Tarihteki En Vahşi Olaylar: Asurlu Vahşeti

Asurlular dünyanın ilk büyük ordusunu ve dünyanın ilk büyük imparatorluğunu yarattı. Kuşatma savaşındaki üstün yetenekleri ve katıksız teröre dayanmaları iki temel özellikleriydi. Onlara direnenlere örnek olması için aşırı vahşet göstermek Asur politikasıydı.

(MÖ 2500 de kuruldu ve MÖ 612'de çöktü.)

Asur imparatorluğu, Bronz çağında, Mezopotamya Uygarlığının bir parçası olarak "Ashur" adlı bir şehir devleti olarak kuruldu. Ticaretteki başarıları sayesinde, sınırlarını genişletmek için, büyük kuşatmalar finanse edecek güce sahip oldular.

Asurlular dünyanın ilk büyük ordusunu ve imparatorluğunu yarattı. Kuşatma Savaşındaki üstün yetenekleri ve acımazlıkları, iki büyük özellikleriydi. Onlara direnenlere aşırı vahşet göstermek, tipik bir Asur politikasıydı. Kral Asurbanipal'a isyan eden Suru Şehri liderlerinin kaderi, Nemrut kentindeki bir tapınakta kayıtlıdır : "Şehrin kapısına bir sütun inşa ettim ve sütunu, isyan eden liderlerin derileriyle kapladım. Bazılarını sütunun içine gömdüm, bazılarını üzerine çaktım."

Yine Kral Asurbanipal'in Elamlılardan aldığı intikam hakkında sözleri, tüyler ürperticiydi .“ Tanrıların meskeni, gizemlerin yuvasını Büyük Kutsal Şehir Susa'yı fethettim. Saraylarına girdim, altın ve gümüşün, mal ve servetin toplandığı hazinelerini açtım. Susa'nın zigguratını yok ettim. Parlak bakır boynuzlarını parçaladım. Elam tapınaklarını yerle bir ettim, onların tanrıları ve tanrıçalarını rüzgarlara savurdum. Eski ve yeni krallarının mezarlarını açtım, onları ortalığa saçtım ve kemiklerini Ashur diyarına taşıdım. "

İmparatorluğun her yerinde, bu vahşi eylemleri gösteren yazıtlar, bir uyarı olarak kullanıldı. Asuriler ve ordularına, saygı duyulmasına ve korkulmasına rağmen, tebaası neredeyse sürekli bir isyan halindeydi. (tarihçi Simon Anglim).

Tarih kitaplarına katliamlarından zevk almalarıyla ünlenerek girdiler. Bir şehir devleti olarak başladılar, 1500 yıl süren acımasızca yaptıkları kuşatma politikasıyla Mısır, Mezopotamya, Küçük Asya'nın bazı kısımları ve Levant'ı kapsayan bir imparatorluk haline geldiler.

Bu devasa toprak fetihleri, Tiglath Pileser III (yaklaşık MÖ 750) tarafından kurulan, ilk tam zamanlı ve zorunlu askerliğe dayalı profesyonel ordu sayesinde mümkün olmuştur. Kuşatma savaşı, piyade, süvari,demir silahlar, savaş arabaları, ikmal, iletişim ve bunların taktiksel kullanımı pratikte Asurlular tarafından icat edildi. Öncülük ettikleri askeri güçlerini, demir yumrukla ve bir sürü büyük imparatorluğu fethetmek ve yönetmek için kullandılar.


Anahtar Kelimeler
Tarihteki En Vahşi Olaylar: Asurlu Vahşeti, asurlular, ortadoğu, işkence, vahşet, Mezopotamya, asuriler, asurbanipal, elamlılar, levant
İlgili Diğer Konular

Ingiltere ve Fransa modern Ortadoğu'yu nasıl yarattı ve mahvetti (Tarih) Günümüz Ortadoğu'sunun çatışma içinde olmasının temelleri 20 nci yy ı'n başlarında Ortadoğu'nun paylaşımı ile atıldı.

Ortadoğu Tarihi Kronolojisi (Tarih) Bu zaman çizelgesi, bir çok dinin ve kültürün ortaya çıktığı Ortadoğu'nun günümüze kadar önemli olaylarını listeliyor.

Ermenilerin Tarihi Sembolleri (Tarih) Ermeni tacı, ok ve yay Ermeniler'in belirgin tarihi sembolleridir.

ABD ve Ingiltere Iran'ı demokrasiden diktatörlüğe nasıl dönüştürdü. (Tarih) Bu makale şu andaki molla rejimine kapı aralayan gelişmelere neden olan Mussadık darbesinin arka planını anlatıyor.

Buğday tarımının başlangıcı (Tarih) Ekmeğin ve Makarnalık Buğdayın Tarihi ve Kökenleri

Sümerlerde Yazı Nasıl Ortaya Çıktı? (Tarih) Sümerler M.Ö. 4000 ile M.Ö. 2000 arasında bugünkü Irak’ın güneyinde yaşamış olan bir halktır. Sümerler M.Ö. 3500 yıl civarında insanlık tarihinin ilk yazı sistemi olan çivi yazısını geliştirdiler.

Belden ikiye ayrılarak idam (Tarih) Çin'de tarihte bilinen en korkunç infaz şekillerinden birisi uygulandı.

Tarihteki En Vahşi Olaylar: Kongo'da Belçikalılar (Tarih) Belçika Kralı Leopold'un kontrolünde 1880'lerin ortası ile 1910 arasında yaklaşık 15 milyon kişinin öldürüldüğü ve 5 milyondan fazlasının ellerinin, kollarının ve hatta bacaklarının kesildiği tahmin ediliyor.

Tarihteki En Vahşi Olaylar: Almanlar'ın Namibya Soykırımı (Tarih) İkinci Dünya Savaşı sırasında toplam 6 milyon Yahudiyi, toplamda 15 milyon kişiyi öldüren Nazi Holokostu, Alman devletinin uyguladığı ilk devlet onaylı toplu katliam değil. Aslında, 20. yüzyılın ilk Alman soykırımı bile değil.

Tarihteki En Vahşi Olaylar: Aztekler'in Kurban Törenleri (Tarih) İnkaların zalimlikleri, daha sonra onları fethedecek olan İspanyolları bile korkuttu. Eski Meksika'nın bu kadar kolay fethedilmesinin bir nedeni, Azteklerin fethettiği yerel kabilelerin, İspanyolların kontrolü altında olmayı tercih etmeleriydi.

Tarihteki En Vahşi Olaylar: İspanyol Engizisyon Mahkemesi (Tarih) İspanya Engizisyonu, İspanya'dan ayrılmayı reddeden ve katalokliğe geçen Yahudiler ve Müslümanları kafir olarak adlandırdı ve yakılarak öldürülmelerine hükmetti.

Tarihteki En Vahşi Olaylar: Churchill'in Savaş Suçları (Tarih) Winston Churchill 3 milyon Hintli'nin açlıktan ölümünden, kimyasal silahların kullanmasından ve Polonya'nın ve Avrupa'nın yarısının Ruslara satılmasından sorumlu tutuluyor.

Mezopotamya (Tarih) Çivi yazısı ve Mezopotamya'nın keşfi insanlık tarihinde dinlerin ve medeniyetin kökenlerinin yeniden sorgulanmasının önünü açtı.

Göbeklitepe (NG) (Tarih) Bu makalede, Türkiye'de 11.600 yıllık bir sitede bulunan Gobeklitepe'de son dönemde yapılan araştırmaların, örgütlü dinin tarımdan önce olduğunu açığa çıkarması işleniyor.

Çiğdem Köksal Schmidt - Göbeklitepe Sunumu (Tarih) Üsküdar 3.3.2015

Klaus Schmidt - What is Goebekli Tepe TED Conference (Tarih) 8 Tem 2014 tarihinde yayınlandı.

B.G. Sidharth - Göbeklitepe Sempozyumu (Tarih) Gobeklitepe üzerine yapılan ilk uluslararası sempozyum 6 Ekim 2012'de Şanlıurfa'da gerçekleşti.

Göbeklitepe'yi Arazi Sahibi Anlattı (Tarih) Mahmut Bey, Göbeklitepe nin bulunuşu ve anlamını bölgenin yerlisi olarak anlatıyor.

CNN Türk Göbeklitepe Haberi (Tarih) Bu video haberde, Cüneyt Özdemir, Göbeklitepe nin tarih ve turizm açısından önemini inceliyor.

Prof.Dr. Refik Duru - Göbeklitepe ve Diğer Anadolu Neolitik Yerleşkeleri (Tarih) 3.3.2015 tarihinde, Üsküdar da Göbeklitepe konulu konferanstan.

Klaus Schmidt - Gobeklitepe Sempozyumu (Tarih) Gobeklitepe üzerine yapılan ilk uluslararası sempozyum 6 Ekim 2012'de Şanlıurfa'da gerçekleşti.

Göbeklitepe The Worlds First Temple (Tarih) Ahmet Turgut Yazman yapımı belgesel 2010 tarihli.

Trevor Watkins - Gobeklitepe Sempozyumu (Tarih) Gobeklitepe üzerine yapılan ilk uluslararası sempozyum 6 Ekim 2012'de Şanlıurfa'da gerçekleşti.