Tarihteki En Vahşi Olaylar: Kongo'da Belçikalılar

Belçika Kralı Leopold'un kontrolünde 1880'lerin ortası ile 1910 arasında yaklaşık 15 milyon kişinin öldürüldüğü ve 5 milyondan fazlasının ellerinin, kollarının ve hatta bacaklarının kesildiği tahmin ediliyor.

Şimdiki Demokratik Kongo Cumhuriyeti 19. yüzyılın sonlarında, tek bir kişinin özel mülkiyetinde olan ve kurumsal bir organizasyon gibi çalışan çok büyük bir ülke gibiydi.

Belçika kralı olan II. Leopold, çok güçlü Avrupa devletlerinin muhalefetine rağmen bu devasa mineral zengini toprak parçasını bir şekilde elde etmeyi başardı. Kelimenin tam anlamıyla ona sahipti ve Belçika hükümetinin işlerine karışması için hiçbir yasal yetkisi yoktu.

Bu hesap verilmezlik ve mümkün olan her şekilde kâr etme arzusunun bir sonucu olarak yaşananlar, tarih derslerine, belgelere ve görsel-işitsellere asla tam olarak yasıtılmayan o zamanın en büyük soykırımını yarattı.

Leopold, Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri'ndeki otomobillerin piyasaya sürülmesinden sonra hızla yükselen kauçuk satışlarından kar elde etmek için, tüm ülkenin nüfusunu köleleştirdi ve onları, insan yiyen leoparların istila ettiği ormanlarda kauçuk toplamaya zorladı.

Ama leoparlar bu insanlar arasında en az endişe duyulan şeydi. Topladıklarını teslim edememek ve hatta hedef kotayı karşılayamamanın cezası asıl endişe kaynağıydı.

Bir baba kızının kesilmiş ellerine ve ayaklarına bakıyor.

Ceza, olabileceği kadar barbarcaydı: Elleri kesmek ve öldürmek. Topladıklarını zamanında teslim etmeyen yedi yaşından küçük çocuklar bile bağışlanmadı.

Bu soykırımı inceleyen bilim adamları, Leopold'un gözetmenleri tarafından 1880'lerin ortası ile 1910 arasında yaklaşık 15 milyon kişinin öldürüldüğünü ve 5 milyondan fazlasının ellerinin, kollarının ve hatta bacaklarının kesildiğini tahmin ediyorlar.


Anahtar Kelimeler
Tarihteki En Vahşi Olaylar: Kongo'da Belçikalılar, vahşet, işkence, avrupa, soykırım
İlgili Diğer Konular

Tarihteki En Vahşi Olaylar: Asurlu Vahşeti (Tarih) Asurlular dünyanın ilk büyük ordusunu ve dünyanın ilk büyük imparatorluğunu yarattı. Kuşatma savaşındaki üstün yetenekleri ve katıksız teröre dayanmaları iki temel özellikleriydi. Onlara direnenlere örnek olması için aşırı vahşet göstermek Asur politikasıydı.

Tarihteki En Vahşi Olaylar: Almanlar'ın Namibya Soykırımı (Tarih) İkinci Dünya Savaşı sırasında toplam 6 milyon Yahudiyi, toplamda 15 milyon kişiyi öldüren Nazi Holokostu, Alman devletinin uyguladığı ilk devlet onaylı toplu katliam değil. Aslında, 20. yüzyılın ilk Alman soykırımı bile değil.

Tarihteki En Vahşi Olaylar: Aztekler'in Kurban Törenleri (Tarih) İnkaların zalimlikleri, daha sonra onları fethedecek olan İspanyolları bile korkuttu. Eski Meksika'nın bu kadar kolay fethedilmesinin bir nedeni, Azteklerin fethettiği yerel kabilelerin, İspanyolların kontrolü altında olmayı tercih etmeleriydi.

Tarihteki En Vahşi Olaylar: İspanyol Engizisyon Mahkemesi (Tarih) İspanya Engizisyonu, İspanya'dan ayrılmayı reddeden ve katalokliğe geçen Yahudiler ve Müslümanları kafir olarak adlandırdı ve yakılarak öldürülmelerine hükmetti.

Tarihteki En Vahşi Olaylar: Churchill'in Savaş Suçları (Tarih) Winston Churchill 3 milyon Hintli'nin açlıktan ölümünden, kimyasal silahların kullanmasından ve Polonya'nın ve Avrupa'nın yarısının Ruslara satılmasından sorumlu tutuluyor.

Belden ikiye ayrılarak idam (Tarih) Çin'de tarihte bilinen en korkunç infaz şekillerinden birisi uygulandı.

Kıta Avrupası Felsefesi (Felsefe Terimleri Sözlüğü)  Avrupa'daki 19. ve 20. yüzyıl felsefe geleneklerini tanımlamakta kullanılan terim.

Emma Goldman (Ünlü Kişiler) 20. yüzyılın ilk yarısında ABD ve Avrupa da anarşist görüşün yayılmasında ve gelişmesinde büyük bir rol oynamıştır.

Lukács, Georg (Ünlü Kişiler) Avrupa’da komünist öğretimin gelişmesini etkilemiş olan Macar Marksist düşünür ve edebiyat eleştirmeni.

Keltler hakkında 10 ilginç bilgi (Tarih) Keltler, tarihöncesi dönemlerinde Orta Avrupa'da ortaya çıkan ve günümüzde de altı ulusu oluşturan bir halktır.

Erasmus (Ünlü Kişiler) Kuzey Avrupa Rönesans'ının önemli ustası ve klasik edebiyat araştırmacısı, hümanist bilgin ve ilahiyatçı.

Hint-Avrupa Dillerinin Doğuşu (Tarih) Dünya nüfusunun üçte ikisi Hint-Avrupa dilini konuşmaktadır. Araştırmacılar kökenleri hakkında Karadeniz'in kuzeyine odaklandılar.

Batıcılık (Felsefe Terimleri Sözlüğü) Doğu ülkelerinde toplumlarını Batı toplumları örneğine göre düzenleme isteğiyle 19. yüzyılda başlamış olan burjuvalaşma akımı.

Ortadoğu Tarihi Kronolojisi (Tarih) Bu zaman çizelgesi, bir çok dinin ve kültürün ortaya çıktığı Ortadoğu'nun günümüze kadar önemli olaylarını listeliyor.

Fransız devrimi Fransız halkına nasıl soykırım yaptı. (Tarih) Fransız devrimi devrim karşıtı bölgelerde yaşayanlara karşı soykırıma varan katliamlara sebep olmuştur. Bu şiddet sonrasında da sürdürüldü.