Zorats Karer “Ermeni Stonehenge” in Gizemi

Nisbeten yeni bulunmuş Ermeni Stonehege'i olarak isimlendilen taş anıtları, yapılış nedenleri konusunda tartışmalara sebep oluyor. Birçok insan bunların ilk astronomi istasyonu olduğunu düşünüyor. Aksini savuananlar da var.

Osmanlı padişahları'nda içki ve oğlancılık konusu

Padişahlar içki içerler miydi ? Oğlancılık gibi cinsel sapkınlıklar nasıl karşılanıyordu ?

İlber Ortaylı - Yahudi Tarihi

Yarım saatlik kısa belgeselde Yahudilik anlatılıyor.

Tarih öncesi ve sonrası devirler

Tarih, yazının bulunmasına kadar ve sonrası olmak üzere iki kısımda incelenebilir.

Muhammed ve Dört Halife'nin Muhtemel Gerçek Hikayesi

Mehmet Sadık Öke bu yazısında, İslamiyet öncesi bazı olay ve kişilerin, İslamın temel olay ve figürlerini yarattığı görüşünü birkaç örnekle anlatıyor.

Pavlikanlar

Anadolu'da isyancı bir Hristiyan mezhebidir. Ortaya Çıkışları, Temel İnançları ve Genel Siyasi Tarihleri

Sümerlerde Yazı Nasıl Ortaya Çıktı?

Sümerler M.Ö. 4000 ile M.Ö. 2000 arasında bugünkü Irak’ın güneyinde yaşamış olan bir halktır. Sümerler M.Ö. 3500 yıl civarında insanlık tarihinin ilk yazı sistemi olan çivi yazısını geliştirdiler.

Mısır'ın Yunan medeniyeti üzerindeki etkisi

Yunanlılar, Sokrates'den evvelki devirlerde yaşamış hakimlerden, yeni Eflatuncu hakimlere kadar, ilimleri öğrenmek için Mısır'a gitmişlerdir.

Samiler ve dünyaya yaydıkları kültür.

Tek tanrılı üç büyük dinin ortaya çıkışında Samilerin etkileri.