Tarihteki En Vahşi Olaylar: Aztekler'in Kurban Törenleri

İnkaların zalimlikleri, daha sonra onları fethedecek olan İspanyolları bile korkuttu. Eski Meksika'nın bu kadar kolay fethedilmesinin bir nedeni, Azteklerin fethettiği yerel kabilelerin, İspanyolların kontrolü altında olmayı tercih etmeleriydi.

Aztekler yüzbinlerce erkek, kadın ve çocuğu kalplerini keserek kurban ettiler. İlkbaharda çocuklar, ekinlerin büyümesine yardımcı olmak için yağmur istemek üzere Tlaloc'a kurban edilirdi. Çocuklar kurban edilme yolunda ağlarlarsa, bunun o yıl bol yağmur sağlayacağına inanırlardı. Bunun için de çocuklara dikenler batırılırdı. Bütün kurbanlar öldürüldükten sonra cesetler rahipler ve soylular tarafından parçalanıp yenilirdi.

Bir Aztek festivalinde kral, soylu klanları çağırıp Aztek kültüründe olağan olan insan kurban etmelerini ve ardından pelerin olarak giymeleri için kurbanlarının derisini dikkatlice soymalarını istedi. Başka bir festivalde bir kadının Aztek tanrıçası kılığına girmesi, ardından önünde 4 erkeğin diri diri yakılması vardı. Daha sonra kadın, kalbi kesilirek kurban edilir ve yenirdi.

Aztekler, komşu kabileleri fethettiklerinde düşmanlarının bütün savaşçılarını kurban eder ve beyinlerini yiyerek kutlama yaparlardı. Bunun onlara savaşçının yeteneklerini vereceğine inanılırdı. Daha sonra da bu klanlardan düzenli olarak kendilerine insan kurban edilmesi istenirdi. Tahminen, Aztekler her yıl 80 bin kişiyi kurban ederdi.

Aztek başkenti Tenochtitlan'daki büyük tapınaklarının önünde devasa bir kafatası tepesi vardı. İspanyollar orada 132 binden fazla insan kafatası saydı.

Aztekler Durango'dan güneye göç ettiklerinde Culhuacán kralı onlara yardım etti ve liderleri ile kralın kızı arasında bir evlilik ayarlandı. Aztek lideri, onu kurban etti ve derisini bir pelerin gibi giydi ve sonra da öldürülen kızının derisiyle kralı karşıladı.

Aztekler cani yamyamlardı. Mezoamerika'yı terör ve kan dökerek yönettiler. İspanyollar 1500 lerde geldiklerinde bu kez vahşet kendilerine uygulanır oldu. Yüzde 90 a yakın nüfusları yok edildi. Günümüzde Azteklerin torunları tavukları kurban ederek geleneklerini kısmen sürdürüyorlar.


Anahtar Kelimeler
Tarihteki En Vahşi Olaylar: Aztekler'in Kurban Törenleri, işkence, vahşet, aztekler, güney amerika
İlgili Diğer Konular

Belden ikiye ayrılarak idam (Tarih) Çin'de tarihte bilinen en korkunç infaz şekillerinden birisi uygulandı.

Tarihteki En Vahşi Olaylar: Kongo'da Belçikalılar (Tarih) Belçika Kralı Leopold'un kontrolünde 1880'lerin ortası ile 1910 arasında yaklaşık 15 milyon kişinin öldürüldüğü ve 5 milyondan fazlasının ellerinin, kollarının ve hatta bacaklarının kesildiği tahmin ediliyor.

Tarihteki En Vahşi Olaylar: Almanlar'ın Namibya Soykırımı (Tarih) İkinci Dünya Savaşı sırasında toplam 6 milyon Yahudiyi, toplamda 15 milyon kişiyi öldüren Nazi Holokostu, Alman devletinin uyguladığı ilk devlet onaylı toplu katliam değil. Aslında, 20. yüzyılın ilk Alman soykırımı bile değil.

Tarihteki En Vahşi Olaylar: Asurlu Vahşeti (Tarih) Asurlular dünyanın ilk büyük ordusunu ve dünyanın ilk büyük imparatorluğunu yarattı. Kuşatma savaşındaki üstün yetenekleri ve katıksız teröre dayanmaları iki temel özellikleriydi. Onlara direnenlere örnek olması için aşırı vahşet göstermek Asur politikasıydı.

Tarihteki En Vahşi Olaylar: İspanyol Engizisyon Mahkemesi (Tarih) İspanya Engizisyonu, İspanya'dan ayrılmayı reddeden ve katalokliğe geçen Yahudiler ve Müslümanları kafir olarak adlandırdı ve yakılarak öldürülmelerine hükmetti.

Tarihteki En Vahşi Olaylar: Churchill'in Savaş Suçları (Tarih) Winston Churchill 3 milyon Hintli'nin açlıktan ölümünden, kimyasal silahların kullanmasından ve Polonya'nın ve Avrupa'nın yarısının Ruslara satılmasından sorumlu tutuluyor.