Samiler ve dünyaya yaydıkları kültür.

Tek tanrılı üç büyük dinin ortaya çıkışında Samilerin etkileri.

Bogomiller

Ortaçağın Hıristiyan gnostik tarikatı olan Bogomilizm,

Ölü çıkarma geleneği

Madagaskar' da mezardan ceset çıkarma geleneği sürdürülüyor.

En eski büyü metinleri

Kıptice yazılmış bu 20 sayfalık büyü metinleri yaklaşık 1300 yıl öncesine dayanıyor.

3000 bin yıli aşkın kullanılan yeraltı su tasıma sistemleri

Kehrizler, Pers imparatorlugu zamanindan beri, yeraltı su tasıma sistemleri Içme ve sulama ihtiyaçlarını karşılamak için yapılmıştır.

Zerdüştlerin Ölü Kuleleri

Zerdüşt inancında, ölüler sessizlik kulelerine ( dakhmedir) bırakırlar.Sitede yayınlanmasını istediğiniz Word veya PDF formatındaki özgün yazılarınızı denizemesaj@gmail.com adresine gönderebilirsiniz. Arzu ederseniz kendi isminizle yayılanır. Yine bu adresten görüş ve fikirlerinizi iletmeniz de mümkün.
You can send your original articles in Word or PDF formats that you want to be published on this site to denizemesaj@gmail.com. If you wish, it will publish by your own name. It is also possible to send your opinions and ideas at this address.