerdir.

Sokrat Öncesi (Felsefe Terimleri Sözlüğü) MÖ. 7.YY - 5.YY. Genel olarak, yapıtlarının tamamı birkaç metinsel parça ve sonraki filozofların ve tarihçilerin aktardıklarıdır.