Muhammed ve Dört Halife'nin Muhtemel Gerçek Hikayesi

Muhammed ve Dört Halife'nin Muhtemel Gerçek Hikayesi

Mehmet Sadık Öke bu yazısında, İslamiyet öncesi bazı olay ve kişilerin, İslamın temel olay ve figürlerini yarattığı görüşünü birkaç örnekle anlatıyor.

Muhammed hikayesinde en anlamsız nokta, Mekkelilerin etraflarında onca tek tanrılı İsevi ve Musevi krallık, imparatorluk varken hâla daha çok tanrılı sistemlerini sürdürmeye devam ediyor olmalarıdır. Her ne kadar allahı kabul ediyor olsalar da İsevi ve Musevi olmadan Hubel, Lat, Menat, Uzza ya tapınmaya devam etmeleri çok şaşırtıcıdır. Güney’de himyer yahudi hadramut İsevi Kızıldeniz’in ötesinde Habeş İsevi kuzey Batı’da Roma gassani İsevi kuzey Doğuda hire (lakhmi) İsevi Zerdüşt , sasani Zerdüşt . Orta Ve Doğusunda Beni Hanefi ( yakancı psygamver müseyleme nin kabilesi ) İsevi . Bu resim Mekke nin konumu ile düşünülünce çok anlamsız . Burdan yeni bir din çıkması tek bir şekilde olabilir . Tüm bu dinlerden imparatorluklardan çstışmadan kandan gözyaşından acıdan bıkan bir tarikat gurubunun yeni bir kıyamet vaizinin etrafında birleşmesi. Ve aynı isa nın yahudi olduğu halde sonradan etrafında bir din oluşturulması gibi bu kıyamet vaizinin de zamanla sonraki isyanların hareket gücü olarak kullanılması elbette bu sefer de o kıyamet vaizi isa yı Temel almıştır. Peki kuş uçmaz kervan geçmez çöl kasabası Mekke bu iş için uygun mu? Elbette hsyır . Bu açıdan bakıldığında görülen resim Mekke de bu işin olamayacağı. Zaten Kuran Bekhe diyor . Petra civarı gözyaşı vadisi. Yani Arabha. Ayrıca Arabia denen Orta Irak. Yani olaylar çok sonra orta batı Arabistan’a “taşınıyor” biz buna “transpoze” diyoruz.

Uzun zaman Mekke fetihinin taif in İslami kabul etmesi ile karıştırıldığı yanılgısına düştüm . Lat in taif in tanrıçası olması, Sümer e kadar gitmesi Muhammed hikayesinde ilk Hicret’in Hatice ölünce taif e yapılmış olması ordan kovulması; beni bu şekilde yönlendirmişti . Ancak konu üzerinde çalıştıkça bunun olamayacağını gördüm . Muhammed hikayesinde anlatılan kişi çok daha karmaşık idi . Elbette orta Arabistan da bir çok karakter ile birleştirilerek oluşturulmuştu . Ancak ne taif ne petra ne lat bu hikaye için yeterli değildi. Bu konuda çözümü açmamı Karmati Arman Leyla Yucel, Gören Erdoğan'a ve tabi büyük üstad Mehmet Sait Toprak'a borçluyum. Ben, Sayed Monem in dediklerini tam olarak kabul eden biri değilim. Zaten o da bir şey söyleyip hiç bir şey söylememe konusunda çok başarılı. Bir sürü laf Ve bir sürü ip ucu. Ancak bunun beni araştırmaya sevkettiği çok doğru. İslam ilk 200 yılı denen tarihe girildikçe inanılmayacak bir saçmalıklar dizisi ile karşılaşılıyor. Nerdeyse Tanrı’nın hikmeti deyip geçmek gerek. Tabi geçilemiyor. Ortada İran Bizans tarihi varken Arap tarihi aslında hiç oturmuyor. Ancak oturtulmaya çalışılıyor. Orasını burasını çekiştirerek tabi iki yüz yıldan az olduğu için İslamoloji bu çabalarda sırıtıp duruyor . Uzun lafın kısası islam da en önemli iki nokta ya odaklanmakta fayda var diye düşünmeğe başlayınca problem de çözülmeğe başağı : Kudüs kıble Mekke kıble. Ve tabi Mekke nın fethi ve Kudüs ün fethi.

Mekke nın Fethi ki prygamberin savaşsız ele geçirdiği anlatılır; 614 de Nehemiah ın Kudüs e girişidir. Ömer ile alakalı değildlr. Ömer ve el Faruk (Faraklit) birer ünvandır. Nehemiah beklenen mesih olarak kabul edilmiştir . . Ali , eli nin İlya ve İlyas ın bir yansımasıdır . Zaten Ali bir isim değil ünvandır. Muhammed tarafından esed e verilmiştir. Temel olarak Ömer de lider demektlr . Araplar her şeyi sonradan yanlış anladıkları gibi kısmen el Faruk u da doğru ile yanlışı ayıran olarak yorumlamıştır . Oysa Faruk yardımcı olan huzura erdiren tamamlayan anlamındadır ki İsevilikte kutsal ruh olarak alınır . İlya (Eliyah) ve Yeşu yada Yeşu ve Yahya gibi. Muhammed ve Ali gibi. Burada Nehemiah ve Kardeşi Şallum gibi yada Benjamin (çok zengin tüccar ) ve Nehemiah gibi . Benjamin Nehemiah ın Kudüs e girerken yanında olan 20 bin askeri sağlayan Çok zengin tüccardır . Ayrıca Nehemiah ın kardeşi shallum salman el farısi denilen ama aslında pherisi ( eprhraim) olan kişidir . Nehemiah Tiberia da sanhedrin meclisi olan akademi Reis-i , reş pirha bilgelerin bilgesi mar zutra 3 ün ikinci dereceden kuzenidir . Mar zutra 3 Irak da , medain de (küfe hire tisfon ) yani gerçek Medine de bağımsız devlet kurduğu için idam edilen reş gallut mar zutra 2 nin öldürüldüğü gün doğup kaçırılan oğlu dur . Bu kişinin İslamiyete baraka kutsal Ve aydınlatan , Varaka Kutsal Yazıcı ve Burak : Tanrı kstına çıkartan olarak geçtiği çok belirgindir. Mar zutra 3 ün Oğulları da Tiberia da mar sutra adı ile (z değil s ) reş pirha olmuştur. Bu Kişiler islam peygamberi denen Muhammed ve Dört Halife’si olarak sonradan geçmiştir. Tüm bu tarihsel olaylar Ve Kişiler Zaman içinde yahudi ve İsevi öyküler ile karışıp bölgede yeni algılara yol açmıştır. Abdülmelik, bu inanışları bir araya toplayarak bir bütün olarak sunmuştur.

Mehmet Sadık Öke - 28 September 2018 Tarihli Facebook paylaşımı


Anahtar Kelimeler
Muhammed ve Dört Halife'nin Muhtemel Gerçek Hikayesi, Muhammed, dört halife, islamiyet, hristiyanlık, yahudilik
İlgili Diğer Konular

Mevlana, Celaleddin-i Rumi (Ünlü Kişiler) Islâm ve tasavvuf dünyasında tanınmış Iranlı şair, düşünce adamı ve Mevlevi yolunun öncüsüdür.

Ortadoğu Tarihi Kronolojisi (Tarih) Bu zaman çizelgesi, bir çok dinin ve kültürün ortaya çıktığı Ortadoğu'nun günümüze kadar önemli olaylarını listeliyor.

Ali Şeriati (Ünlü Kişiler) İranlı Müslüman sosyolog, aktivist, düşünür ve yazar.

Yusuf Peygamber'in Muhtemel Kimliği (Tarih) İbranilerin mısırdaki esaretinin başlangıcı olduğu iddia edilen yusuf gerçekte kim?

İslam Mekke yerine başka bir yerde mi doğdu ? (Tarih) Son zamanlarda İslam'ın doğduğu coğrafyanın Arabistan'ın Mekke şehri yerine Bakka vadisi ve Petra şehri olduğuna dair ciddi fikirler ortaya atılıyor. Ural Haşim'in yazısı bunlardan birisi. Ayrıca ilgili belgeseli de bulacaksınız.

Skolastik Felsefe (Felsefe Terimleri Sözlüğü) Orta Çağ düşüncesinde doğrunun zaten mevcut olduğu düşüncesine ve felsefenin okullarda okutularak öğretilmesine dayanan bir yaklaşım sergiler. Bu felsefenin temelinde teoloji vardır ve onu desteklemeye çalışır.

İslam Felsefesi (Felsefe Terimleri Sözlüğü) Hristiyan skolastiğine paralel olarak Müslüman inançlarını antik Yunan felsefe ekolleri ile açıklama ve doğrulama çabasıdır.

Ortaçağ Felsefesi (Felsefe Terimleri Sözlüğü) (6.YY - 16.YY) Felsefenin ortaçağ dönemi, Karanlık Çağların entelektüel kuraklığından sonra Batı felsefi düşüncesinin yeşermesini temsil eder.

Augustinus, Aurelius (Ünlü Kişiler) Hıristiyan dininin öğretisine biçim vererek sistemli bir birlik kazandıran, Hıristiyan doğmasmın kurucusudur.

Bogomiller (Tarih) Ortaçağın Hıristiyan gnostik tarikatı olan Bogomilizm,

Hypatia, Iskenderiyeli (Ünlü Kişiler) Roma döneminde Mısır'da yaşamış Yeni-Platoncu Yunan filozof ve ilk önemli kadın matematikçidir.

Berkeley, George (Ünlü Kişiler) Dünyada yalnızca ruhların ve bu ruhların idelerinin varolduğunu, buna karşılık maddenin varolmadığını öne süren İngiliz düşünür.

Erasmus (Ünlü Kişiler) Kuzey Avrupa Rönesans'ının önemli ustası ve klasik edebiyat araştırmacısı, hümanist bilgin ve ilahiyatçı.

Hristiyan Felsefesi (Felsefe Terimleri Sözlüğü) Hristiyan inancını Yunan felsefesini kullanarak doğrulama çabasıdır.

Monoteizm (Felsefe Terimleri Sözlüğü) Tanrının dünyadan ayrı ve tek olduğuna inanma.

Tarihteki En Vahşi Olaylar: İspanyol Engizisyon Mahkemesi (Tarih) İspanya Engizisyonu, İspanya'dan ayrılmayı reddeden ve katalokliğe geçen Yahudiler ve Müslümanları kafir olarak adlandırdı ve yakılarak öldürülmelerine hükmetti.

Feuerbach, Ludwig (Ünlü Kişiler) Hegel'e yönelttiği sıkı eleştirilerle Marx'ı da derinden etkileyen, dinin ger­çek yüzünü açığa çıkartan çalışmalarıyla tanınan Alman maddeci filozof.

İlber Ortaylı - Yahudi Tarihi (Tarih) Yarım saatlik kısa belgeselde Yahudilik anlatılıyor.